18 Травня 2022

Імазамокс BASF – секрети успіху

Вже не одне десятиліття компанія BASF пропонує інноваційні рішення у сфері захисту рослин, обробки насіння та біологічного контролю, а також управління біогенними речовинами і стресом рослин. Відділ захисту рослин BASF є провідним інноватором, що співпрацює з аграріями, допомагаючи їм досягти підвищення урожайності сільськогосподарських культур й вирощувати продукцію високої якості.

Вирощування ріпакуIМАЗАМОКС

Iмазамокс, останній представник імідазолінонового сімейства гербіцидів, розроблений на початку 1990-х років, на сьогодні зареєстрований у 56 країнах світу. В Україні він є частиною виробничої системи Clearfield® на таких культурах, як соняшник та ріпак, а з 2016 року – виробничої системи Clearfield® Plus, що поєднує високоврожайні гібриди соняшнику з гербіцидами широкого спектру дії. Він також використовується на бобових культурах, таких як соя, горох. Iмазамокс застосовують самостійно або в поєднанні з іншими діючими речовинами в таких гербіцидах, як Пульсар® 40, Пульсар® Плюс, Євро-Лайтнінг®, Євро-Лайтнінг® Плюс та Нопасаран®.

Застосування гербіцидів зі вмістом імазамоксу забезпечує ефективний післясходовий контроль широкого спектру основних злакових і дводольних бур’янів з короткотривалою дією у ґрунті на подальше проростання бур’янів.

РІЗНИЦЯ – В ЯКОСТІ

Щоб запатентувати діючу речовину для захисту рослин, необхідно багато часу та ресурсів, але щойно патентний захист припиняється, генеричні компанії можуть вільно створювати продукти, що містять цю діючу речовину. Як правило, проходить небагато часу – і перші незапатентовані генеричні продукти з’являються на ринку. Чи є ці генеричні продукти такими ж, як і оригінальні?

ЯКІ АСПЕКТИ НАЙВАЖЛИВІШІ?

Бур’яни суттєво знижують врожайність цінних комерційних культур. Тому боротьба з бур’янами вкрай важлива для забезпечення якнайкращого урожаю та прибутку аграріїв. Хоча створення гербіцидних рішень – нелегке завдання, BASF інвестує в інновації та забезпечує свої нинішні продукти таким само рівнем якості, до якого звикли аграрії впродовж тривалого часу.

Iснує багато чинників, які впливають на якість діючої речовини, в нашому випадку імазамоксу. Розглянемо деякі з цих аспектів.

IННОВАЦІЇ: СЕКРЕТ ВАШОГО УСПІХУ

РОЗРОБКА ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ

Розробка нових продуктів зай­має багато часу і обходиться недешево. Процес створення з молекули продукту, який аграрії зможуть використовувати, може зайняти 10 років і коштувати понад 200 млн євро. Більш того, тут немає жодних гарантій успіху. Потенційний продукт може дати збій на будь-якому етапі розробки. В наших лабораторіях, як правило, зустрічається співвідношення 1:100 000, тобто ми повинні протестувати приблизно 100 000 потенційних молекул, щоб знайти одну, яка працює.

Розробка діючої речовиниНовий продукт тестується в різних кліматичних умовах, з’ясовуються його біологічна ефективність на різних бур’янах впродовж тривалого часу та ключові аспекти взаємодії імазамоксу та різних формуляцій, що підтверджує можливість використання таких продуктів, як Пульсар® 40, Пульсар® Плюс, Євро-Лайтнінг®, Євро-Лайтнінг® Плюс та Нопасаран®. Аграрії отримують найкраще рішення своїх проблем.

СИРОВИНА

Вирішальне значення для високої якості імазамоксу мають кілька сировинних матеріалів. BASF виробляє цю сировину відповідно до високих внутрішніх стандартів якості. Крім того, коли сировина надходить від одного зі стратегічних партнерів компанії, BASF застосовує суворі критерії вибору оптимального варіанту з дотриманням усіх міжнародних норм щодо хімічної сировини.

Сировина для виробництва хімікатівФОРМУЛЯЦІЯ

Розробка ефективної діючої речовини для засобів захисту рослин – це лише половина справи; важливо також переконатись, що діюча речовина відповідає своєму призначенню, в нашому випадку – боротьбі з бур’янами. Недостатньо мати хороші діючі речовини. Потрібно також знати, як змусити їх працювати в посівах. Діюча речовина мусить потрапити всередину бур’янів перш ніж вона змиється, розщепиться в навколишньому середовищі або втратить свою біологічну дію. Вона також має діяти лише на бур’яни, а не на корисні організми (бджоли та ін.) або саму культуру. Тут у гру вступає гарна формуляція.

Все залежить від правильної формуляції BASF.

Завдяки інноваційним технологіям формуляцій ми можемо значно збільшити ефективність та безпеку продукції. Такі технології можуть збільшити розчинність діючої речовини у воді, допомогти їй рівномірно розподілитися на рослині та забезпечити її швидке поглинання листям. Все це допомагає діючій речовині пройти свій шлях в бур’янах, досягти своєї біологічної мети і виконувати те, для чого вона розроблена. Наші вчені постійно намагаються поліпшити існуючі технології формуляцій і розробляти нові технології, які потім сприятимуть підвищенню ефективності наших засобів захисту рослин.

Нещодавно BASF вивів на ринок нові гербіциди Пульсар® Плюс та Євро-Лайтнінг® Плюс, які мають оптимізовану формуляцію, що забезпечує надійний покращений контроль бур’янів.

Якщо ваш препарат має формуляцію низької якості, він може містити домішки, які здатні спричинити негативний вплив на сільськогосподарські культури або навіть призвести до екологічних проблем.

Виробництво пестицидівВИРОБНИЦТВО

Використовуючи високоякісну сировину та дотримуючись чітко регламентованих процесів виробництва, десятки співробітників BASF мають намір виробляти всі продукти BASF на основі імазамоксу за найвищими стандартами. Завдяки своєму хімічному профілю та властивостям імазамокс є діючою речовиною, яку нелегко виробляти, але вона забезпечує відповідність внутрішнім вимогам BASF і зареєстрованій специфікації.

Щоразу, коли аграрії використовують продукти BASF на основі імазамоксу, вони можуть бути впевненими, що продукт виготовлений за найвищими стандартами.

ЧИ ОДНАКОВІ ГЕНЕРИЧНІ ПРОДУКТИ, ЩО МІСТЯТЬ ІМАЗАМОКС, ТА ОРИГІНАЛЬНІ ПРОДУКТИ BASF?

На основі аналізу різних генеричних продуктів, що містять імазамокс, наявних у продажу в різних країнах, було проведено кілька досліджень в лабораторіях, теплицях та в полі, щоб дати відповідь на питання: чи генеричний імазамокс має такі само властивості, як оригінал BASF?

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Порівняння в’язкості
Рис. 1. Порівняння в’язкості

Було порівняно в’язкість формуляції, що містить імазамокс BASF та генеричного продукту (рис. 1). Обидва продукти, як зазначалося на етикетці, містили однакову концентрацію імазамоксу. Формуляція генеричного продукту зі вмістом імазамоксу показала значно нижчу в’язкість, ніж формуляція з імазамоксом BASF. В’язкість відіграє важливу роль у боротьбі з бур’янами.

ВМІСТ ІМАЗАМОКСУ

Порівняння вмісту імазамоксу, %
Рис. 2. Порівняння вмісту імазамоксу, %

В регламентах застосування продукту вказується рекомендована норма з урахуванням діючої речовини, яка має забезпечувати гарний контроль бур’янів при дотриманні вказівок на етикетці. Однак генеричні продукти не завжди можуть містити ту кількість діючої речовини, яка вказана на етикетці, що може призвести до відсутності контролю бур’янів і, в результаті, зниження врожайності та ризику інвестицій аграрія. Продукти BASF, завдяки нашим стандартизованим процесам і якості, гарантовано містять відповідний рівень діючої речовини імазамокс. На графіку показано дослідження генеричного продукту, що містив на 13% нижчу концентрацію імазамоксу, ніж вказано на етикетці (не відповідає специфікації), що означає потенційно низьку біологічну дію (рис. 2).

РІВЕНЬ МІКРОКОМПОНЕНТІВ

Частиною діючих речовин або формуляції є мікрокомпоненти, присутність яких у складі вважається нормальним/допустимим, але їх кількість має бути нижчою від деяких технічних специфікаций. Мікрокомпоненти, які перевищують ці обмеження, можуть призводити до потенційних проблем. На графіку (рис. 3) показано, як генеричний продукт зі вмістом імазамоксу мав значно вищий рівень відомого мікрокомпоненту порівняно із продуктом, що містить імазамокс BASF, а також не відповідав специфікації (максимально допустимій нормі).

Рівень мікрокомпонентів порівняно зі специфікацією (УФ-хроматограф)
Рис. 3. Рівень мікрокомпонентів порівняно зі специфікацією (УФ-хроматограф)

НАЯВНІСТЬ НЕВІДОМИХ ДОМІШОК

В продуктах з низькою якістю ймовірність наявності домішок вища, і коли ці домішки невідомі, виникає велика проблема, оскільки потенційно вони можуть завдати шкоди сільськогосподарським культурам, здоров’ю людини та навколишньому середовищу.

На рис. 4 зображено хроматографічний аналіз генеричного продукту, що містить імазамокс, порівняно із продуктом, у складі якого є імазамокс BASF. Генеричний продукт містить невідомі домішки, а отже, може бути небезпечним.

Наявність невідомих домішок
Рис. 4. Наявність невідомих домішок

ВІДМІННОСТІ В БІОЛОГІЧНІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ (ТЕПЛИЦЯ)

Контроль бур’янів може відрізнятися в продуктах, що містять імазамокс BASF, та в генеричних продуктах із вмістом імазамоксу. Дослідження проводилися в теплиці з двома різними генеричними продуктами, які показали повільнішу дію на бур’яни порівняно з продуктом, що містить імазамокс BASF (рис. 5).

Дослідження в теплиці дослідницької станції BASF (імазамокс наносився на ґрунт), м. Лімбургерхоф
Рис. 5. Дослідження в теплиці дослідницької станції BASF (імазамокс наносився на ґрунт), м. Лімбургерхоф

Там, де застосовувався генеричний продукт з вмістом імазамоксу, бур’яни все ще росли: це означає, що вони будуть боротися за поживні речовини, світло і воду з культурою, що призведе до зменшення урожаю.

ВІДМІННОСТІ В БІОЛОГІЧНІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ (ПОЛЕ)

У польових дослідах на Clearfield® – соняшнику було порівняно різні продукти із вмістом імазамоксу в найвищих зареєстрованих нормах, що показало чіткі відмінності в ефективності препаратів. Продукт, що містить імазамокс BASF, показав чудовий контроль порівняно з генеричними продуктами зі вмістом імазамоксу (рис. 6).

Ефективність генеричних продуктів, що містять імазамокс, порівняно з продуктом зі вмістом імазамоксу BASF, на Clearfield® – соняшнику
Рис. 6. Ефективність генеричних продуктів, що містять імазамокс, порівняно з продуктом зі вмістом імазамоксу BASF, на Clearfield® – соняшнику

ВПЛИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ

Можливість негативного впливу бур’янів на врожай очевидна, оскільки вони конкурують з культурою. На графіку (рис. 7) можна побачити, що деякі генеричні продукти, що містять імазамокс, при застосуванні повної рекомендованої на етикетці норми, не забезпечили достатній рівень контролю бур’янів і це призвело до зниження урожаю, що означає меншу прибутковість для аграріїв.

Вплив на урожайність
Рис. 7. Вплив на урожайність

КВАЛІФІКАЦІЯ НАСІННЯ

BASF та насіннєві компанії об’єднують зусилля, щоб випробувати всі гібриди Clearfield® із продуктами, що містять імазамокс BASF, й запропонувати аграріям надійну виробничу систему. Ці випробування проводяться в різних країнах з метою оцінки ефективності в різних кліматичних умовах. Коли аграрії використовують насіння з логотипом Clearfield®, це насіння було випробуване разом із продуктом, що містить імазамокс BASF.

ПИТАННЯ ЯКОСТI

Як свідчать отримані результати досліджень та практичний досвід, генеричні продукти, що містять імазамокс, відрізняються від продуктів із вмістом імазамоксу BASF.

У BASF знають, як важливо для аграріїв мати ефективну й високоякісну продукцію засобів захисту рослин для вирішення своїх проблем. Iмазамокс BASF є гарним прикладом того, як BASF ретельно перевіряє все – від розробки до упаковки, щоб забезпечити господарства найкращими гербіцидами. Ми розуміємо, наскільки важливе питання якості, й упевнені, що аграрії можуть бути спокійними при використанні нашої продукції.

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2017 

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Чому не завжди спрацьовують бакові суміші або двокомпонентні ґрунтові гербіциди

Дуже актуальною є проблема фітотоксичності грунтових гербіцидів...

Як підвищити стійкість рослин до стресів?

Стрес у рослин – найпопулярніша тема останніх...

Стійкість бур’янів до гербіцидів та шляхи її подолання

Бур’яни – конкуренти культурних рослин за мінеральні...

Погода

Kyiv
хмарно
8 ° C
8.2 °
7 °
79 %
0.9kmh
100 %
Ср
13 °
Чт
19 °
Пт
20 °
Сб
22 °
Нд
13 °