Не азотом єдиним… Роль позакореневих підживлень у підвищенні врожайності зернових

585
Не азотом єдиним… Роль позакореневих підживлень у підвищенні врожайності зернових

Збалансованість систем мінерального живлення сільськогосподарських культур – одна з найважливіших складових технології вирощування, яка безпосередньо впливає на обсяги врожаю та його якість. За біологічними особливостями зернові культури найкраще реагують на умови живлення азотом. Важливу роль у їх мінеральному живленні відіграють також інші елементи, зокрема, калій, магній і сірка. Калій у період осінньої вегетації сприяє накопиченню цукрів для кращої перезимівлі, у весняно-літній період забезпечує обводненість клітин і підтримує тургор, а також бере участь у синтезі однієї з основних запасних речовин зернини — крохмалю. Магній посилює процес фотосинтезу. Сірка бере участь у синтезі білків і сприяє більш повному засвоєнню азоту.

Важливими етапами у розвитку рослин зернових культур є проростання насіння, кущення, вихід у трубку, поява прапорцевого листка, колосіння та дозрівання. Для забезпечення потреби в елементах живлення саме у ці періоди компанія «ЕКООРГАНІК» рекомендує ряд спеціальних добрив. Серед композицій, які компанія виробляє на власному заводі, близько десяти призначені для оптимізації умов живлення зернових культур.

Для обробки насіння перед посівом з успіхом використовують ГРОС Коренеріст, ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати), ЕКОЛАЙН Фосфітний (К). Ці добрива містять необхідний комплекс макро- і мікроелементів, амінокислот і спеціально підібраний склад фітогормонів для підвищення енергії проростання насіння, рівномірних та дружних сходів, покращення розвитку кореневої системи, прискорення наростання вегетативної маси рослин.

Для позакореневого підживлення рослин у фазу кущення найбільш затребуваними є ЕКОЛАЙН Магній (Хелати), ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) та ГРОС Фосфіто-NP. Вони забезпечують нормальний перебіг обмінних процесів, активізацію окисно-відновних реакцій, підвищують вміст хлорофілу в рослинах, тим самим покращуючи процес фотосинтезу.

Підживлення у період від виходу в трубку до колосіння добривами ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати), ГРОС Фосфіто-NP і ГРОС Квіцеліум сприяє кращому засвоєнню поживних елементів із ґрунту, підвищенню активності фотосинтетичного апарату, поліпшенню життєздатності пилкових зерен.

Мінімізувати негативний вплив стресових чинників можна завдяки використанню спеціальних добрив з антистресовою дією, до складу яких входять амінокислоти, а саме: ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно), ЕКОЛАЙН Бор (Преміум), ЕКОЛАЙН Універсал Ріст (Аміно).

Високу ефективність застосування мікродобрив компанії «ЕКООРГАНІК» було неодноразово доведено на практиці – як у виробничих умовах, так і численними польовими дослідами, які проводили по всій території України впродовж останніх років. Узагальнюючи результати таких досліджень, слід наголосити на позитивному впливі мікродобрив «ЕКООРГАНІК», які містять фосфор у формі фосфіту, на підвищення врожайності зернових (насамперед, при застосуванні для обробки насіння, у фази кущення, виходу в трубку).

Які ж схеми підживлення показали найкращі результати у 2019 році в різних ґрунтово-кліматичних умовах?*

Так, у ТОВ «Ювіс Плюс» у Вінницькій області при вирощуванні озимої пшениці (сорт Кубус) на сірих лісових ґрунтах було застосовано два варіанти позакореневого підживлення:

Два варіанти позакореневого підживлення, яеі було застосовано на сірих лісових ґрунтахОбидві інтенсивні схеми дали змогу отримати вищу врожайність порівняно з контрольним варіантом (+9% і +13%), а також додатковий прибуток 1098 і 2044 грн/га відповідно (рис. 1). У цьому досліді відмінну ефективність показало застосування добрива ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) у фазу виходу в трубку (варіант 2). Високий вміст фосфіту в поєднанні з L-a-амінокислоти посприяв зниженню життєздатності збудників грибкових хвороб і швидшому відновленню вегетації після впливу стресових чинників, що дало змогу отримати вищу врожайність.

За високого рівня основного живлення позакореневе внесення мікродобрив дає змогу розкрити потенціал урожайності культури та забезпечує додатковий прибуток. Зокрема, саме такий результат ми отримали у ТОВ «Україна 2001» (Хмельницька обл.). Загальний фон основного живлення становив: перед посівом – діамофоска 200 кг/га + сульфат амонію 250 кг/га; підживлення по мерзло-талому ґрунту – аміачна селітра 150 кг/га; у фазу виходу прапорцевого листка – КАС 150 кг/га. Разом з керівником господарства було розроблено оптимальну схему застосування спеціальних добрив: перед посівом – обробка насіння ГРОС Коренеріст 1,5 л/т, перше підживлення (у фазу виходу в трубку) – ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/га, у фазу виходу прапорцевого листка – ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,5 л/га. Такий підхід дав змогу отримати приріст врожаю на рівні 6 ц/га (9%) порівняно з контрольним варіантом. Прибуток від застосування мікродобрив склав понад 2300 грн/га (рис. 1).

Внесення мікродобрив навіть у пізні фази розвитку, особливо на бідних ґрунтах легкого гранулометричного складу, дає суттєвий прибуток, що підтвердили результати польових випробувань, отримані в господарстві «Біотех ЛТД» у Київській області. У першому варіанті в фазу початку колосіння було внесено ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,0 л/га, а наступне підживлення провели у фазу молочної стиглості добривом ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати) 1,5 л/га. У другому варіанті до зазначених у варіанті 1 добрив додали ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/га: фосфор у формі фосфіту, завдяки своїм фунгіостатичним властивостям, допоміг стримати активний розвиток хвороб пшениці у фазах колосіння та наливу зерна, тим самим посприявши нормальному розвитку рослин і підвищенню врожайності. У підсумку приріст врожаю завдяки позакореневому підживленню в першому варіанті становив 1,5 ц/га (4%), а в другому – 7,0 ц/га (16%). Додатковий прибуток – відповідно, 452 грн/га і 2720 грн/га (рис. 1).

Рис. 1. Урожайність та економічна ефективність від застосування добрив «ЕКООРГАНІК»
Рис. 1. Урожайність та економічна ефективність від застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

У фермерському господарстві «Ріта», що в Кіровоградській області, при вирощуванні озимої пшениці на типовому чорноземі з середнім вмістом елементів живлення та за достатнього рівня забезпечення мінеральними добривами приріст врожаю завдяки позакореневому підживленню мікродобривами «ЕКООРГАНІК» становив 5 ц/га порівняно з контролем (7%).

Такий показник – це закономірний результат внесення «правильних» елементів живлення у «правильні» фази. Перед посівом насіння було оброблено ГРОС Коренеріст 1,0 л/т (рис. 2).

Рис. 2. Вплив ГРОС Коренеріст на розвиток рослин озимої пшениці. К – контроль, 1 – ГРОС Коренеріст 1 л/т
Рис. 2. Вплив ГРОС Коренеріст на розвиток рослин озимої пшениці. К – контроль, 1 – ГРОС Коренеріст 1 л/т

Навесні, в фазу кущення, проведено позакореневе підживлення ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,3 л/га, а в період виходу прапорцевого листка – комплексним мікродобривом ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати) 1,3 л/га. У цьому випадку додатковий прибуток становив 1658 грн/га.

Відмінний результат від застосування мікро­добрив «ЕКООРГАНІК» на озимому ячмені отримано і в ФГ «Золота Рибка», що у м. Первомайськ на Миколаївщині. За достатнього рівня мінерального живлення було проведено низку підживлень мікроелементами у критичні фази розвитку рослин.

Для обробки насіння використали бакову суміш ЕКОЛАЙН Універсал Насіння (Хелати) 0,5 л/т + ГРОС Коренеріст 1,0 л/т.

Поєднання комплексу мікро-, макроелементів (в т. ч. фосфору в формі фосфіту), амінокислот і фітогормонів дало змогу отримати дружні й потужні сходи ячменю в умовах з недостатнім рівнем вологи у ґрунті.

Навесні у фазу кущення було внесено ГРОС Фосфіто-NP 2,0 л/га, у фазу виходу в трубку – ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати) 1,5 л/га.

Комплекс мікроелементів, що входять до складу останнього, покращив засвоєння рослинами поживних речовин із ґрунту у період, коли відбувається формування колоса та закладається майбутній рівень врожайності (рис. 3).

Рис. 3. Озимий ячмінь: К – контроль, В1 – схема позакореневого живлення «ЕКООРГАНІК»
Рис. 3. Озимий ячмінь: К – контроль, В1 – схема позакореневого живлення «ЕКООРГАНІК»

Така схема позакореневого підживлення дала змогу отримати додаткові 6,0 ц/га (1965 грн/га) порівняно з контрольним варіантом.

Підсумовуючи, хочемо ще раз підкреслити, що ключовими чинниками ефективного застосування мікродобрив є: 1) розуміння потреб культури в елементах живлення на певних етапах розвитку і підбір відповідних композицій, 2) якість самих добрив, 3) врахування або своєчасне реагування на інші чинники (результати аналізу ґрунту або лабораторного визначення дефіциту елементів живлення; режим температури та зволоження; вплив стресових умов; особливості продуктів, які вносяться в одній баковій суміші, тощо).

З огляду на ці чинники компанія «ЕКООРГАНІК» розробляє і виробляє спеціальні добрива, які характеризуються високою концентрацією елементів, збалансованим складом, досконалою якістю і водночас є доступними за ціною для українських сільгоспвиробників. З добривами «ЕКООРГАНІК» отримати додатковий врожай і прибуток – це реально, що й було доведено в різних регіонах та в різних ґрунтово-кліматичних умовах.

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2020

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram