17 Травня 2022

Ефективне удобрення кукурудзи

Вирощуючи кукурудзу на зерно, ми зазвичай орієнтуємося на певну планову врожайність. Знаючи цей показник, можна розрахувати кількість добрив, яку потрібно внести, враховуючи наявність елементів живлення у ґрунті та їх винесення кожною тонною зерна й побічною продукцією. Втім, при цьому ми іноді не враховуємо наявність доступної вологи в ґрунті впродовж вегетації та пластичність гібрида (чутливість до внесення добрив).

УДОБРЕННЯ КУКУРУДЗИ ВІДПОВІДНО ДО ГІБРИДУ

Відомо, що волога є лімітуючим чинником засвоєння елементів живлення рослин. На кукурудзі за посушливих умов це особливо проявляється в момент наливу зерна через неможливість засвоєння азоту та калію навіть за їх наявності у ґрунті. Тому потрібно враховувати той факт, що для формування 1 кг сухого зерна кукурудзи потрібно 0,05 мм води. За планової урожайності 8 т/га потреба у доступній волозі становить 400 мм (8000 кг/га х 0,05 мм = 400 мм), а за урожайності 10 т/га – 500 мм (10 000 кг/га х 0,05 мм = 500 мм). За такої кількості опадів можна розраховувати на відповідну планову врожайність.

Також для досягнення планової врожайності потрібно враховувати пластичність гібрида. Або навпаки: під певну планову врожайність підбирати гібрид, який буде ефективно використовувати добрива та доступну вологу. За відношенням до технології вирощування гібриди поділяються на інтенсивні, які потребують комфортних умов для розвитку та здатні ефективно підвищувати врожайність при вирощуванні на високому агрофоні; пластичні, які характеризуються високою пластичністю та стабільністю в різних екологічних умовах, найкраще адаптуються до зміни умов вирощування і здатні пристосовуватися до мінливого середовища; гомеостатичні – проявляють незначну реакцію на умови вирощування, їх краще вирощувати в умовах із нестабільним агрофоном.

Вирощування кукурудзи
Для формування 1 кг сухого зерна кукурудзи потрібно 0,05 мм води, тобто за планової урожайності 8 т/га потреба у доступній волозі становить 400 мм

Щоб правильно підібрати гібриди кукурудзи, слід враховувати особливості їх вирощування. Ми визначаємо стабільність гібрида за коефіцієнтом регресії, який передбачає аналіз умов вирощування, розмах урожайності за роками та локаціями. Такий детальний аналіз дає можливість рекомендувати відповідні гібриди під конкретну зону вирощування та технологію. Фахівці компанії «КВС-Україна», підбираючи гібриди кукурудзи, зазвичай рекомендують технологію вирощування відповідно до можливостей господарства. Для правильного розрахунку норм добрив необхідний детальний аналіз ґрунту, погодних умов, врахування попередників, їх урожайності тощо.

Минулого року ми поставили за мету проаналізувати реакцію гібрида кукурудзи на різні норми удобрення. Для цього потрібно було провести детальний аналіз ґрунту. Проаналізувавши специфіку компаній, які проводять агрохімічні аналізи ґрунту в Україні, ми зупинилися на компанії «АгріЛаб». Такий вибір був зумовлений тим, що ця компанія не тільки проводить якісний аналіз ґрунту, а й надає рекомендації з урахуванням погодних умов і потенціалу зони для отримання планової урожайності. Наприклад, фахівці «АгріЛаб» не порекомендують вносити добрива під урожайність 12 т/га, якщо гарантований потенціал зони вирощування становить лише 8 т/га зерна кукурудзи. Ми вважаємо, що це правильний і професійний підхід.

Для проведення випробувань було відібрано один із гібридів лінійки UNIQUEDENT – Каньйонс (ФАО 230), який ми презентували минулого року на наших Днях поля. Здавалося б, що для оцінки різних норм удобрення кукурудзи ФАО низьке. Проте з огляду на те, що гібриди з ФАО 210–280 гарантовано формують високу врожайність на всій території України, вибір вважаємо правильним.

Для випробування обрали господарства-партнери компанії «КВС-Україна», які застосовують інтенсивні технології вирощування та розташовані в основній зоні вирощування кукурудзи – Лісостепу. В Полтавській області це господарство ТОВ «Аліра-Агро» в Пирятинському районі, а в Черкаській – ТОВ «Дукра Агро», що в Маньківському районі.

Беручи до уваги результати аналізів ґрунту та потенціалу зони вирощування, компанія «АгріЛаб» розробила рекомендацію для планової врожайності: в ТОВ «Аліра-Агро» це 10 т/га (табл. 1), а в ТОВ «Дукра Агро» – 12 т/га (табл. 2). На наше прохання додатково було зроблено розрахунок для планової врожайності 14 т/га.

CИСТЕМА УДОБРЕННЯ МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Розрахункові норми добрив для запланованої врожайності кукурудзи, ТОВ Аліра-АгроРозрахункові норми добрив для запланованої врожайності кукурудзи, ТОВ Дукра АгроЗ метою оцінки реакції гібрида на різні норми добрива було використано 4 системи удобрення:

  1. Система удобрення господарства;
  2. Система удобрення компанії «АгріЛаб» для планової врожайності (10 т/га в ТОВ «Аліра-Агро» та 12 т/га в ТОВ «Дукра Агро») без внесення цинку;
  3. Система удобрення компанії «АгріЛаб» для планової врожайності (10 т/га в ТОВ «Аліра-Агро» та 12 т/га в ТОВ «Дукра Агро») із внесенням цинку;
  4. Система удобрення компанії «АгріЛаб» для планової врожайності 14 т/га.

Оскільки майже скрізь при вирощуванні кукурудзи потрібно вносити цинк, ми вирішили проаналізувати вплив цинку на урожайність та економіку його використання.

За різних варіантів удобрення урожайність гібрида Каньйонс (ФАО 230) в ТОВ «Аліра-Агро» була в межах 9,9–11,9 т/га в перерахунку на 14% вологість. Найвищу урожайність – 11,9 т/га гібрид сформував за 3-го варіанту удобрення (система удобрення компанії «АгріЛаб» для запланованої урожайності з застосуванням цинку). В ТОВ «Дукра Агро» урожайність була в межах 9,1–10,9 т/га. Найвищу урожайність зафіксовано також за 3-го варіанту удобрення. Це свідчить про те, що система удобрення кукурудзи, рекомендована компанією «АгріЛаб», виявилися найбільш ефективною. Наведена урожайність була сформована за норми опадів 330 мм в ТОВ «Аліра-Агро» та 360 мм – у ТОВ «Дукра Агро».

Урожайність гібрида кукурудзи Каньйонс за різних норм удобрення
Урожайність гібрида кукурудзи Каньйонс (ФАО 230) за різних норм удобрення

Додаткове внесення добрив потребує і додаткових затрат. Тому, крім аналізу урожайності, ми порахували і економічну ефективність застосування добрив. За контроль взяли норму добрив, яку застосовує господарство. Для розрахунку використали середні ціни на добрива на момент внесення, а не закупівельні ціни господарства: селітра – 8 000 грн/т, карбамід – 7 800 грн/т, нітроамофоска – 10 000 грн/т, діамофоска – 12 грн/т, КАС 28 – 7 200 грн/т, сульфат цинку – 26 000 грн/т і сульфат магнію – 6 000 грн/т.

Ціна реалізації зерна кукурудзи становила 4150 грн/т.

Внесення цинку на кукурудзі
Використання цинку позитивно впливає на підвищення урожайності та економічну ефективність вирощування кукурудзи

Аналіз отриманих результатів дав змогу зробити висновок, що найбільш ефективним був третій варіант удобрення, який було заплановано для планової урожайності, беручи до уваги потенціал зони вирощування (кількість опадів за вегетацію). Додаткова виручка, порівняно з контролем з одного гектара, становила: 11 322 грн в ТОВ «Аліра-Агро» і 5 124 грн у ТОВ «Дукра Агро». Також встановлено, що використання цинку позитивно впливає на підвищення урожайності та економічну ефективність вирощування кукурудзи. За відносно незначних фінансових затрат на гектар – 150–527 грн додатково було отримано 0,4–1,3 т/га зерна кукурудзи. Додаткове внесення добрив під кукурудзу на заплановану врожайність в обсязі 14 т/га не сприяло підвищенню врожайності та отриманню додаткової виручки. З огляду на ліміт опадів під час вегетації (330–360 мм), вважаємо недоцільним внесення добрив під заплановану урожайність 14 і більше т/га.

Економічна ефективність використання добрив на кукурудзі

Наші дослідження підтверджують необхідність проведення аналізу ґрунту та планування норм добрив із врахуванням трьох основних чинників: наявності та доступності елементів живлення у ґрунті, наявності доступної вологи у ґрунті та особливостей гібридів. Для більш детального вивчення питання удобрення кукурудзи з урахуванням типу гібрида компанія «КВС-Україна» цього року проводитиме випробування лінійки гібридів кукурудзи UNIQUEDENT у різних зонах вирощування спільно з компанією «АгріЛаб». Нам буде що продемонструвати й чим поділитися з досвідченими агрономами та початківцями, яким цікаві агрономічні дослідження та ефективне ведення сільського господарства.

Сергій Красновський, продакт­ менеджер відділу кукурудзи та олійних культур, ТОВ «КВС­-УКРАЇНА»

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2017

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Алгоритми гербіцидного захисту кукурудзи від бур’янів

ҐРУНТОВІ ГЕРБІЦИДИ НА КУКУРУДЗІ Як правило, ґрунтові гербіциди,...

Мерлін® Флекс Дуо: гербіцид для захисту кукурудзи, який адаптується до ваших потреб!

Кукурудза – стратегічна культура  для українських сільгоспвиробників....

Погода

Kyiv
кілька хмар
19.3 ° C
19.3 °
19.3 °
21 %
6.7kmh
12 %
Вт
18 °
Ср
13 °
Чт
19 °
Пт
21 °
Сб
17 °