Перевіряємо якість КАС

487
Перевіряємо якість КАС

Збільшення посушливості клімату та високі технологічні властивості КАС обумовлюють досить високий попит на це добриво. Поєднання трьох форм азоту дає змогу ефективно використовувати його як основне, стартове і добриво пролонгованої дії. Крім того, рідка форма добрив забезпечує точне дозування та рівномірний розподіл його у межах поля, що є пріоритетом точного землеробства. Не менш важливою перевагою КАС є також зменшення енерговитрат на її виробництво внаслідок відсутності грануляції аміачної селітри і карбаміду. Водночас наявність на ринку рідких добрив становить собою одну із загроз «крадіжок» їх на шляху виробник – споживач.

На сьогодні сільгоспвиробникам відомо чимало «схем і маніпуляцій» з рідкими добривами. Це зливання у підготовлені на шляху руху автоцистерн пусті емності, наявність прихованих «кишень» у цистернах, що дає можливість розбавляти добриво вже після відбору проб, і т. ін. Захистити себе від підробки за допомогою ареометра не видається можливим. Інша справа – гранульовані добрива, які чітко можна розпізнати за зовнішніми ознаками. Та й виготовити гранули (прілли) можна лише у заводських умовах. Виробник, як правило, не зацікавлений у випуску неякісної продукції.

Друга, не менш важлива причина появи артефактів КАС – недосконалість методики хімічного контролю продукції. Відповідно до стандарту «Технічні умови. Добрива рідкі азотні (КАС) ТУ У 24.1-00203826.024 – 2002», за фізико-хімічними властивостями КАС мають відповідати нормам, вказаним у таблиці.

Фізико-­хімічні властивості КАСВізьмемо такий показник як масова частка аміачної селітри у %. Від нього залежить як ефективність КАС у цілому, так і ефективість його як стартового добрива. Згідно з ТУ, визначення масової частки аміачної селітри грунтується на взаємодії амонійного азоту з формальдегідом з подальшим титруванням кислоти, що при цьому виділяється розчином гідроксиду натрію.

4NH4NO3 + 6HCOH = 4HNO3 + C6H12N4 + 6H2O

HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

Така методика прийнятна для «ідеальної» КАС без домішок. При додаванні до КАС будь-якої амонійної солі (сульфату амонію, хлористого амонію, монофосфату амонію) вона буде взаємодіяти із формальдегідом і при цьому виділятисяметься кислота в обсязі, еквівалентному вмісту амонію.

4NH4Cl + 6HCOH = (CH2)6N4 + 4HCl + 6H2O

2(NH4)2SO4 + 6HCOH = (CH2)6N4 + 2H2SO4 + 6H2O

З’ясувати під час аналізу, чи входить цей амоній до складу аміачної селітри, неможливо. На рисунку показано алгоритм визначення масової частки аміачної селітри у КАС згідно з прийнятиим ТУ. Як видно із рисунка, у випадку із домішкою враховується амонійний азот КАС і сульфату амонію.

Рис. Алгоритм аналізу КАС на вміст у ньому аміачної селітри: без домішки (а) і з домішкою (б) сульфату амонію
Рис. Алгоритм аналізу КАС на вміст у ньому аміачної селітри: без домішки (а) і з домішкою (б) сульфату амонію

Далі розрахунковим методом знаходять масову частку аміачної селітри за наведеною нижче формулою, що неминуче призводить до хибних показань.

Х = (V·K·0,04·100) / m,

де:
V – об’єм оксиду натрію (0,5 моль), витрачений на титрування;
К – поправочний коефіцієнт на титр;
0,04 – маса нітрату амонію, що відповідає 1 мл 0,5 М NaOH;
m – наважка КАС, г.

Отже, поширений метод конт­ролю якості КАС (ТУ У 24.1-00203826.024 – 2002) не гарантує об’єктивного визначення масової частки аміачної селітри. Водночас пряме визначення масової частки аміачної селітри у КАС (свідчення того, що перед нами дійсно «стартове» добриво) можливе шляхом залучення іонселективних електродів.

В. І. Філон, д-р с.-г. наук, проф., зав. кафедри агрохімії ХНАУ ім. В. В. Докучаєва; В. Д. Сурменко, керівник міжнародного наукового проєкту «Інноваційні формуляції добрив як шлях до раціонального їх використання»

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2020

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram