Результати польових досліджень 2019/2020 рідких комплексних добрив BLAU phos

255
Результати польових досліджень 20192020 українських рідких комплексних добрив BLAU phos

Рідкі комплексні добрива – РКД (у поширеному в СРСР російськомовному написанні – «жидкие комплексные удобрения» – ЖКУ) почали виробляти у США в 1954 році. Основним завданням нового виду удобрення було зменшення витрат на внесення фосфорних добрив і покращення ефекту мінерального живлення в нестабільних природних умовах.

«Зелена революція» вирішила питання зростання врожайності основних культур. А збільшення генетичного потенціалу сортів потребувало вдосконалення технологій вирощування культур і внесення мінеральних добрив.

Провідниками й активними споживачами рідких добрив стали перспективні технології No-Till, точного землеробства тощо. За 10 років у США діяло близько 1000 малотоннажних виробництв РКД за технологією кислотного синтезу.

За останніх 50 років у світі зібрано велику фактологічну базу використання РКД (переважно РКД АРР 10:34) у різноманітних кліматичних і ґрунтових зонах. Але досвід використання РКД в умовах України досі недостатньо задокументований.

Напрацювання часів СРСР, коли в Україні вносили сотні тисяч тонн РКД 10:34, не відповідають сучасним технологічним змінам. Тому група УТК Хімальянс / BLAU chem із 2019 року проводить систематичне відстеження й аналіз результатів використання РКД BLAU phos.

РКД/ЖКУ BLAU phos – єдині в Україні рідкі добрива, що виробляються за класичною технологією кислотного синтезу із базових кислот і аміаку.

Група UTK випускає такі марки: BLAU phos АРР 10:34; АРР 7:23 (обидві марки містять полі- та ортоформи фосфатів), BLAU phos NPK 5:20:5; 5:22:5; BLAU phos NP 8:24; BLAU phos PK 0:18:18; BLAU phos СИНЕРГІЯ NPS 8:16 + 4 сірки.

Рідкі комплексні добрива BLAU phosТрадиційні гранульовані NPKГуляйполеОЗИМА ПШЕНИЦЯ: +21,4% ДО КОНТРОЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ГУЛЯЙПОЛЕ)

Завершений дослід, який група УТК проводила спільно з підприємством із Запорізької області. Поле 82 га. Без ухилу. Рівномірне зволоження. Пшениця озима. Сорт Сториця. Перша репродукція.

Поле було рівномірно поділене між двома видами добрив:
1) рідкі комплексні добрива BLAU phos 7:23 (поліфосфати – 30%, ортофосфати – 70%) в кількості 100 кг/га;

2) традиційні гранульовані NPK 16:16:16 в кількості 100 кг/га. Вимогою замовника були однакові витрати на добрива в обох випадках.

Метод внесення добрив: поверхневе внесення з подальшим загортанням у ґрунт. BLAU phos 7:23 вносився обприскувачем Роса (велика крапля); NPK 16:16:16 стандартним розкидачем.

Перша перевірка в листопаді 2019 року продемонструвала кращий розвиток кореневої системи та вегетативної маси у рослин на частині поля, де було внесено BLAU phos 7:23. Зйомка із дрона також підтвердила отримані результати.

Наступні контрольні світлини було зроблено в червні 2020 року. Бункер продемонстрував, що врожайність на частині поля, де було внесено РКД BLAU phos 7:23, становила додатково +21,4% до врожаю, зібраного на частині поля, де було внесено гранульовані NPK 16:16:16.

Випадково отриманий дослід (Херсонська обл.)ВИПАДКОВО ОТРИМАНИЙ ДОСЛІД (ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.)

Попередньо не передбачалося, що на полі господарства буде закладено контрольний дослід. Однак після перевірки сходів агроном помітив відмінність на одній із ділянок. Перевірка виявила, що під час виконання посівних робіт оператор не проконтролював ввімкнення подачі РКД BLAU phos на сівалці. В підсумку на 8 рядах впродовж близько 70 метрів добре помітно відставання в розвитку соняшнику.

ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ АМОФОСУ І РКД BLAU PHOS 10:34 (ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ЧЕРВЕНЬ 2020)

70 кг/га РКД BLAU phos 10:34 порівнювали з 70 кг/га амофосу 12:52. Використовувалася не оптимальна технологія внесення РКД: воно відбувалося за допомогою обприскувача із подальшою культивацією. Амофос вносився розкидачем із подальшою культивацією. Спостерігається помітна різниця в розвитку рослин.

Порівняння впливу амофосу і РКД BLAU phos

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОГЛИНАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ ВНЕСЕННЯ РКД АРР 10:34 І 5:20:5 ІНШОГО ВИРОБНИКА (КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ)

Функція стартового живлення полягає насамперед у швидкому формуванні ефективної кореневої системи, що має забезпечити транспортування поживних речовин і вологи від коренів до надземних органів.

Ми поставили перед собою завдання дослідити це питання на прикладі рідких комплексних добрив BLAU phos 10:34 групи UTK. Наш партнер також використав на представленому демополі стартові рідкі добрива 5:20:5 іншого українського виробника. Зразки рослин обиралися за стандартною методикою (рослина з візуально середніми показниками, характерними для ділянки) незалежним лаборантом у присутності двох представників замовника, без попереднього зазначення виробника стартового РКД.

Дослід. Кіровоградська область. Добровеличківський р-нМетою досліду, проведеного за підтримки компанії IKAR, було не лише збільшення кореневої маси, а й визначення ефективної поглинальної здатності кореневої системи. Адже кількість поживних речовин, що поглинаються із ґрунту, обумовлюється не тільки потужністю коренів, а й характером їх розгалуженості, а також фізіологічною активністю та співвідношенням діяльної і недіяльної поверхні кореневої системи (+49%, результати представлено нижче).

Протокол огляду дослідних ділянок в Добровеличківському р-ні, Кіровоградської область.
Короткий опис дослідних полів. Розміщено польовий дослід щодо вивчення впливу використання стартових добрив ТМ український виробник та ТМ BLAU phos на продуктивність кукурудзи.

Огляд посівів 25.06.2020 р.
Візуальний огляд. Кукурудза у фазі 10–12 листків. Фізичні ознаки нестачі елементів живлення виявлено на досліджуваному зразку №2 (цинк і сірка). Відібрано зразки рослин для проведення функціональної діагностики та визначення поглинальної здатності кореневої системи методом Сабініна-Колосова через метиленовий синій. У польових умовах проведено вимірювання вмісту цукрів у нижніх і верхніх листках рослин в 6-кратній повторюваності рефрактометром.

Результати:
Зразок 1 (контроль): старі – 5, молоді – 3.
Зразок 2 (ТМ відомий український виробник): старі – 3, молоді – 7.
Зразок 3 (ТМ BLAU Phos): старі – 3, молоді – 8.

Результати вимірювань показують активність переміщення та накопичення асимілянтів у молодих листках.

Група «УТК Хімальянс» / UTK BLAU chem запроваджує результати досліджень для розширення виробничої програми і розпочала відвантаження нового синергетичного РКД BLAU phos NPS 8:16+4s. Це найдешевше добриво в лінійці BLAU phos. Ґрунтується на досвіді спільного використання рідких комплексних добрив і КАС. Завдяки синергетичному ефекту оптимізованих пар азот (N) + фосфор (P) // азот (N) + сірка (S) РКД BLAU phos 8:16+4s забезпечує підвищений коефіцієнт засвоєння елементів живлення. Синергетичний ефект полягає у тому, що при взаємодії двох або більше чинників їх дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді їх простої суми.

РКД BLAU phos NPS 8:16+4s є більш ефективним замінником рідких і твердих фосфатних і азотних добрив на ґрунтах із низьким вмістом органічної речовини та для рослин з підвищеною чутливістю до сірчаного живлення (пшениця, соя, соняшник, ріпак, цибуля, бобові, цукрові буряки тощо). А рідка форма препарату сприяє швидкому засвоєнню поживних речовин добрива.

На відміну від багатьох присутніх на українському ринку препаратів зі вмістом NPS, РКД BLAU phos 8:16+4s є не сумішшю, а однорідним комплексом, синтезованим у єдиному технологічному циклі. РКД BLAU phos 8:16+4s може використовуватися для всіх типів ґрунтів і для всіх сільськогосподарських культур як для осіннього, так і весняного внесення та проведення підживлення.

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2020

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram