01 Грудня 2021

Роль азотно-сірчаного живлення в розвитку кукурудзи

Кукурудза – одна з найцінніших кормових культур. За врожайністю зерна вона перевищує всі інші зернові культури. Зерно кукурудзи використовується на продовольчі, технічні та фуражні цілі. Кукурудза також очищує ґрунт від бур’янів і є гарним попередником у сівозміні. За поглинанням вуглекислого газу й виділенням кисню кукурудза займає одне з чільних місць серед всіх культурних рослин і є навіть ефективнішою, ніж ліс аналогічної площі. Вирощування кукурудзи на зерно дає змогу краще використовувати сільськогосподарську техніку завдяки більш пізнім строкам сівби і збирання врожаю.

Цінні властивості кукурудзи зумовлюють її стабільно високий попит на світовому ринку. За таких обставин перед аграрієм постає завдання виростити високий і якісний урожай та домогтися максимального ефекту від застосування ЗЗР та добрив.

Для отримання якісного і високого врожаю зерна ця культура впродовж усього періоду вегетації потребує повного забезпечення необхідними поживними речовинами.

Дефіцит азоту у рослин є головним чинником, що обмежує врожайність кукурудзи. А високі ціни на азотні добрива збільшують витрати на вирощування цієї культури.

Азот – один із основних елементів, що впливає на врожайність. Він входить до складу білкових речовин і багатьох інших життєво важливих для рослин органічних сполук – хлорофілу, алкалоїдів, фосфатидів, нуклеопротеїдів, ферментів тощо.

Азот у ґрунті міститься, в основному, у двох формах – мінеральній та органічній. Основна кількість (95–99%) ґрунтового азоту входить до складу органічних сполук, з яких рослина безпосередньо його споживати не може. Для мінералізації органічного азоту та переходу його в більш прості, доступні для рослин форми потрібні час і сприятливі погодні умови для діяльності мікробіоти – бактерій та мікориз, що розкладають складні органічні комплекси на прості мінеральні. За таких умов тільки 1–5% ґрунтового азоту міститься в мінеральних формах, легкодоступних для живлення рослин.

Тому, щоб задовольнити нагальні потреби рослин в азоті, необхідно вносити азот з добривами. Мінеральний азот вносять в основному в формі амідних, амонійних і нітратних сполук.

Ефективність мінерального азотного живлення найвища за умови поєднання його з сіркою. Вона разом із азотом є складовою білків, амінокислот (цистеїну, цистину, метіоніну), вітамінів, ферментів тощо. При нестачі сірки в живленні рослин затримується синтез білків, накопичується азот у небілковій формі або у формі нітратів.

Накопичення органічних сполук сірки у ґрунтах відбувається за рахунок рослинних решток і мікроорганізмів. Органічна речовина, накопичена у ґрунті, зазнає мінералізації, в результаті якої утворюються сірковмісні мінеральні продукти, необхідні для живлення рослин.

Для кукурудзи співвідношення азоту і сірки (N:S) має становити 10:1. А це означає, що брак 1 кг/ га сірки (в діючій речовині) – це 10 кг/ га (в д.р.) не використаного рослинами азоту. Дефіцит сірки знижує ефективність використання азоту з добрив.

Дієвим способом підвищення рентабельності виробництва кукурудзи є зниження витрат на азотні добрива при підвищенні їх ефективності (засвоєння азоту з добрив). Цього можна досягти за рахунок оптимізації живлення кукурудзи іншими елементами, зокрема, сіркою (сульфатною або елементарною). Вдалим рішенням буде застосування на посівах кукурудзи азотних добрив, збагачених сіркою.

Беручи до уваги потреби рослини та проблематику сучасних умов вирощування, компанія «Timac Agro», один зі світових лідерів у виробництві високотехнологічних комплексних добрив і біостимуляторів, пропонує власні рішення для оптимізації живлення сільськогосподарських культур.

Рис.1. Мінімізація втрат азоту
Рис.1. Мінімізація втрат азоту

Науковою командою компанії створено азотно-сірчане добриво Sulfammo 30. Це добриво має пролонговану дію завдяки кальцієвій оболонці (рис.1) і найкраще підходить для сучасних екстремальних ґрунтових умов (засуха, перезволоження, різкі зміни температур тощо). З огляду на високий вміст азоту (амідного – 25%, та амонійного – 5%) і 15% сірки в формі SO3, та 7% Са, 3% Mg, – Sulfammo 30 забезпечує рослини необхідними елементами живлення впродовж вегетації. Наявність у цьому добриві біокомплексу N-PROCESS стимулює живлення рослин, забезпечуючи їх азотом у відповідності до кривої поглинання поживних речовин рослиною (завдяки поступовому вивільненню діючих речовин із гранули); покращує родючість ґрунту шляхом впливу на мікроорганізми; підвищує ефективність фізіологічних процесів за рахунок оптимізації перетворення азоту в рослині та синергії азоту з сіркою (N+S) і азоту з магнієм (N+Mg). Рекомендовані норми внесення Sulfammo 30 під кукурудзу – 150–300 кг/ га в передпосівну культивацію. Результат використання азотно-сірчаного добрива Sulfammo 30 на кукурудзі показано на рис. 2.

Рис. 2. Результат використання азотно-сірчаного добрива Sulfammo 30 на кукурудзі
Рис. 2. Результат використання азотно-сірчаного добрива Sulfammo 30 на кукурудзі

Для підживлення кукурудзи у фазу 4–6 листків застосовуємо Sulfammo 25 в нормі 100–120 кг/ га. У цьому добриві міститься 18% амонійного азоту та 7% азоту в нітратній формі, 31% SO3 і 2% Mg, що сприяють активному формуванню амінокислот, покращенню фотосинтезу та накопиченню сухих речовин. Біокомплекс N-PRO, що входить до складу Sulfammo 25, становить собою комплекс фізіологічних активаторів (похідних індолу – нітратредуктази), які спрощують процес перетворення N в рослині та запобігають накопиченню нітратного азоту.

Зі зміною клімату в останні роки значно зросла популярність рідких форм добрив, зокрема, карбамідно-аміачних сумішей (КАС). В умовах недостатнього зволоження максимальна ефективність досягається при внесенні рідких форм мінеральних добрив. Такі добрива починають засвоюватися рослиною віддразу після внесення, а гранульовані добрива потребують певних ґрунтових умов для початку вивільнення діючих речовин (волога, температура тощо).

Досить часто внесення КАСів проводиться без достатньої кількості сірки, що приззводить до марнування азоту та недоотримання врожаю або погіршення якості зерна кукурудзи.

Для ефективного використання азоту з КАСів у баковій суміші найкраще використовувати рідке сірчане добриво Brio S з нормою 15–20 л/ га. Це добриво можна використовувати в чистому вигляді, разом із КАС, рідкими комплексними добривами або з водою. Brio S було створено для підвищення ефективності азотного живлення. Це добриво містить велику кількість сірки (33%) у доступній для рослин формі та азот (15%). Молекули N-PRO, що входять до складу Brio S, стимулюють рослину ефективно поглинати та перетворювати азот в амінокислоти і білки. Завдяки сірці та біокомплексу N-PRO азот не накопичується у рослині, а ефективно використовується нею для формування сухих речовини. Це і є запорукою високого урожаю і мінімізації втрат діючих речовин із добрив.

Дози добрив під кукурудзу визначають з урахуванням запланованої урожайності, вмісту рухомих сполук елементів живлення у ґрунті, потенціалу сорту чи гібрида та можливих способів внесення наявною у господарстві технікою.

Завдяки азотно-сірчаному живленню, яке пропонує Timac Agro, аграрії мають можливість безпосередньо впливати на процеси росту та розвитку рослин кукурудзи, регулювати процеси вегетації й дозрівання, формувати врожай потрібної якості. Застосування добрив із біологічним стимулятором надає аграріям можливість максимально реалізувати потенційні можливості земельних угідь та сільськогосподарських культур.

Внесення ефективних добрив зменшує затрати на вирощування кукурудзи, що в підсумку збільшує чистий прибуток фермера.

Марія Панас, продакт-менеджер «Timac Agro Ukraine»

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2021

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Как повысить эффективность калийных удобрений

Агрономическая эффективность калийных удобрений – это прибавка...

Переваги вапняково-аміачної селітри порівняно зі звичайною

Одним із головних елементів мінерального живлення рослин...

Погода

Kyiv
легкий сніг
0.5 ° C
1 °
-0.1 °
86 %
0.5kmh
90 %
Ср
2 °
Чт
6 °
Пт
6 °
Сб
2 °
Нд
1 °