Дослідження технології Precision Planting в Україні. Результати Crop Tour 2019

404
Технологія Precision Planting

Як повідомлялось раніше в цьому році корпорація AGCO розпочала проведення в Україні Massey Ferguson Crop Tour 2019 – унікального проекту, спрямованого на пошук шляхів поліпшення врожайності сільськогосподарських культур за допомогою інноваційних рішень для сільськогосподарської техніки. Crop Tour проходить на різних фермах по всьому світу, а відтепер і в Україні.

Для проведення Crop Tour було обрано чотири локації – в Одеській, Київській, Харківській та Полтавській областях. Підтримку туру забезпечують офіційні дистриб’ютори техніки  Massey Ferguson.

Мета цього проекту полягає в тому, щоб в реальних практичних умовах показати аграріям як за допомогою сучасних технологій Precision Planting від AGCO можна полегшити посівну кампанію, підвищити врожайність і уникнути помилок та зайвих витрат.

Всі дослідження в рамках AGCO Crop Tour в Україні проводяться на кукурудзі та соняшнику по 4 напрямкам (див. табл.), а саме:

  • дослідження впливу притискного зусилля секції на схожість, розвиток кореневої системи та врожайність;
  • дослідження впливу глибини посіву на схожість, розвиток кореневої системи та врожайність;
  • дослідження впливу двійників і пропусків під час посіву на схожість, розвиток кореневої системи та врожайність;
  • дослідження впливу швидкості роботи сівалки на схожість, розвиток кореневої системи та врожайність.
Стандартна карта сівби однієї культури
Стандартна карта сівби однієї культури

Попередньо ми розповідали, що наприкінці квітня на базі господарства ТОВ «Агро-Регіон» в селі Рогозів Бориспільського району Київської області, за підтримки компанії АМАКО, відбувся один з етапів Crop Tour, де був здійснений посів соняшнику та кукурудзи за допомогою сівалки Massey Ferguson 9108VE (Vacuum-Electric). Нагадаємо, що дана сівалка оснащена технологіями Precision Planting, а саме дозуючими апаратами vSet2 з електроприводом vDrive, системою інтелектуального автоматичного регулювання тиску на висівну секцію DeltaForce, системою швидкісного посіву SpeedTube та системою аналізу вологості, температури, чистоти борозни від пожнивних залишків та рівня органіки в ґрунті SmartFirmer.

І ось, наприкінці серпня відбувся наступний етап туру покликаний перевірити та пересвідчитися в ефективності технологій Massey Ferguson та їх впливу на кінцеву врожайність.

Так на першій локації де проводилось дослідження впливу притискного зусилля було продемонстровано результати трьох різних варіантів: надмірного притискного зусилля, автоматичного регулювання тиску на секцію – DeltaForce та легкого. Мета цього дослідження показати як притискне зусилля сівалки впливає на врожайність. Результат виявився наступним. На кукурудзі найбільша врожайність була отримана на варіанті з автоматичним регулюванням притискного зусилля – 10,5 т/га. Варіант з надмірним притискним зусиллям забезпечив врожайність 9,89 т/га, а з легким – 9,81 т/га. Тобто внаслідок неправильно виставленого притискного зусилля було втрачено 0,6-0,7 т/га врожаю. В перерахунку на 1000 га втрати зерна кукурудзи вже складуть 600-700 т.

На посівах соняшнику найбільша врожайність також була отримана на варіанті з автоматичним регулюванням притискного зусилля – 3,1 т/га. Варіант з надмірним притискним зусиллям забезпечив найнижчу врожайність – 1,46 т/га, а з легким – 2,66 т/га. Таким чином втрати насіння склали в межах 0,44-1,64 т/га.

Дослідження притискного зусилля на секцію
Дослідження притискного зусилля на секцію на кукурудзі
Дослідження притискного зусилля на секцію
Дослідження притискного зусилля на секцію на соняшнику

На іншій локації, де проводилось дослідження глибини посіву, можна було порівняти як навіть незначна різниця в глибині впливає на результат.

Так порахувавши кількість качанів на ділянці, де глибина висіву становила 2,5 см з кількістю на ділянці висіяній на глибину 3,8 см ми на відрізку ряду 14,28 м (що становить 1/1000 га) отримали різницю у два качани – 70 проти 72. На перший погляд – це не суттєво, тим не менш на гектарі різниця вже складає 2000 качанів, а на площі в 1000 га кукурудзи кількість недоотриманих качанів становитиме 2 млн. І це лише завдяки різниці в глибині висіву 1,3 см.

Взагалі урожайність кукурудзи визначають дві основні речі. Перша це норма висіву і кількість рослин, що проросла. Друга – розмір качанів. Якщо у нас немає необхідної кількості рослин на гектар то ми не отримаємо і необхідну кількість качанів. Якщо посів здійснений нерівномірно, на різну глибину, то одні рослини сходитимуть раніше і не дозволятимуть іншим повноцінно розвиватись. В результаті ми отримаємо рослини які відстають в розвитку і не сформують повноцінних качанів.

Для того, щоб насіння почало прорости воно повинно отримати таку кількість вологи, яка дорівнює половині маси насінини. Якщо грунт на глибині висіву сухий то насіння почне проростати тільки після випадання опадів. Таким чином помилка в обранні не оптимальної глибини висіву може дуже дорого коштувати.

Згідно з результатами досліджень оптимальна глибина висіву для кукурудзи склала 5,1 та 6,4 см. За цих варіантів було отримано найбільшу кількість качанів в ряду, найбільше зерен в качані та максимальну врожайність 10,4 та 10,17 т/га відповідно. Зменшення або збільшення глибини висіву призводило до зниження врожайності. Найбільша різниця між варіантами склала 2,34 т/га.

На соняшнику отримано схожі результати. Найбільша врожайність була одержана на варіантах з глибиною висіву 6,4, 7,1, та 5,1 см і склала 3,52, 3,42 та 3,33 т/га відповідно. Найбільша різниця між варіантами – 2 т/га.

Дослідження глибини посіву
Дослідження глибини посіву кукурудзи
Дослідження глибини посіву
Дослідження глибини посіву соняшнику

Наступним досліджуваним параметром була сингуляція, тобто наскільки двійники та просіви впливають на врожай.

Взагалі прохід сівалки по полю це найважливіший захід за весь сезон, під час якого закладається максимальний потенціал врожаю певної культури. Всі інші агрозаходи на полі лише захищають початково закладений під час сівби потенціал.

Коли ми говоримо про ідеально проведений посів ми маємо на увазі однакову відстань між рослинами, глибину висіву. Після ідеального посіву всі рослини повині сходити і розвиватись одночасно, мати однакову висоту. Якщо ми говоримо за кукурудзу – під час збирання врожаю всі качани повині мати однаковий розмір.

В процесі вирощування основне завдання полягає в тому, щоб качан почав формуватись на 7-му вузлі від верхівки рослини. Листки, що розташовані над качаном забезпечують процес фотосинтезу – збирають сонячну енергію для розвитку рослини. Ці листки забезпечують надходження поживних речовин і вологи до качана. Частини стебла, розміщені під качаном виконують функцію резервуарів поживних речовин. Коли качан бере енергію для свого росту він починає використовувати поживні речовини з найближчого до нього резервуару, зверху вниз. Коли всі речовини з резервуару використані він стає пустим. Під час збирання наша ціль полягає в тому, щоб один резервуар – нижній – залишився заповненим поживними речовинами. Якщо ж він буде використаний раніше, качан одразу припинить свій розвиток і може почати втрачати вагу ще до збирання. Крім того, пустота в середині стебла відкриє шлях для шкідників і хвороб, які зможуть підніматись вгору по стеблу в напрямку до качана. Саме тому під час посіву наша ціль забезпечити однакові умови розвитку для всіх рослин, щоб отримати їх одночасне достигання. Якщо рослина зійде на 5-7 днів пізніше за сусідні, вона програє всю конкуренцію за поживні речовини і світло і вже не сформує необхідний качан. Так в рядку де спостерігаються двійники у рослин набагато менший діаметр стебла і самі качани також менші. Рівномірна відстань між насінинами забезпечує рівномірний розвиток і однаковий діаметр рослин. Ось чому так важлива сингуляція. Реакція соняшнику на двійники та просіви така сама. Рівномірність висіву позначається на товщині стебла і діаметрі кошика.

Таким чином для дослідження впливу цього параметру на одній ділянці було здійснено посів з двійниками та просівами, а на іншій – якісний рівномірно проведений посів. В результаті проведених досліджень різниця у врожайності на кукурудзі склала 0,24 т/га, на соняшнику – 0,54 т/га.

Дослідження сингуляції
Дослідження сингуляції на кукурудзі
Дослідження сингуляції
Дослідження сингуляції на соняшнику

Остання локація – дослідження впливу швидкості роботи сівалки. Тобто мета цього досліду – продемонструвати як збільшення швидкості впливає на якість сівби і як система швидкісного посіву SpeedTube вирішує цю проблему.

В результаті урожайність кукурудзи при посіві звичайною сівалкою зі швидкістю 8 км/год і сівалкою MF обладнаною системою швидкісного посіву SpeedTube зі швидкістю 16 км/год була практично однаковою. Це говорить про те, що використовуючи технології Precision Planting аграрії можуть проводити сівбу в 2 рази швидше засіваючи за той самий проміжок часу в 2 рази більші площі. Схожа ситуація і з соняшником де порівнювались швидкості 8 та 12 км/год.

Дослідження швидкості посіву
Дослідження швидкості посіву кукурудзи
Дослідження швидкості посіву
Дослідження швидкості посіву соняшнику

Тобто використання сівалки з системою SpeedTube дозволяє зменшити парк техніки для виконання того ж обсягу технологічних завдань без втрати якості посіву, що в свою чергу позначається на істотній економії коштів як на техніці, так і на її обслуговуванні.

Підсумовуючи, варто відзначити, що окупність досліджуваної сівалки MF з технологією Precision Planting складає менше одного сезону.

Борис Онищенко, спеціаліст з посівної та ґрунтообробної техніки компанії AGCO:

Отримання максимальної врожайності за оптимальних витрат – основна мета, яку намагаються досягнути всі аграрії в процесі вирощування с/г культур. Якщо ми візьмемо для прикладу качан кукурудзи, то відмітимо, що він може містити близько 500 зернин. Тобто з однієї насінини ми можемо отримати 500 насінин, а це 500 майбутніх рослин. Навіть якщо половину відкинути на витрати для їх вирощування, то цей бізнес може сягати рентабельності 100% і більше. Але на практиці досягнути цього вдається далеко не завжди, з різних причин. Існують фактори на які ми не можемо суттєво вплинути, як то погодно-кліматичні умови. Втім управляти рештою параметрів, такими як налаштування сівалки, сівба, використання сучасних технології захисту та удобрення нам цілком під силу. І тут теж є величезний, ще повністю не використаний, потенціал.

Дослідження, які ми започаткували в проекті Crop Tour покликані аби продемонструвати як різні параметри сівби можуть вплинути на кінцевий результат. Разом з агрономічним відділом AGCO ми розробили стандартну схему посівів. Вона є єдиною для всіх локацій, що дозволяє нам побачити результати і порівняти їх між собою в різних грунтово-кліматичних умовах та на різних культурах (кукурудза, соняшник). І якщо якась технологія спрацює на всіх чотирьох локаціях, то ми з впевненістю зможемо сказати, що такий результат отриманий саме завдяки технології, а не кращим грунтам чи більш сприятливим погодним умовам.

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram