01 Липня 2022

Ключові аспекти інтегрованої системи захисту від бур’янів

В деяких країнах світу і Європи проблема резистентності бур’янів набуває катастрофічного характеру. Які помилки призводять до таких наслідків і яких запобіжних заходів можна вжити саме на наших українських землях, ми поговоримо в цій статті.

Згідно з останніми відомостями Міжнародної бази даних дослід­жень стійких до гербіцидів бур’янів www.weedscience.org, на карті (рис. 1) зеленим кольором відмічено кількість видів бур’янів, стійких до гербіцидів, по країнах.

Країною з найбільш стійкими до гербіцидів видами вважається США, регіон Європа – на другому місці, за ним ідуть Австралія, Канада, Японія, Китай, Бразилія й Ізраїль. (Хотілося б зазначити, що в Ізраїлі, в перерахунку на 1 жителя чи на площу, більше вчених, що займаються виявленням стійких бур’янів, ніж у будь-якій іншій країні). Найбільш злісними бур’янами, що характеризуються стійкістю, є щириця палмера (Amaranthus palmeri) у США, щириця горбкувата (Amaranthus tuberculatus) і мітельник звичайний (Bassia scoparia) в США, пальчатка острівна у Бразилії, лисохвіст мишачехвостий в Німеччині, пажитниця жорстка у Північній Австралії.

На рис. 1 зеленим кольором позначено й Україну, де на сьогодні стійким вважається лише один вид однодольних бур’янів – плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli), зразки якої було відібрано на півдні України в посівах рису. Цей бур’ян має стійкість до класу інгібіторів синтезу амінокислот: імазамоксу, імазапіру, нікосульфурону та пеноксуламу. Для нашої країни це був перший тривожний дзвіночок, однак він спонукає до рішучих дій. Для вирішення будь-якого питання головне – чітко розуміти предмет і метод. Не є винятком і контроль резистентності. На відміну від інших країн, ми перебуваємо на етапі, коли ще можна запобігти цьому явищу без жодних ризиків.

Рис. 1. Карта стійких видів бур’янів у світі в 2019 році
Рис. 1. Карта стійких видів бур’янів у світі в 2019 році

Спробуємо з’ясувати основні причини виникнення резистентності бур’янів у посівах сільськогосподарських культур.

Проблема резистентності є глобальною і з кожним роком набуває дедалі більшої актуальності, адже загальна кількість стійких видів бур’янів у 71 країні світу на 93 культурах – 256. До того ж це еволюційний процес. Річ у тім, що резистентність – це лише кількісний показник; чим більша популяція бур’янів на вашому полі, тим вища можливість, що хоча б одна рослина серед цієї популяції виявиться стійкою до дії гербіцидів. Про резистентність бур’яну ми можемо говорити лише після внесення гербіциду. Тож мусимо усвідомити, що навіть одна рослина може стати причиною виникнення проблеми на всьому полі.

На рис. 2 зображено динаміку стійких до гербіцидів з різних хімічних класів сучасних препаратів за роками після їх виведення на ринок. Як бачимо, деякі класи, як-от ALS-інгібітори, демонструють швидке зростання. Це зумовлено тим, що цей клас поширений найбільше і налічує понад 35 діючих речовин, які присутні в багатьох культурах. Однак резистентність до усіх вказаних класів продовжує зростати, навіть включаючи клас, який вийшов на ринок раніше за решту, – синтетичні ауксини.

Рис. 2. Динаміка росту і розвитку резистентності за класами діючих речовин
Рис. 2. Динаміка росту і розвитку резистентності за класами діючих речовин

Однією із причин такої динаміки є те, що за останніх 30 років не було винайдено жодного нового механізму дії гербіцидів. Практичними чинниками, які вплинули на резистентність, стали низькі норми використання тих чи інших препаратів, обробка перерослих бур’янів, що призводило до їх виживання, подальшого розмноження і переходу в стійку форму.

Вагомими чинниками є також зміни агротехнічних підходів, перехід від класичного глибокого обробітку ґрунту з оборотом до мінімальної та No-till технології, а також до зменшеної сівозміни або навіть до монокультури. Ставку при моделюванні системи захисту робили виключно на гербіцид. Безумовно, хімічний метод є найважливішим, але це лише 90% успіху боротьби із бур’янами. Яке рішення обрати, які підходи забезпечать ефективний контроль бур’янів?

Відповідь на це питання дає компанія «Байєр», яка у німецькому місті Франкфурті в 2014 році створила науковий центр із вивчення резистентності бур’янів і започаткувала програму їх інтегрованого контролю. Програма передбачає комплексний підхід і містить основні дві складові: наукову та практичну. У Франкфурті створено сучасні лабораторії, які займаються вивченням генетичних особливостей бур’янів і їх реакції на застосування різних діючих речовин, проводиться дослідження з вивчення нових діючих речовин майбутніх гербіцидів із різними механізмами дії.

В деяких країнах, таких як Франція, Польща, Німеччина, Сербія та Іран, на базі сільськогосподарських фермерських господарств створено дослідницькі центри, де в наближених до виробничих умов вивчається ефективність впливу на бур’яни різних діючих речовин, агротехнічних прийомів і сівозміни.

В найближчі роки «Байєр» інвестує 5 млрд євро у вивчення хімічних і альтернативних методів контролю бур’янів. Саме використання комплексних систем контролю із використанням гербіцидів із різними механізмами дії або комбінованих препаратів в поєднані із агрономічними (сіво­зміна і строки посіву, покривні культури, ширина міжрядь, норма висіву, сорт та гібрид) і агротехнічними (оранка, культивація, ручна прополка, подрібнення, спалювання, збирання насіння бур’янів) заходами які дають змогу досягти максимального контролю і зменшення насіннєвого банку бур’янів.

Рис. 3 чітко демонструє ефективність використання комплексного підходу в боротьбі із бур’янами.

Рис. 3. Стратегії ефективного контролю бур’янів
Рис. 3. Стратегії ефективного контролю бур’янів

Звісно, кожного цікавить, чи окупиться такий комплексний підхід. Щоб відповісти на це питання, хотів би навести приклад однієї з польових платформ у Франції, на якій проводились дослідження різних програм досліджень, спрямованих на пошук ефективного захисту від бур’янів для самої культури та з’ясування економічної складової.

Технологія захисту на озимій пшениці була такою:

  • Стандарт – гліфосат (осінь), про­дукт на основі мезосульфурон метилу + антидот (кінець зими, рання весна);
  • Інтегрована – гліфосат (внесення в рядок) з подальшим внесенням дифлюфенікан + флуфенацет восени після посіву; мезосульфурон метил + антидот (кінець зими, рання весна) в поєднанні із періодичним глибоким обробітком ґрунту із оборотом пласта.

Дані польової платформи, зображені на рис. 4, свідчать, що навіть при збільшенні витрат на інтегровану систему контролю майже втричі порівняно зі стандартною. Але така інвестиція повністю окупилась і господарство отримало додатковий прибуток у розмірі 404 євро на рік, при цьому убезпечивши себе від резистентності.

Рис. 4. Економічна обгрунтованість використання інтегрованої системи захисту від бур'янів
Рис. 4. Економічна обгрунтованість використання інтегрованої системи захисту від бур’янів

Україна є також учасником Антирезистентної програми. На сьогодні компанія «Байєр» пропонує для українських аграріїв два основних рішення.

Перше – це наша експертиза в цьому питанні. Наші технічні експерти, регіональні представники мають досвід у створенні програм інтегрованого контролю бур’янів і надають свої рекомендації щодо створення систем захисту для всіх культур.

Друге – широке і різноманітне портфоліо нашої компанії, в якому містяться препарати з різним механізмом дії: як соло-продукти, так і дво- та трикомпонентні гербіциди. Особливо широкий вибір таких препаратів саме для кукурудзи.

Поряд із такими бестселерами, як Майстер® В.Г. та Майстер® Пауер, які відносяться до класу інгібіторів амінокислот, ми також пропонуємо продукти, які відносяться до класу інгібіторів пігментів: перевірений часом гербіцид Мерлін® та нещодавня новинка – препарат Лаудіс®, а також комбінований препарат Аденго®, який містить діючі речовини із групи сульфонілсечовин та ізоксазолів. Говорячи про ґрунтові гербіциди, слід згадати такий продукт як Харнес®, що має механізм дії, який відрізняється від попередніх препаратів, і відноситься до класу інгібіторів росту проростків.

В нинішньому році таке потужне портфоліо поповнюється ще однією новинкою – препаратом Аспект® Про. Гербіцид Аспект® Про складається із двох діючих речовин: флуфенацет 200 г/л та тербутилазин 333 г/л, формуляція продукту концентрат суспензії. Флуфенацет належить до хімічного класу оксицетамідів – інгібіторів росту коренів проростків, так само як і гербіцид Харнес. Це речовина з системною дією, транспортується апопластом, має меристематичну активність.

Основні симптоми пошкоджень, які викликають інгібітори коренів проростків, – подальші скручування корінців; утворення пухлин на їхніх кінчиках; затримка розвитку бічних коренів; скручування або руйнування в зоні гіпокотиля; утворення калусів у основі стебла. Пророслі бур’яни можуть мати пурпурове або червоне забарвлення і виснажене стебло. Тербутилазин руйнує хлоропласти та пригнічує процес фотосинтезу. Як наслідок, призупиняється дихання й порушується енергетичний баланс, що викликає порушення загальної життєдіяльності бур’яну і призводить до його загибелі. Діюча речовина має системну та контактну дію, поглинається як корінням (за ґрунтового застосування), так і листям бур’янів (у разі післясходового внесення), переміщується ксилемою акропетально і накопичується у верхівкових меристемах. Характерні симптоми дії препарату – пожовтіння вегетативної маси з подальшим відмиранням (некроз).

Гербіцид Аспект® Про зареєстрований на кукурудзі й соняшнику в нормі 2,0–2,5 л/га. На кукурудзі препарат дозволено використовувати як для досходового внесення, так і по вегетації від 2–8 листків культури. На соняшнику його можна використовувати виключно до появи сходів культури.

Спектр контролю цього продукту досить широкий, особливо він ефективний проти дводольних бур’янів, таких як амброзія полинолиста, талабан польовий, гірчиця польова, щириця загнута, незабудка польова, падалиця ріпаку, редька дика, види кропиви, ромашки, лобода біла, гірчак почечуйний, гірчак березкоподібний, гірчак шорсткий, паслін чорний, гречка дика, види вероніки. Цей гербіцид високоефективний і проти однодольних бур’янів: курячого проса, видів лисохвосту, росички та проса.

Рис. 5. Аспект® Про
Рис. 5. Аспект® Про

Польові досліди засвідчили високу ефективність контролю гербіцидом Аспект® Про (рис. 5) основних бур’янів у посівах кукурудзи порівняно з контролем (рис. 6) і конкурентним продуктом (рис. 7).

Рис. 6. Контроль (без внесення гербiцидiв)
Рис. 6. Контроль (без внесення гербiцидiв)

Рис. 7. Конкурент
Рис. 7. Конкурент

Коли ж краще використовувати цей продукт саме на кукурудзі? За умов достатнього зволоження гербіцид Аспект® Про доцільно застосовувати до появи сходів культури, потім, у разі потреби, можливо використовувати післясходовий гербіцид, як-от Майстер®, Майстер® Пауер або Лаудіс®.

В умовах недостатнього зволоження цей гербіцид краще вносити у фазу 2–3 листків кукрудзи і потім застосовувати післясходові гербіциди. Аспект® Про буде ідеальним засобом для господарств, у сівозміні яких наступною культурою після кукурудзи буде соняшник, адже післядія на цю культуру відсутня.

Новий продукт, що поповнив наше портфоліо, сприятиме створенню різноманітних комбінованих систем захисту для ефективного контролю бур’янів.

На відміну від аграріїв Європи і Сполучених Штатів Америки, в господарствах яких вже присутня резистентність, наші виробники мають чудовий шанс запобігти можливій резистентності й уникнути проблеми боротьби з нею.

Впровадження інтегрованої системи контролю дасть їм змогу отримати максимальні прибутки й мати поля, чисті від бур’янів.

Oлександр Каменєв, менеджер з маркетингу ТОВ «Байєр»,
e-mail: olexandr.kamenyev@bayer.com

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2020

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Несправжня борошниста роса: стратегія захисту

Що таке несправжня борошниста роса (НБР) –...

Захист рослин і погода

Погодні умови впливають на ефективність заходів щодо...

Погода

Kyiv
чисте небо
30.4 ° C
30.4 °
30.4 °
51 %
0.5kmh
0 %
Пт
30 °
Сб
27 °
Нд
29 °
Пн
31 °
Вт
33 °