20 Жовтня 2021

Кукурудза любить азот

Незважаючи на постійний прогрес селекції, середні врожаї зерна кукурудзи, які отримуют ьфермери, все ще значно відрізняються від потенціалу врожайності сучасних гібридів. Основні причини нижчих показників – занадто високий рівень кислотності ґрунтів, незбалансоване забезпечення поживними речовинами, а також недостатня адаптація системи удобрення до потреб культури. Особливо це стосується динаміки поглинання рослинами поживних речовин впродовж вегетаційного періоду.

Періодичний дефіцит вологи у ґрунті, спричинений посухами, які часто спостерігаються в останні роки впродовж вегетаційного періоду, обмежує потенціал урожайності нових (більш продуктивних) гібридів кукурудзи. Відтак основні завдання у вирощуванні кукурудзи зводяться до реалізації потенціалу врожайності та до захисту врожаю від впливу несприятливих погодних умов. Такі завдання вимагають від виробника глибоких знань у принципах вибору відповідного місця вирощування культури, а також розробки раціональної системи удобрення.

Хоча кукурудза не надто вимоглива до попередника, проте вона потребує ґрунтів з оптимальним співвідношенням волога-повітря і багатих на поживні речовини. Це не обов’язково мають бути важкі й середні ґрунти, оскільки результати експериментів показують, що за достатнього вологозабезпечення навіть на легких ґрунтах можна отримати високі врожаї зерна. Така ситуація спостерігалася в минулому вегетаційному періоді, коли сільгоспвиробники отримували високі врожаї зерна кукурудзи навіть на бідних ґрунтах та у більш сухих місцевостях. Тим не менш, у районах, де постійно бувають посухи, від вирощування кукурудзи за таких умов слід відмовитися, оскільки вони занадто часто є ризикованими.

Раціональне удобрення кукурудзи потребує забезпечення її всіма необхідними поживними речовинами впродовж усього вегетаційного періоду. Для оптимального удобрення культури необхідно насамперед контролювати вплив азоту на врожайність. З одного боку, цей контроль зводиться до встановлення досить високої дози азотних добрив, а з іншого – до більшого засвоєння того азоту, що в них міститься. Доза мінеральних добрив залежить від потреби рослини в азоті та міри покриття цієї потреби ґрунтовим азотом за рахунок мінералізації. Дозу азоту можна обчислити за такою формулою:

Nn = (P × Pj) – 1,5 × Nmin (0-90 см)

де Nn – доза азотних добрив, кг N/га;

P – передбачувана врожайність зерна, т/га;

Pj – одиниця поглинання азоту, кг N/1 т зерна + відповідна маса соломи;

Nmin – вміст мінерального азоту в ґрунті до 90 см.

Користуючись зазначеним алгоритмом, слід брати до уваги широкий діапазон поглинання азоту, який, залежно від ґрунтових умов, становить 20–33 кг N/1т зерна + відповідна маса соломи. На практиці нижчі значення прийнятні на родючих ґрунтах, де гарантоване належне забезпечення кукурудзи азотом та іншими поживними речовинами.

Обсяг доз мінеральних добрив, включно з азотними добривами, повинен відповідати потребам кукурудзи з урахуванням кількості наявних компонентів, що містяться у ґрунті. Тому передусім найкраще провести хімічний аналіз ґрунтів. Потім, зважаючи на забезпеченість ґрунтів поживними речовинами та їх рівень засвоєння урожаєм (табл. 1), визначити необхідну дозу мінеральних добрив.

Таблиця 1. Засвоєння поживних речовин кукурудзоюСлід пам’ятати, що кукурудза для отримання високих врожаїв, окрім азоту, потребує також інших елементів живлення: калію, магнію та кальцію. Лише при збалансованій системі живлення зросте продуктивність поглинання азоту кожною окремою рослиною. Чим кращий поживний режим ґрунту, тим меншою має бути доза азоту для отримання того самого врожаю зерна.

Рис. 1. Врожайність зерна кукурудзи залежно від дози азоту (Шульц та інші, 2008)
Рис. 1. Врожайність зерна кукурудзи залежно від дози азоту (Шульц та інші, 2008)

Раціональне удобрення кукурудзи азотом, крім визначення дози добрив, потребує також відповідного вибору добрив та оптимального терміну їх внесення. Як правило, рекомендується використовувати розділені дози, тобто 50–70% вносити перед сівбою (чим легший ґрунт, тим менше), а решту – в підживлення, але не пізніше стадії розвитку 4–6 листків.

Важливо не спізнитися з підживленням, оскільки інтенсивне споживання поживних речовин кукурудзою починається з фази 6–8 листків і триває до кінця цвітіння (табл. 2). Тому, починаючи з цієї фази, рослини не повинні відчувати дефіциту елементів живлення (включно з азотом) у ґрунті.

Таблиця 2. Відносне поглинання основних елементів живлення кукурудзою, % (Гжебіш, 2002)При виборі добрив слід насамперед брати до уваги реакцію ґрунту (у місцевостях із нижчим рівнем pH варто уникати використання занадто кислих добрив, наприклад, сульфату амонію), а також наявність у ґрунті інших основних елементів живлення. Наприклад, у місцях, бідних на фосфор чи калій, певну частину азоту можна вносити перед сівбою у складі комплексних добрив.

Обсяг доз мінеральних добрив має відповідати потребам кукурудзи з урахуванням кількості наявних компонентів у ґрунті
Обсяг доз мінеральних добрив має відповідати потребам кукурудзи з урахуванням кількості наявних компонентів у ґрунті

Передпосівне удобрення кукурудзи однією дозою слід проводити повільнодіючими добривами (сечовиною) приблизно за 2 тижні до посіву кукурудзи. Удобрення кукурудзи сечовиною рекомендується з кількох причин. Перша – це взаємна синергія надходження NH4 та фосфору. Окрім того, рослині потрібно менше енергії для перетворення амідної форми у доступну та використання її рослиною. Однак слід пам’ятати, що інтенсивне поглинання азоту відбувається через молоде коріння, а умови, несприятливі для його розвитку, суттєво обмежують транспортування поживних речовин до рослини. Ще одна перевага використання сечовини на кукурудзі – легкість внесення добрива і змішування його з ґрунтом. Це захищає від можливих втрат азоту в вигляді аміаку і водночас робить його незалежним від поверхневого висихання ґрунту.

Під впливом вологи та за участю ферменту уреази сечовина перетворюється на карбонат амонію. У невідповідних ґрунтових і температурних умовах іон амонію замість того, щоб пройти нітрифікацію, тобто перейти у нітратну форму (NO3), може перетворитися на аміак та вийти із ґрунту у вигляді газу. Втрати азоту в цій ситуації становлять від 15 до навіть 50%. Правильне використання сечовини, тобто змішування її з ґрунтом за оптимальної вологості, зазвичай дає змогу знизити втрати азоту приблизно до 10%. Останнім часом виробники кукурудзи застосовують сечовину з інгібіторами уреази, які сповільнюють виділення азоту. Такі добрива, внесені належним чином, сприяють значному зменшенню втрат азоту навіть у не дуже сприятливих умовах.

Втім, формою азоту, яка найшвидше поглинається кукурудзою, є нітратна. Найбільший  вміст її має аміачна селітра, яка користується великою популярністю серед фермерів при пізньому підживленні. Нітратна форма, що використовується в ранній фазі, тобто у фазі 3–4 листків, швидко поглинається молодими рослинами. Велике скупчення цієї форми азоту в рослині викликає розрідження клітинного соку. Це збільшує вразливість рослин до пошкоджень, спричинених весняними заморозками, найчастіше в першій декаді травня. Швидке засвоєння цієї форми азоту кукурудзою впродовж дня призводить до її транспортування від коренів до молодих листків без приєднання до амінокислот. Наслідком цього є пожовтіння, а потім обпалення кінчиків і країв листя (рис. 2).

Рис. 2. Обпалені верхівки і краї листків внаслідок позакореневого застосування аміачної селітри
Рис. 2. Обпалені верхівки і краї листків внаслідок позакореневого застосування аміачної селітри

Симптоми такого надто швидкого засвоєння азоту помітні на рослинах ще кілька днів після застосування аміачної селітри. Використовувати аміачну селітру в пізнішу фазу розвитку листя також ризиковано, оскільки розкидане добриво може потрапити в листкові лійки. Вода, яку вони містять (роса, дощ) у поєднанні з гранулами добрив створює розчин з високою концентрацією та солоністю, який може обпалити листки. Тому безпечніше не використовувати цю форму азоту для підживлення кукурудзи, особливо у вологий рік.

Рис. 3. Порушення водно-азотного балансу рослини призводить до відсутності зерен на верхівці качана
Рис. 3. Порушення водно-азотного балансу рослини призводить до відсутності зерен на верхівці качана

У свою чергу, під час сухої весни, що часто буває в нашій країні, жодне гранульоване добриво не працює добре. Отже, альтернативою є позакореневе застосування, наприклад, сечовини, яка дуже добре розчиняється у воді. Розчин демонструє низький осмотичний тиск порівняно з неорганічними добривами, має високу адгезію, викликає розпушування поверхневого шару тканин. Ось чому він швидко поглинається (засвоюється) рослиною, і при його використанні виникає найменше симптомів опіку кукурудзи.

Концентрація розчину сечовини для кукурудзи має становити 6% (тобто 6 кілограмів добрива на 100 літрів води). Підживлення кукурудзи сечовиною слід проводити у фазі 6–7 листків. Численні дослідження показують, що кукурудза, оброблена розчином сечовини на ранніх стадіях розвитку, збільшує вихід зеленої маси.

Ефективність позакореневого підживлення кукурудзи сечовиною залежить від температури та відносної вологості. Тому найкращий час для проведення цієї процедури – пізно ввечері та на світанку, коли температура відносно низька. Саме в цей час відбувається найбільш повільне випаровування води з крапель, тоді як відносна вологість повітря допомагає підтримувати належний тургор рослини. Позакореневе підживлення рослин кукурудзи також можна поєднувати з іншими обробками рослин засобами захисту.

П. Шульц, д-р наук, Університет природничих наук, Познань, Польща

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2020

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Кукурудза любить кальцій

Незважаючи на останні досягнення науки і селекції,...

Здоров’я кукурудзи залежно від виду азотних добрив

Впродовж усього періоду вегетації посіви «атакують» збудники...

Вплив агрокліматичних умов на урожайність кукурудзи

Кліматичні правила українського кукурудзяного поясу змінюються разом...

Погода

Kyiv
рвані хмари
-0.1 ° C
2 °
-4.1 °
67 %
0kmh
65 %
Ср
15 °
Чт
19 °
Пт
17 °
Сб
10 °
Нд
4 °