Оцінка поширення рас вовчка соняшникового на території України

488
Оцінка поширення рас вовчка соняшникового на території України (2015-2018 рр.)

З видимого пізнавай невидиме…
Григорій Сковорода

У попередній статті «Вовчок соняшниковий, або кумський: міфи та реалії» ми говорили про хибні твердження, не підтверджені науковими та практичними фактами, що можуть негативно вплинути на загальне розуміння проблеми та вибір методу контролю цього паразита.

Більшість помилкових уявлень стосуються передусім стійкості та чутливості гібридів, технологій вирощування культури і значною мірою пов’язані з нерозумінням того, що означає поняття «раса вовчка». Таке багатогранне сприйняття і трактування проблеми цілком закономірне, адже науковці до сьогодні не можуть вичерпно відповісти на всі питання агровиробників і запропонувати одне універсальне рішення щодо контролю вовчка.

Вовчок – непростий для вивчення об’єкт з огляду на його біологічні особливості, здатність швидко мутувати, неоднорідність рас у межах поля тощо. Не врахування специфіки технологічних умов вирощування соняшнику в Україні, недотримання рекомендованої сівозміни тощо призводить до погіршення ситуації на полях у зоні Степу та Південного Лісостепу й поширення вовчка на досі вільні від паразита території.

Компанія «Сингента» не стоїть осторонь у вирішенні цього питання й активно працює в таких напрямах, як селекція стійких до вовчка гібридів соняшнику, створення Clearfield® та Clearfield® Plus гібридів з генетичною стійкістю до нових рас вовчка, контроль вовчка на основі визначення домінантної раси вовчка й т. ін.

Масштабні селекційні програми в Україні та за її межами дають змогу щороку пропонувати нові гібриди, які повністю відповідають певним умовам вирощування і виробничим завданням. У компанії «Сингента» створено унікальну селекційну базу, яка передбачає використання диких видів соняшнику, платформ для тестування гібридів на стійкість до хвороб, маркерних технологій, моделювання вирощування культури тощо.

В Україні на селекційній станції створено відділ, який досліджує біотичні стреси на соняшнику. Один із напрямів роботи – вивчення стійкості селекційного матеріалу до нових вірулентних рас вовчка, зокрема F та F+. Дослідження проводять як у польових умовах, так і в сучасній лабораторії з конт­рольованими умовами. Додатково проводиться відбір зразків тканин рослин соняшнику для генетичного аналізу на наявність гена стійкості до вовчка за методикою генних маркерів. Завдяки цьому досягається максимальна точність отриманих даних, які надалі дають змогу вибрати найкращий вихідний матеріал для створенні нових гібридів.

У лабораторії дослідження вовчка Харківського діагностичного центру компанії «Сингента» проводиться визначення домінантної раси вовчка, що дає можливість правильно підібрати елементи захисту. Лабораторію було створено за аналогією з Центром вивчення вовчка в Іспанії, офіційно вона відкрилася на початку 2016 року. На сьогодні це єдина в Україні відкрита лабораторія, яка забезпечує максимально наближені до польових умови для зараження соняшнику вовчком й робить можливим відтворення реальних умов зараження та прогнозування ризиків вирощування культури на конкретному полі.

Хоча лабораторія працює не так давно, нам вдалося провести попередній скринінг поширеності й наявності рас вовчка на полях України. Аналіз отриманих даних підтвердив динамічне поширення нових рас вовчка по території країни. З огляду на швидкість поширення вовчка, агровиробники мають максимально взяти до уваги небезпеку, яка може з’явитися на їхньому полі вже наступного року, й використати всі можливі інструменти для попередження появи вовчка, а також локалізації ареалу його поширення і повного знищення.

Цього року поодинокі випадки появи вовчка було зафіксовано в регіонах, які ще донедавна вважалися нетиповими для поширення цього паразита. Зокрема, до нас зверталися агровиробники з Черкаської, Полтавської й навіть Вінницької областей.

Подальше дослідження біології появи нових рас вовчка до стійких гібридів соняшнику, зокрема, на генетичному рівні, дасть змогу науково обґрунтовано рекомендувати застосування превентивних заходів для попередження появи паразита, локалізації інфекції та поступового повного очищення поля від насіння вовчка.

Як бачимо, контроль вовчка – дуже складне питання, адже окремі заходи дають лише тимчасовий ефект і надалі можуть спровокувати ще більше поширення вовчка на полі, появу нових рас, а відтак призвести до збільшення шкоди. Багаторічний науковий досвід підводить до висновку, що на сьогодні єдина можливість контролювати вовчок і зменшити його шкодочинність – застосування комплексного підходу. Такий підхід розробила компанія «Сингента» і реалізувала його в програмі Solguard. Основна мета програми Solguard – обмежити та попередити поширення й виникнення нових вірулентних рас вовчка та, відповідно, зменшити його шкоду.

Поширення домінантних рас вовчка 2015-2018 р.
Поширення домінантних рас вовчка 2015-2018 р.

Програма Solguard – це комплекс рішень, спрямованих на зменшення кількості паразита на полі. Три її головних складники:

  • агротехнічні заходи;
  • генетична стійкість;
  • гербіцидний контроль.

Агротехнічні заходи – це перша і дуже важлива ланка в комплексному підході до контролю вовчка. Вона передбачає дотримання та впровадження низки заходів, таких як використання сертифікованого насіння, моніторинг посівів соняшнику на виявлення вовчка, дотримання чистоти сільськогосподарських обладнань і машин, термінів посіву, вибір гібрида, термінів застосування гербіцидного контролю, енергоощадна технологія обробітку ґрунту під наступну після соняшника культуру, впровадження у сівозміну культур-пасток – кукурудзи й сорго.

Генетична стійкість дає змогу підтримувати високу продуктивність соняшнику, але не є абсолютним захистом, тому слід пам’ятати, що використовувати нові гени стійкості, коли вони ще не доцільні, не бажано. Використання гібридів, стійких до нових рас вовчка, до появи цих рас на полі тільки провокує розвиток та пришвидшує появу нових вірулентних рас.

Для умов, у яких спостерігається поширення нових рас вовчка, компанія «Сингента» за останні роки вивела на ринок низку гібридів: Босфора, СИ Честер, СИ Алькантара, СИ Арко, СИ Кадікс, СИ Купава, СИ Ласкала, СИ Арізона, СИ Едісон, Естрада, які поєднують пластичність і високий рівень урожайності у своїй групі стиглості.

Гербіцидний контроль – також важлива ланка у програмі Solguard. Цей метод базується на використанні виробничих систем Clearfield® або Clearfield® Plus.

Пропозиція компанії «Сингента» для виробничої системи Clearfield® – високоякісне насіння Clearfield® гібридів (НК Фортімі, Санай МР, Коломбі, СИ Барбаті, НК Неома, Таленто, СИ Експерто, СИ Діамантіс, НК Ададжіо) та гербіцид Каптора®.

Рішення компанії «Сингента» для виробничої системи Clearfield® Plus – високоякісне насіння Clearfield® Plus гібридів (СИ Розета КЛП, СИ Бакарді КЛП, СИ Неостар КЛП, СИ Катана КЛП) та гербіцид Каптора® Плюс.

Соняшниковий вовчокОтже, програма Solguard дає змогу ефективно контролювати вовчок і отримувати максимальний прибуток за рахунок індивідуального підходу та правильно підібраних гібридів, які демонструють стабільну й високу врожайність в умовах шкодочинності вовчка.

Звертайте увагу на появу вовчка на полі навіть у незначній кількості. Повідомляйте про появу вовчка в нетипових для цього паразита регіонах та на гібридах зі стійкістю до рас F і F+.

Ми відкриті до співпраці й будемо раді допомогти вам вирішити проблему, а ще краще – запобігти її виникненню.

Юлія Шевченко, Тетяна Малина, Геннадій Малина

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2019

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram