19 Жовтня 2021

Реалізація генетичного потенціалу сучасних гібридів кукурудзи за несприятливих погодних умов

Практичний досвід застосування продуктів від «ВІТЕРА УКРАЇНА» в ТОВ «Крячківка Агро», с. Могилівщина, Пирятинський р-н Полтавської обл.

Високий рівень генетичного потенціалу урожайності сучасних гібридів кукурудзи базується на комплексній стійкості культури до стресових чинників: посухи, спеки, холоду, ураження хворобами і шкідниками. Селекціонери всього світу працюють над тим, щоб зробити сучасні гібриди стійкими до несприятливих умов, але в умовах, коли несприятливий для кукурудзи клімат степу «захоплює» більшість областей Центральної України, дедалі актуальнішими стають технології з використанням біостимулянтів і антистресантів. Такі продукти активують біохімічні процеси та стимулюють сільгоспкультури до формування генетично закладеного врожаю, допомагаючи отримувати гідні врожаї навіть за несприятливих умов вирощування, в тому числі абіотичних стресів.

Пропонуємо вашій увазі один із прикладів ефективності застосування продуктів від компанії «Вітера Україна» – минулорічний досвід отримання врожайності кукурудзи, в середньому на 18% вищої порівняно з контролем, на спільному демополі з «ЛІМАГРЕЙН Україна» на базі ТОВ «Крячківка Агро Плюс» Пирятинського р-ну Полтавської обл.

У господарстві було висіяно 14 гібридів кукурудзи з різними групами стиглості та технічними характеристиками. Посів проведено за виробничою технологію господарства в оптимальні для Полтавської області строки (друга декада квітня). Але в третій декаді квітня у цій місцевості, як і в більшій частині області, відбулося зниження температури (іноді вночі опускалася навіть до мінус 3°С) та пройшли холодні зливи, що негативно вплинуло на розвиток сходів. Саме тому було прийнято рішення провести на цьому полі позакореневе підживлення кукурудзи антистресантами-біостимулянтами.

Температура повітря, квітень – травень 2020 р., с. Могилівщина
Температура повітря, квітень – травень 2020 р., с. Могилівщина

Середньодобова температура та опади, квітень – серпень 2020 р., с. Могилівщина
Середньодобова температура та опади, квітень – серпень 2020 р., с. Могилівщина

Перед нами постало завдання: вивести рослини зі стану стресу та стимулювати ріст і розвиток молодих посівів кукурудзи. Як тільки дозволили погодні умови (11.06.2020), було проведено позакореневе підживлення добривами-біостимулянтами виробництва Atlántica Agricola S.A. (Іспанія): АМІНОКАТ 30, 0,5 л/ га + АТЛАНТЕ, 0,5 л/ га + МІКРОКАТ Зерновий Старт, 1 л/ га, і вже через тиждень кукурудза мала зовсім інший вигляд.

До підживлення – кукурудза в стресі (11.06.2020)Через 6 днів після позакореневого підживлення добривами від «ВІТЕРА Україна» (17.06.2020)Щоб запобігти дефіциту мікроелементів, було рекомендовано і проведено друге підживлення цинковмісним добривом МІКРОКАТ Zn-Mn (0,5 л/ га) та, з огляду на прогнозоване спекотне літо (за останній тиждень середньодобова температура зросла до +30°С), антистресантом пролонгованої дії ФІТОМАРЕ (1 л/ га) від Atlántica Agricola S.A.

АМІНОКАТ 30 (α-амінокисло­ти – 30%, N – 3%, P2O5 – 1%, K2O – 1%) – добриво-антистресант на основі α-амінокислот, виділених за ексклюзивною технологією ензимного гідролізу. Рекомендується застосовувати на посівах кукурудзи у разі прояву різного роду стресів: водного, сольового, температурного, при проявах фітотоксичності пестицидів. Вже через кілька годин після застосування відновлює ферментативні процеси, активує поглинальну здатність кореневої системи та посилює процеси фотосинтезу і синтез хлорофілу.

АТЛАНТЕ (P2O5 – 30%, K2O – 20%) – фосфорно-калійне добриво з фунгіцидною та біостимулюючою дією. Рекомендується застосовувати на посівах кукурудзи у початкові фази розвитку (V3–V5), а також за умов зниження/перепадів добових температур. Легкозасвоюваний фосфор у складі формуляції добрива забезпечує надзвичайно швидке (90–95% фосфору засвоюється впродовж перших 20–24 год) проникнення в кукурудзу та посилює рух поживних речовин у рослині в обох напрямках: поглинається листям і транспортується вниз флоемою, легко абсорбується корінням і рухається вгору по ксилемі. Стимулює розвиток кореневої системи, сприяє синтезу вуглеводів, що підвищує стійкість до температурних коливань, поліпшує засвоєння кукурудзою азоту та магнію.

МІКРОКАТ Зерновий Старт (α-амінокислоти – 4%, полісахариди – 12%, N – 4%, P2O5 – 6%, K2O – 2%, Fe ЕДТА – 0,40%, Zn ЕДТА – 0,20%, Mn ЕДТА – 0,20%) – комплексне мінеральне добриво з високим вмістом полісахаридів, амінокислот і хелатованих мікроелементів. Рекомендується застосовувати на посівах кукурудзи у період закладання репродуктивних органів (V3–V8). Має направлену активуючу дію на розвиток кореневої системи, за рахунок високої концентрації полісахаридів і амінокислот посилює біохімічні процеси – сприяє закладанню качанів та кількості рядів зерен.

МІКРОКАТ Zn-Mn (амінокислоти та органічні кислоти – 21,9%, N – 8,8%, P2O5 – 6%, Zn ЕДТА – 11,7%, Mn ЕДТА – 7,3%) – концентроване добриво з високим вмістом цинку та марганцю, збагачене α-аміно- та органічними кислотами. За рахунок високої концентрації цинку та амінокислот сприяє синтезу триптофану, збільшенню вмісту білка в зерні, а також підвищує стійкість кукурудзи до абіотичних стресів. Марганець стимулює ростові процеси, формування генеративних органів збільшує доступність і споживання фосфору, сприяє процесам фотосинтезу та білкового синтезу. Рекомендується застосовувати на посівах кукурудзи у фази: якщо господарство проводить одне підживлення – V5–V7 (0,5 л/ га); за умов інтенсивних технологій, а також при високому удобренні фосфором – V3–V5 (0,5 л/ га) та V7–V8 (0,5 л/ га).

ФІТОМАРЕ (екстракт морських водоростей – 15%, α-амінокислоти – 2%, N – 5,5%, P2O5 – 3%, K2O – 3,5%, В – 0,35%, Мо – 0,20%) – біостимулянт-антистресант пролонгованої дії на основі хімічно активної молекулярної частини витяжки водоростей Ascophyllum nodosum, яка залишається активною в рослині впродовж 3 тижнів після застосування добрива. Рекомендується застосовувати на посівах кукурудзи у ключові фази розвитку (V5–V7), а в посушливих регіонах з метою покращення якості репродуктивних стадій розвитку – в фазі V9–V12. Фітомаре підвищує стійкість кукурудзи до абіотичних (теплових) стресів. Висока концентрація фітогормонів сприяє поділу клітин листової пластини і тривалості синтезу хлорофілу. При використанні на кукурудзі у фазі закладання репродуктивних органів посилює біохімічні процеси розвитку та стимулює розвиток кореневої системи. В разі обробки посівів у більш пізні строки стримує процес старіння листків, забезпечує активне функціонування нижнього листка під качаном, який є головним резервом асимілянтів; за рахунок пролонгованої антистресової дії захищає пилкові трубки в період виходу з обгорток качана, покращує якість цвітіння кукурудзи.

Результати урожайності та прибавки в порівняні з контролем (ц_га) гібридів КУКУРУДЗИ LG Seeds (ТОВ «Крячківка Агро Плюс», Пирятинський р-н, Полтавська обл. 2020 р.)Проаналізувавши умови вирощування гібридів кукурудзи та ефективність застосування добрив-антистресантів на цьому демополі, можна зробити такі висновки:

  • Реалізація генетичного потенціалу сучасних гібридів кукурудзи за несприятливих погодніх умов-2Реалізація генетичного потенціалу сучасних гібридів кукурудзи за несприятливих погодніх умов-3На урожайність ранньостиглих генотипів (ФАО 200–290) значний вплив мав холодовий стрес у період закладання репродуктивних органів. Проте етапи морфогенезу гібридів із коротшим періодом вегетації, порівняно з пізньостиглими, пройшли у більш ранні календарні строки. Вдалося уникнути ризиків пригнічення процесів викидання волотей, цвітіння, запилення та наливу зерна від аномальних температур у другій половині літа;
  • Середньостиглі та пізньостиглі генотипи (ФАО від 295 до 430) показали більші прибавки врожаю від використання продуктів «Вітера Україна» (до +20,5 ц/ га), що доводить ефективність технології в умовах нестабільного землеробства;
  • Досвід використання добрив ФІТОМАРЕ та МІКРОКАТ Zn-Mn у пізні фази розвитку через технічну неможливість провести обробки у V5–V8 доводить, що в посушливих умовах та за високих температур внесення добрив у V9–V12 ефективне для репродуктивного розвитку культури, особливо для гібридів середнього і пізнього генотипів.

Отримані на цьому демополі результати збільшення урожайності порівняно з контролем доводять, що застосування продуктів, які сприяють біохімічним процесам і стимулюють рослину до закладання кількості качанів, рядів зерен, та антистресантів пролонгованої антистресової дії, що сприяють ефективності викидання волоті, цвітіння й запилення, є ефективним засобом отримання продуктивності відповідно до генетично закладеного потенціалу сучасних гібридів кукурудзи.

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2021

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Кукурудза любить кальцій

Незважаючи на останні досягнення науки і селекції,...

Здоров’я кукурудзи залежно від виду азотних добрив

Впродовж усього періоду вегетації посіви «атакують» збудники...

Вплив агрокліматичних умов на урожайність кукурудзи

Кліматичні правила українського кукурудзяного поясу змінюються разом...

Погода

Kyiv
чисте небо
11.5 ° C
12.1 °
10.2 °
43 %
0.9kmh
0 %
Вт
11 °
Ср
15 °
Чт
18 °
Пт
18 °
Сб
11 °