24 Жовтня 2021

Поради щодо оптимальних строків та норм висіву гібридів кукурудзи Євраліс

Гібриди кукурудзи з ФАО 300–360 згідно із прийнятою у Франції класифікацією вважають середньоранніми. Ці гібриди кукурудзи, як правило, кременисто-зубоподібної та зубовидної форми зерна. За зовнішнім виглядом вони інколи програють гібридам силосного напряму. Але якщо господар має на меті вирощування кукурудзи на зерно, перевагу слід віддати тим гібридам зернової групи, які забезпечують отримання найвищої урожайності при збиральній вологості на рівні 17–24%.

Таблиця 1. Властивості вихідних форм для селекції кукурудзи в ЄвропіПри цьому варто взяти до уваги кілька чинників, які забезпечать отримання високого врожаю зерна. Насамперед, це густота і строки посіву. Загальна рекомендація щодо густоти для гібридів із таким ФАО у зоні достатнього зволоження – 70–80 тис. рослин на 1 га. Однак у разі сівби ранніх гібридів із такою густотою ми гарантовано недобираємо 10–20% врожаю. Потенціал середньоранніх гібридів досить високий – 12–14 т/га сухого зерна, але вони, як правило, характеризуються меншою холодо­стійкістю (табл. 1), тому строк посіву і густота є одними із важливих чинників для практичної реалізації потенціалу гібридів.

ГУСТОТА ПОСІВУ ТА СТРОКИ ПОСІВУ КУКУРУДЗИ В СЕЗОНІ 2020 РОКУ

Насіннєві компанії останнім часом пропонують українському споживачеві досить великий вибір гібридів кукурудзи. Водночас зростає попит на якісне насіння цієї культури, оскільки вона є надзвичайно економічно привабливою за умов отримання врожаїв сухого зерна на рівні 8–12 т/га.

Агрокліматичне районування України
Агрокліматичне районування України

Пояснення до карти Агрокліматичне районування УкраїниНа українському ринку пропонується велика кількість гібридів із високим потенціалом урожайності. Водночас реалізація потенціалу сучасних гібридів, як правило, буває недостатньою, оскільки багато сільгоспвиробників не завжди приділяють увагу ключовим чинникам формування врожайності, таким як густота, рівномірність та строки посіву, за дотримання яких можна досягти оптимальної врожайності й водночас оптимізувати витрати на одиницю прибутку.

Сезон 2020 року для сільгоспвиробників, які традиційно вирощували кукурудзу, виявився надзвичайно складним у плані природно-кліматичних умов, які негативно впливали на рослини кукурудзи у більшості областей України. Найбільш суттєвими чинниками, які негативно впливали на урожайність і рентабельність вирощування цієї культури, були низькі температури в ранньовесняний період, а в період цвітіння і наливу зерна – високі температури та відсутність вологи.

ВИВЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ГУСТОТИ ПОСІВУ

Наявні рекомендації (досить узагальнені) щодо густоти посіву гібридів беруть до уваги, як правило, вологозабезпеченість зони вирощування і групу стиглості. Однак вони не зважають на специфіку реакції конкретного гібрида на умови вирощування, тому їх слід коригувати, виходячи з експериментальних даних, отриманих у конкретних природно-кліматичних умовах.

Компанія «Євраліс» уже не перший рік закладає досліди з вивчення впливу густоти та строків посіву кукурудзи на її урожайність у різних агрокліматичних зонах України. Нижче схематично зображено районування зон України за гідротермічним коефіцієнтом та локації, в яких було закладено технологічні досліди в сезоні 2020 року.

У цих локаціях були висіяні гібриди кукурудзи бренду Євраліс ЕС Креатив (ФАО 300), Олкані (ФАО 340), ЕС Фарадей (ФАО 350), ЕС Мілорд (ФАО 380), ЕС Метод (ФАО 380), Гармоніум (ФАО 380) у два строки: ранній і пізній із різною нормою висіву. Вибір строків посіву здебільшого залежав від посівних площ, зайнятих кукурудзою, та продуктивності наявних посівних агрегатів і був прив’язаний до початку та закінчення сівби кукурудзи на зерно в кожному конкретному господарстві.

Серед перелічених гібридів у локації, розташованій у Миронівському районі Київської області, найвищу урожайність зерна кукурудзи показав гібрид ЕС Фарадей (ФАО 350) – 59,5 ц/га, в перерахунку на вологість 14%. Вологість зерна при збиранні становила 17,1%, густота посіву – 65 тис/га. Також спостерігається тенденція до зменшення рівня врожайності на більшості гібридів за другого строку посіву – 4 травня, насамперед вона була обумовлена дефіцитом доступної вологи та високими температурами в період вегетації.

Урожайність гібридів кукурудзи в перерахунку на 14% вологості зерна в залежності від густоти та строків посіву (Миронівський р-н Київської обл.)
Урожайність гібридів кукурудзи в перерахунку на 14% вологості зерна в залежності від густоти та строків посіву (Миронівський р-н Київської обл.)

Урожайність гібридів кукурудзи в перерахунку на 14% вологості зерна в залежності від густоти та строків посіву (Миронівський р-н Київської обл.)В локації, розташованій у Калинівському районі Вінницької області, найвищу урожайність показав гібрид ЕС Мілорд (ФАО 380) посіяний у другий строк – 24 квітня: вона становила 117,03 ц/га з густотою посіву 75 тис/га, вологістю при збиранні 23%. Також можна відмітити залежність рівня врожайності від строків посіву в таких гібридів, як ЕС Креатив (ФАО 300) за першого строків посіву 15 квітня, та ЕС Фарадей (ФАО 350), ЕС Мілорд (ФАО 380), Гармоніум (ФАО 380) за другого строку посіву 24 квітня.

Урожайність гібридів кукурудзи в перерахунку на 14% вологості зерна в залежності від густоти і строків посіву (Калинівський р-н Вінницької обл.)
Урожайність гібридів кукурудзи в перерахунку на 14% вологості зерна в залежності від густоти і строків посіву (Калинівський р-н Вінницької обл.)

Урожайність гібридів кукурудзи в перерахунку на 14% вологості зерна в залежності від густоти і строків посіву (Калинівський р-н Вінницької обл.)В локації, розташованій у Заліщицькому районі Тернопільської області, тенденцію до холодостійкості також показав гібрид ЕС Креатив із рівнем урожайності 102,0 ц/га, висіяний у перший строк посіву – 16 квітня, а найвищу урожайність серед всіх варіантів – гібрид Гармоніум – 136,8 ц/га зі збиральною вологістю 19,3%, висіяний у другий строк посіву – 24 квітня з густотою 70 тис./га. Гарну врожайність на рівні 127,2 ц/га за пізніших строків сівби показав також гібрид кукурудзи ЕС Фарадей, посіяний з густотою 75 тис./га, збиральна вологість зерна при цьому становила 19,9%.

Урожайність гібридів кукурудзи в перерахунку на 14% вологості зерна в залежності від густоти та строків строків посіву (Заліщицький р-н Тернопільської обл.)
Урожайність гібридів кукурудзи в перерахунку на 14% вологості зерна в залежності від густоти та строків строків посіву (Заліщицький р-н Тернопільської обл.)

Урожайність гібридів кукурудзи в перерахунку на 14% вологості зерна в залежності від густоти та строків строків посіву (Заліщицький р-н Тернопільської обл.)ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИКАМ

Як правило, якщо гібрид має ширший діапазон оптимальної густоти, то це свідчить про те, що в разі зрідження посівів рослини можуть виявляти високу компенсаційну здатність. На таких рослинах формуються більші качани, в них більша кількість насінин, насіння крупніше, а в разі загущення врожайність знижується не надто різко.

Деякі виробники свідомо висівають кукурудзу із густотою, більшою за рекомендовану, так би мовити, перестраховуються, щоб заздалегідь зменшити ймовірні втрати від пригнічення бур’янами і знищення частини сходів ґрунтовими шкідниками. Але якщо під час вибору густоти посіву кукурудзи вийти за межі оптимального діапазону, особливо під час посухи та недостачі вологи, виникає загроза недобору врожаю.

За ранніх строків посіву краще висівати гібриди із кременистим та кременисто-зубоподібним типом зерна: в переважній більшості це гібриди з ФАО 160–350, що, як правило, характеризуються кращою холодостійкістю. У зонах достатнього зволоження за ранніх строків посіву кукурудзи існує висока ймовірність ранньовесняних заморозків, тому гібриди із зубоподібним типом зерна ФАО від 350 і вище краще висівати, починаючи з 20–28 квітня, або в ті строки, які дають змогу уникнути негативних наслідків впливу низьких температур на рослини кукурудзи.

За умов значно менших запасів ґрунтової вологи у метровому шарі ґрунту, ніж середньостатистичні дані по кожній конкретній агрокліматичній зоні України, де кукурудза вирощується без зрошення, густоту посіву краще зменшити на 10–15%.

В нинішньому році дослідження планується продовжити у тих самих локаціях. Ймовірно, режим зволоження і теплозабезпечення внесе свої корективи у вибір гібридів для досліджень оптимальних діапазонів густоти та строку посіву для кожної конкретної локації, але, на думку автора, тенденції залишаться сталими.

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2021

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Кукурудза любить кальцій

Незважаючи на останні досягнення науки і селекції,...

Здоров’я кукурудзи залежно від виду азотних добрив

Впродовж усього періоду вегетації посіви «атакують» збудники...

Вплив агрокліматичних умов на урожайність кукурудзи

Кліматичні правила українського кукурудзяного поясу змінюються разом...

Погода

Kyiv
рвані хмари
7.6 ° C
8.7 °
5.2 °
76 %
0.9kmh
75 %
Нд
7 °
Пн
8 °
Вт
11 °
Ср
11 °
Чт
14 °