Топ чинників, які лімітують врожайність соняшнику

2354
Топ чинників, які лімітують врожайність соняшнику

В цій статті ми розглянемо, що насправді лімітує врожайність соняшнику й не дає змоги аграріям отримувати більш високі прибутки від вирощування цієї культури.

ВИЗНАЧЕННЯ ВИСОКОЇ ВРОЖАЙНОСТІ СОНЯШНИКУ

Рекорди врожайності соняшнику – це той чинник, який стимулює фермерів отримувати більш високий урожай. Сучасний рекорд – це урожай 6,21 т/га при олійності 52% (2016, Кабардино-Балкарія). На моїй пам’яті врожайність соняшнику 5,5 т/га в перерахунку на стандартну вологість було отримано на демополі компанії «Райз» в с. Вили Полтавської області. Компанія «Байєр» на демополі в 2014 році отримала врожайність 5,33 т/га (Миколаївська область, с. Шевченкове).

До недавнього часу доброю вважалася врожайність соняшнику 1,8–2,0 т/га, але зараз навіть отриманими 3,0–3,5 т/га вже нікого не здивуєш. А якщо робити все правильно, то у сприятливі за погодними умовами роки можна отримувати й 4,5–5,0 т/га, і це не межа.

Але не завжди при рекордному врожаї можна отримати максимальний прибуток. Оскільки чим вищий урожай, тим більші витрати на його отримання. Інвестиції мусять окупатися. Тож внесення добрив і агрохімікатів слід планувати з урахуванням основного лімітуючого чинника, який не піддається контролю. Найчастіше в зоні Степу та Лісостепу цим чинником є брак вологи.

Рис. 1. Урожай соняшнику лімітують численні чинники, і погода – основний із них. Вона суттєво впливає і на решту чинників. На фото – рослина соняшнику, що загинула через посуху в фазу цвітіння (Миколаївська область, 16 липня 2017 р.)
Рис. 1. Урожай соняшнику лімітують численні чинники, і погода – основний із них. Вона суттєво впливає і на решту чинників. На фото – рослина соняшнику, що загинула через посуху в фазу цвітіння (Миколаївська область, 16 липня 2017 р.)

Деякі методи підвищення врожайності, безумовно, важливі. Але вони можуть не відноситися до чинників, що лімітують врожайність соняшнику, оскільки є або разовим поліпшенням умов вирощування (наприклад, інсталяція дренажу), або ж дають змогу захистити, але не збільшити врожай соняшнику (боротьба з вовчком, бур’янами, шкідниками, хворобами тощо). Це також можуть бути роботи, які не потрібно виконувати щорічно, як-от регуляція рівня pH ґрунту.

Хороший контроль шкідливих організмів, бур’янів поряд із належним рівнем pH ґрунту й адекватним забезпеченням фосфором і калієм є необхідними умовами для успішного вирощування соняшнику.

Читати по темі: Оцінка ефективності аміачної води для удобрення соняшнику

Всі чинники, які лімітують врожайність, діють спільно, й вони можуть взаємодіяти один з одним, накладатися один на одного, збільшуючи або зменшуючи вплив на врожайність соняшнику. Як правило, чим вищий рейтинг конкретного чинника, тим сильніше він може впливати на ті з них, що займають місце нижче в ієрархії. Розуміння рейтингу певного чинника і його взаємодії з іншими дає фермерам можливість збільшити урожай насіння соняшнику за рахунок управління врожайністю.

ПОГОДА

Погода понад усе – це основний лімітуючий чинник. На жаль, аграрії не можуть впливати на погоду. Можна тільки використовувати сучасні онлайн-прогнози для передбачення погоди і складання прогнозів урожайності соняшнику.

Погода спричиняє визначальний вплив на врожайність у вигляді сонячного світла, опадів, вітру або дії температур. Погода є основним чинником, що визначає, коли соняшник можна сіяти або починати збирати врожай. Вона також впливає на врожай насіння соняшнику і його якість.

Навіть якщо взяти до уваги, що інші чинники, які лімітують урожай, можуть бути оптимізованими і стабільними, дія погоди здатна суттєво зменшувати чи збільшувати врожайність. Погода може звести нанівець найкращі плани менеджменту посівів соняшнику.

ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК

Часто причиною низької врожайності при вирощуванні соняшнику є дія суб’єктивних чинників. Іноді фермери просто не знають, що зробити, щоб урожай був більшим. Навколо вирощування соняшнику завжди плодилося багато міфів, і ось деякі з них:

 • соняшник знижує ґрунтову родючість і врожайність наступних культур у сівозміні (це ще «совковий» міф; раніше після соняшнику завжди залишали чистий пар, але зараз це вже не актуально – чистий пар після соняшнику – це гроші на вітер);
 • можна отримати чудовий урожай соняшнику, висіваючи його зерновою сівалкою (така думка сформувалася в 90-х, коли техніки було недостатньо і багато компаній просували цей міф; насправді ж найважливіший чинник у підвищенні врожайності соняшнику – це рівномірний розподіл насіння на полі, тому використання сівалок точного висіву буде завжди виправданим);
 • перед сівбою соняшнику навесні потрібно виконати дві передпосівні культивації (так, раніше це потрібно було робити, оскільки не було сучасних гербіцидів, наразі ж це тільки призводить до втрати дорогоцінної вологи);
 • і таке інше – схожих міфів дуже багато.
Рис. 2. У регіонах із достатнім рівнем зволоження надлишок вологи часто зумовлює неможливість проведення польових робіт, зменшення ефективності агрохімікатів, зниження врожайності, а іноді й загибель посівів. На фото – суттєве зниження якості врожаю через загнивання (біла гниль, склеротініоз і альтернаріоз) кошиків соняшнику в результаті безупинних дощів (Тернопільська область, 7 вересня 2018 р.)
Рис. 2. У регіонах із достатнім рівнем зволоження надлишок вологи часто зумовлює неможливість проведення польових робіт, зменшення ефективності агрохімікатів, зниження врожайності, а іноді й загибель посівів. На фото – суттєве зниження якості врожаю через загнивання (біла гниль, склеротініоз і альтернаріоз) кошиків соняшнику в результаті безупинних дощів (Тернопільська область, 7 вересня 2018 р.)

Що ж робити, щоб зменшити вплив цього чинника? Слід займатися самоосвітою, а якщо часу на це немає, то залучати незалежних експертів і агроконсалтингові служби. Професійні консультанти відстежують інновації, більше подорожують і бачать, як влаштовано бізнес у багатьох успішних фермерів як в Україні, так і по всьому світу. Як правило, гроші, витрачені на них, окупаються сповна.

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ І РОДЮЧІСТЬ

Це один з найважливіших чинників. Чим нижчий рівень родючості ґрунту, тим вищими будуть витрати на те, щоб виростити на ньому гідний урожай соняшнику.

Якість ґрунту – це природний чинник, але його можна регулювати. Основні ґрунти в найважливіших регіонах вирощування соняшнику – це чорноземи, де в більшості випадків не вистачає лише азоту. Водночас є дуже багато піщаних і кислих ґрунтів, які потребують значно серйозніших вкладень в добрива і вапнування. Таких ґрунтів чимало в нових регіонах вирощування соняшнику – на Західній Україні й на Поліссі.

АЗОТ (N) І СИСТЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ

Погода дуже сильно впливає на рівень засвоєння азотних (N) добрив, важливого чинника для формування високого врожаю соняшнику. Більшість чорноземних ґрунтів у основних зонах вирощування соняшнику в Україні відчувають нестачу саме азоту. Внесення азотних добрив, доступність азоту і його втрати, а також вплив цього макроелемента на урожай насіння соняшнику дуже залежать від погодних умов.

Рис. 3. Знищений посів соняшнику внаслідок неправильного внесення ALS-гербіцидів на піщаних кислих ґрунтах. Кошики деформовані, повноцінне насіння не було сформовано. Це дія суб’єктивних чинників – фермер просто не знав, що такі гербіциди не можна вносити в його місцевих умовах (Івано-Франківська область, 12 липня 2017 р.)
Рис. 3. Знищений посів соняшнику внаслідок неправильного внесення ALS-гербіцидів на піщаних кислих ґрунтах. Кошики деформовані, повноцінне насіння не було сформовано. Це дія суб’єктивних чинників – фермер просто не знав, що такі гербіциди не можна вносити в його місцевих умовах (Івано-Франківська область, 12 липня 2017 р.)

З огляду на те, що азотні добрива збільшують урожай зерна в середньому на 40–50%, а більшість інших чинників також можуть впливати на доступність чи використання рослинами N, правильному застосуванню азотних добрив потрібно приділяти дуже пильну увагу при визначенні технологій вирощування.

Наприклад, якщо через брак вологи врожайність не може бути вищою за 3 т/га, то і добрива потрібно давати тільки під таку врожайність. Норми добрив залежать від запланованої врожайності. Нижче наводжу необхідні для розрахунків рекомендовані максимальні рівні середньорічної врожайності соняшнику (для чорноземних ґрунтів, при сівбі в ранні терміни):

 • Степ – 2,5–3 т/га;
 • Лісостеп – 3,5 т/га;
 • Полісся (нині, у зв’язку зі змінами клімату, це дуже обмежена зона, що включає північну частину Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей) – 4–4,5 т/га;
 • Південний Степ, південніше Кіровоградської області – 2,2–2,5 т/га;
 • Крайній Південь (дуже посушливі райони по лінії Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Нова Каховка, Херсон) – 1,5–1,8 т/га;
 • За наявності зрошення в південних, західних і центральних регіонах України – 5 т/га.

Для соняшнику також доведено наявність позитивної кореляції між рівнем внесення азотних добрив і:

 • підвищенням рівня уражуваності хворобами;
 • поляганням посівів соняшнику.

ПІДБІР ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ

Якісне насіння – це найважливіший чинник підвищення потенціалу врожайності соняшнику.

Ефективність використання азоту рослинами суттєво залежить від того, який гібрид використовується. Деякі гібриди дають набагато більше віддачі від внесення добрив. Це залежить від генотипу того чи іншого гібрида.

Рис. 4. Далеко не всі ґрунти від самого початку містять необхідні для оптимального розвитку рослин елементи. На фото – вирощування культури на бідних ґрунтах. Хоча соняшник невибагливий і може рости на піску, бідні ґрунти – це завжди більші витрати (Житомирська область, 21 серпня 2018 р.)
Рис. 4. Далеко не всі ґрунти від самого початку містять необхідні для оптимального розвитку рослин елементи. На фото – вирощування культури на бідних ґрунтах. Хоча соняшник невибагливий і може рости на піску, бідні ґрунти – це завжди більші витрати (Житомирська область, 21 серпня 2018 р.)

Підвищити ефективність використання азоту рослинами соняшнику можна за допомогою генетики або біотехнології. З фінансової точки зору, деякі гібриди соняшнику дають набагато більше прибутку на кожен вкладений у добрива долар, ніж інші.

Правильний вибір гібридів соняшника – це, мабуть, одне з найважливіших рішень, яке доводиться приймати аграріям. Багато фермерів не усвідомлюють великої різниці в потенціалі врожайності серед елітних комерційних гібридів соняшнику.

Добре підібрані гібриди, вирощені в умовах, коли інші чинники оптимізовані, зазвичай додають до врожайності 15–40%. Те ж саме стосується і рівня вмісту олії в насінні.

При виробництві насіння соняшнику кінцевий результат краще визначати за урожайністю соняшникової олії з одного гектара.

Правильний підбір посівного матеріалу стане ще більш важливим чинником у майбутньому, коли біотехнологія додасть сучасним гібридам такі характеристики, як стійкість до стресів, посухи та поліпшене використання азоту.

ПОПЕРЕДНЯ КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ВРОЖАЙ

Такий чинник як попередник стає останнім часом дедалі серйознішою проблемою, оскільки площі під соняшником в Україні постійно збільшуються. Це незважаючи на штрафи, пов’язані з безупинним вирощуванням соняшнику, і більш високі витрати на повторне вирощування культури, що особливо актуально для азоту та боротьби із хворобами.

Рис. 5. Хороший соняшник у посушливих умовах. При правильному підході соняшник може формувати високий урожай навіть у дуже посушливих умовах, враховуючи, що це одна з найбільш посухостійких культур (Миколаївська область, 16 серпня 2017 р.)
Рис. 5. Хороший соняшник у посушливих умовах. При правильному підході соняшник може формувати високий урожай навіть у дуже посушливих умовах, враховуючи, що це одна з найбільш посухостійких культур (Миколаївська область, 16 серпня 2017 р.)

Попередник чітко взаємодіє з іншими чинниками, що лімітують врожайність. Хоча слушне також твердження, що деякі гібриди можуть давати кращий урожай, ніж інші, при безперервному вирощуванні соняшнику. Щоправда, мої спостереження цього не зафіксували. Єдине, що можна сказати: в зоні сухого степу і на чорноземних ґрунтах соняшник краще реагує на повторне висівання, хоча його врожайність суттєво знижується. У більшості ж інших зон можна взагалі не отримати урожай.

Читати по темі: Наслідки насичення сівозмін соняшником

Найкращими попередниками для соняшнику є зернові злакові культури: пшениця, кукурудза, ячмінь, жито, тритикале, сорго, рис, просо, злакові трави.

ГУСТОТА СТОЯННЯ РОСЛИН

Яка максимальна місткість поля? Скільки рослин потрібно посіяти? Соняшник дуже сильно реагує зменшенням врожайності на «двійники» та «трійники», тобто на нерівномірний висів. Втрати врожайності можуть становити до 40%. Тому насіння потрібно замовляти однієї фракції і сіяти хорошою сівалкою точного висіву. Також негативно соняшник реагує на загущення. І, звісно, чисельність популяції рослин дуже залежить від погоди.

Рис. 6. Правильна густота стояння і рівномірність розподілу насіння на полі – запорука високої врожайності в тих чи інших умовах. На фото – twin-row посів соняшнику
Рис. 6. Правильна густота стояння і рівномірність розподілу насіння на полі – запорука високої врожайності в тих чи інших умовах. На фото – twin-row посів соняшнику

При великий густоті стояння рослини більше реагують на несприятливі умови. Однак, всупереч поширеній думці, не доведено залежності між густотою стояння рослин і нормою N. Немає необхідності у збільшенні обсягу азотних добрив для густіших посівів (з більшою чисельністю рослин на одиниці площі).

Для отримання хороших результатів слід чітко дотримуватися рекомендацій оригінатора гібрида щодо оптимальної густоти стояння для ваших місцевих умов.

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

Орати чи ні? Наступний чинник, що лімітує врожайність соняшнику, – обробіток ґрунту, який може здійснюватися в різному ступені або в різний час. Рівень обробітку ґрунту і час його проведення досить сильно взаємодіють з іншими чинниками, що впливають на урожай. Відносні переваги або недоліки тієї чи іншої конкретної системи обробітку ґрунту або часу її проведення значною мірою залежать від погоди, а також наявності азоту (N) та вирощуваного гібриду соняшнику.

Рис. 7. При чіткому дотриманні будь-якої системи обробітку ґрунту вирощування соняшнику може дати відмінні результати. Головне – підібрати оптимальну для місцевих умов систему. На фото – соняшник, який вирощують за технологією No-till у Миколаївській області
Рис. 7. При чіткому дотриманні будь-якої системи обробітку ґрунту вирощування соняшнику може дати відмінні результати. Головне – підібрати оптимальну для місцевих умов систему. На фото – соняшник, який вирощують за технологією No-till у Миколаївській області

Ступінь і терміни обробітку ґрунту можуть неабияк залежати й від попередника. Точно так само система обробітку ґрунту може вплинути й на густоту стояння рослин на момент збирання врожаю. Різниця у врожайності соняшнику внаслідок вибору тієї чи іншої системи обробітку ґрунту може коливатися в межах 15–25%.

СВОЄЧАСНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Дуже важливий чинник, особливо в сучасних умовах, коли клімат змінюється, – своєчасність проведення технологічних операцій. Запізнення з сівбою на 1–2 тижні може призвести до втрати врожайності соняшнику від 20 до 40%. А запізнення зі збиранням на кілька днів – до загибелі всього врожаю. Тому слід мати запас техніки та технічних можливостей, щоб завершити найважливіші польові роботи трохи раніше.

АГРОХІМІКАТИ

Наступний чинник, що впливає на врожайність соняшнику, – агрохімікати. Сюди входять стимулятори росту рослин і сполуки, що діють на кшталт регуляторів росту, які сприяють позитивній зміні розвитку соняшнику або поліпшенню його врожайності.

Рис. 8. Правильний підбір густоти стояння рослин і повне дотримання термінів всіх технологічних операцій забезпечило високу врожайність соняшнику в посушливих умовах – 2,2–2,5 т/га. Для південного сухого степу це відмінний результат (Миколаївська область, 27 липня 2016 р.)
Рис. 8. Правильний підбір густоти стояння рослин і повне дотримання термінів всіх технологічних операцій забезпечило високу врожайність соняшнику в посушливих умовах – 2,2–2,5 т/га. Для південного сухого степу це відмінний результат (Миколаївська область, 27 липня 2016 р.)

До цієї категорії також входять фунгіциди, гумінові кислоти, біологічні препарати та мікроелементи, які роблять рослину менш чутливою до стресів і негативних впливів навколишнього середовища. Успіх застосування агрохімікатів залежить і від інших чинників, особливо від погоди та підбору гібридів. Ця категорія препаратів широко представлена на ринку.

IMI-ГЕРБІЦИДИ

Як не дивно, не маючи прямого впливу на врожайність стійкого соняшнику, використання IMI-гербіцидів впливає загалом на прибутковість бізнесу фермерів, які вирощують соняшник. Особливо яскраво це проявляється в зменшенні сумарного середньорічного доходу в посушливих умовах, на бідних ґрунтах і при використанні No-till та Strip-till (беручи до уваги можливу післядію препарату на наступні культури). Також збільшуються ризики, пов’язані з появою стійких до гербіцидів амброзії та інших бур’янів.

Як бачимо, отримання високого врожаю соняшнику можна порівняти з роботою снайпера – щоб влучити точно в ціль, потрібно довго тренуватися і брати до уваги безліч чинників. Так і при вирощуванні соняшнику відмінних результатів можна досягти тільки з врахуванням усіх чинників, що лімітують врожайність, а також їх комбінацій у поєднанні з високим рівнем знань і професійної підготовки.

Олексій Орлов, канд. с.-г. наук

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2020

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram