Ефективні сучасні протруйники на зернових культурах

249
Ефективні сучасні протруйники на зернових культурах

Однією з найбільших і найважливіших груп культурних рослин, які за площею займають близько половини орних земель України, є зернові культури, насамперед, озимі та ярі пшениця і ячмінь. Проте отримання високих і якісних урожаїв цих культур неможливе без застосування оптимальних систем захисту рослин від шкідливих організмів. Це пов’язано з величезним навантаженням захворювань і шкідників, які впродовж усього сезону вегетації атакують рослини. Першим джерелом захворювання може стати сам насіннєвий матеріал із величезною кількістю збудників і шкодочинних хвороб, а ослаблене насіння схильне до ураження цілою низкою патогенів, які живуть у ґрунті до початку сівби. Першим і надзвичайно важливим етапом забезпечення ефективного захисту рослин є протруєння посівного матеріалу, адже здорове насіння – основа майбутнього врожаю.

Ustilago nuda f.sp. tritici
Ustilago nuda f.sp. tritici
Tilletia caries
Tilletia caries

Дослідження, проведені фахівцями компанії «Байєр», показують, що в необробленому насінні дуже часто присутні фітопатогенні гриби, серед яких найбільш поширеними є збудники сажкових хвороб (Tilletia spp. та Ustilago spp.), збудники кореневих гнилей (Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana) та комплекс грибів зберігання (пліснявих), таких як Muсor spp., Penicillium spp., Alternaria spp., Trichothecium roseum.

Fusarium spp.
Fusarium spp.

Fusarium spp.З насіннєвим матеріалом можуть також передаватися і збудники плямистостей листя, такі як смугаста (Pyrenophora graminea) та сітчаста плямистість ячменю (Pyrenophora teres), септоріоз (Septoria spp.).

Слід зазначити, що, крім насіннєвої інфекції, паросткам рослин загрожують збудники хвороб, що накопичуються у ґрунті й поширюються аерогенно.

За умов потужного тиску з боку шкодочинних об’єктів зростають і вимоги до сучасних препаратів захисту насіння.

Основними критеріями при цьому є ефективність протруйника проти комплексу насіннєвих і ґрунтових хвороб, а також безпечність для культури та довкілля.

Саме таким препаратом є Ламардор® Про, зі створенням якого науковцям вдалося повною мірою реалізувати головні вимоги комплексної стратегії інтегрованого захисту насіння.

Перевага Ламардор® Про полягає у надзвичайно вдалій комбінації трьох діючих речовин, які доповнюють одна одну та забезпечують потужний кумулятивний ефект, а відтак продукт має унікальну ефективність проти комплексу коренево-стеблових гнилей, сажкових захворювань і деяких плямистостей листя.

Як показують результати випробувань цього протруйника у провідних науково-дослідних установах України*, за дотримання норми використання Ламардор® Про демонструє абсолютну ефективність проти сажкових хвороб пшениці та ячменю (Tilletia spp., Ustilago spp.). Норма витрати препарату від 0,5 до 0,6 л/т також була високоефективною проти збудників кореневих гнилей (Fusarium spр., Alternaria spр., Bipolaris sorokiniana) – 95,0–100,0%.

* Національна академія аграрних наук України. Селекційно-генетичний інститут – національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Окремо слід зупинитися на ефективності Ламардор® Про проти листкових хвороб пшениці та ячменю. На ранніх етапах розвитку рослин Ламардор® Про також здатний обмежувати розвиток таких небезпечних хвороб, як смугаста (Pyrenophora graminea) та сітчаста плямистість ячменю (Pyre’nophora teres), ринхоспоріоз (Rhynchosporium secаlis), види септоріозу (Septoria spp.).Характерно, що Ламардор® Про в зазначеній нормі повністю вирішує проблеми з комплексом грибів зберігання (пліснявими), такими як Muсor spp., Rhisopus spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Trichothecium roseum) – ефективність препарату становить 99,0–100,0%.

Результати внутрішніх дослідів (рис. 1) і виробнича практика застосування Ламардор® Про свідчать про надійний захист обробленого насіння під час його зберігання та відсутність негативної дії на якість посівного матеріалу.

Рис. 1. Ефективність захисту Ламардор® Про проти хвороб пшениці та ячменю
Рис. 1. Ефективність захисту Ламардор® Про проти хвороб пшениці та ячменю

Важливою особливістю Ламардор® Про є його позитивний вплив на морфологію та фізіологію рослин. Як правило, у рослин, насіння яких було оброблено цим протруйником, практично відсутній мезокотиль – найбільш чутлива частина проростка. Саме мезокотиль досить часто зазнає впливу низьких температур, що призводить до загибелі посівів. Після обробки насіння Ламардор® Про проростки мають більший діаметр стебла та гарно розгалужену кореневу систему (рис. 2), що в комплексі забезпечує високу зимостійкість, краще поглинання вологи, раннє кущіння з більшою кількістю продуктивних стебел, а це, в кінцевому випадку, призводить до збільшення урожайності культури. І навіть за умов високого рівня землеробства, притаманного демоцентрам компанії «Байєр», коли ступінь зараження сільськогосподарських культур відносно невисокий, рівень урожайності зернових культур при застосуванні Ламардор® Про зростав у середньому на 10–30%.

Рис. 2. Вплив Ламардор® Про на розвиток сходів пшениці
Рис. 2. Вплив Ламардор® Про на розвиток сходів пшениці

Наступним, не менш унікальним продуктом є новий фунгіцидний протруйник Сценік®. Цей препарат також трикомпонентний (містить флуоксастробін 37,5 г/л, протіоконазол 37,5 г/л і тебуконазол 5,0 г/л), ефективно контролює широкий спектр хвороб зернових і спричиняє значний позитивний фізіологічний ефект на молоді проростки. Препарат рекомендовано до використання в нормі 1,3–1,6 л/т насіння пшениці та ячменю проти снігової плісняви (Microdochium nivalea), комплексу кореневих гнилей (Fusarium spр., Bipolaris sorokiniana), сажкових хвороб (Tilletia spp., Ustilago spp.), септоріозу сходів (Septoria spp.), пліснявіння насіння (Muсor spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Trichothecium roseum).

В суміші з відомими діючими речовинами тебуконазолом і протіоконазолом із класу тріазолів протруйник містить дійсно інноваційну сполуку – флуоксастробін – аналог стробілуринів нового покоління з вираженою системною та локально-системною активністю, що є особливо важливою властивістю для протруйників насіння. Цінною особливістю зазначеної діючої речовини є подовжений термін дії, адже препарат рівномірно проникає у рослину впродовж тривалого часу. Забезпечуючи відмінну біологічну ефективність проти хвороб, флюоксастробін характеризується значною рістрегулюючою дією і позитивно впливає на розвиток коріння, вегетативних органів, кущіння. При цьому рослини краще розвиваються, стають міцнішими та формують більший урожай.

Michrodochium nivale
Michrodochium nivale

Сценік® демонструє надзвичайно високу ефективність проти снігової плісняви (Microdochium nivale) на озимих зернових, яка в окремі роки викликає значне зрідження посівів (інколи до 15–20%). Кілька українських і європейських досліджень показали (рис. 3), що Сценік® є одним з найкращих фунгіцидних протруйників у боротьбі зі сніговою пліснявою.

Рис. 3. Ефективність захисту Сценік проти хвороб пшениці та ячменю
Рис. 3. Ефективність захисту Сценік проти хвороб пшениці та ячменю

ЛогоНовим відкриттям у сегменті фунгіцидних протруйників на зернових став продукт Баритон® Супер. До складу нового продукту увійшли тебуконазол, протіоконазол і флудиоксоніл. Перші дві діючі речовини належать до хімічного класу триазолів, результатом їх дії на клітини грибів є порушення функцій клітиних мембран. Внаслідок цього зупиняються процеси росту та поділу клітин, що призводить до загибелі патогену. Третя діюча речовина у складі Баритон® Супер – це флудиоксоніл, хімічний клас фенілпіроли, – інгібітор ферменту, що відповідає за роботу білків у мембранах клітин. Результатом такого впливу на фермент є повна зупинка росту міцелія гриба. Норма використання продукту становить 1,0 л/т. Вдале поєднання найкращих у своїх класах діючих речовин дало змогу отримати надзвичайно ефективний продукт зі значним переліком переваг.

Застосовуючи Баритон® Супер, ми отримуємо надшвидке проникнення та рівномірний розподіл діючих речовин у рослині за рахунок системності азолів, значно подовжену тривалість захисної дії за рахунок діючої речовини флудиоксоніл, відмінну рістрегулюючу дію продукту (розлога коренева система, покращене сприйняття поживних речовин, кращий розвиток рослин), ще кращий контроль кореневих гнилей, снігової плісняви та тифульозу, і головне, можливість отримати прибавку врожаю.

Для захисту пшениці, ячменю, сої та сорго від шкідників призначений потужний інсектицидний протруйник Гаучо® Плюс. Вигідною особливістю продукту є комплексне інсектицидне рішення для захисту від широкого спектру шкідників хлібних злаків на початкових фазах розвитку.

Формуляцію препарату складено таким чином, що діючі речовини практично подвоюють надзвичайно потужний ефект контролю. Препарат містить сучасний барвник для гарного забрвлення протруєного насіння з метою контролю процесу нанесення, зберігання та висіву.

Препарат Гаучо® Плюс містить дві діючі речовини: клотіанідин та імідаклоприд, кожна з яких характеризується високим рівнем системності та чинить позитивний фізіологічний вплив на молоді рослини.

Застосування препарату в зареєстрованих нормах 0,3–0,6 л/т демонструє абсолютно повну відсутність фітотоксичної дії, впливу на схожість тощо.

Завдяки своїм особливостям Гаучо® Плюс контролює як ґрунтових, так і наземних шкідників сходів, ідеально вирішує проблеми з захистом рослин при використанні технологій No-till і знижує кількість ґрунтових шкідників під наступні просапні культури.

Препарат впевнено контролює більшість шкідників, що загрожують розвитку пшениці та ячменю, серед яких:

  • злакові мухи (Oscinella frit, Hydrellia griseola, Mayetiola destructor, Phorbia fumigata);
  • злакові попелиці (Sitobion avenae, Schizaphis graminum);
  • хлібні блішки (Phyllotreta vittula, Chaetocnema aridula, Chaetocnema hortensis);
  • злакові цикадки (Macrosteles laevis, Psammotettix striatus, Laodelphax striatellus);
  • дротяники та несправжні дротяники (Agriotes spp, Selatosomus spp.);
  • хлібний турун (Zabrus tene­brioides) – при застосуванні препарату в максимальній нормі.

При застосуванні Гаучо® Плюс та інших препаратів захисту насіння радимо використовувати сучасне, якісне обладнання.

Адже всі ми знаємо, що для отримання якісного насіннєвого матеріалу його необхідно відкалібрувати, очистити й видалити насінини з механічними пошкодженнями, але інколи ми зовсім не звертаємо уваги на стан обладнання та технічну підготовку персоналу.

Зерновий пил, сміття, некоректне налаштування машини призводять до втрати ефективності препарату та появи відповідних ризиків.

У разі ускладнених умов процесу протруєння насіння, а також для покращення рівня покриття препаратом і забарвлення насінин, зменшення рівня запилення тощо можна застосувати спеціальні додаткові полімерні препарати від компанії «Байєр» – Peridiam® Quality 103, Peridiam® Quality 108 та Peridiam® Active 109.

Сергій Путренков, менеджер з маркетингу, ТОВ «Байєр»

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2020

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram