05 Грудня 2021

Висів на полі гібридів із різними групами стиглості

Степова зона та південний Лісостеп України мають гарні ґрунтові умови для вирощування кукурудзи на зерно. Основним обмежуючим чинником для підвищення врожайності в цих зонах є посушливий клімат. Особливо сильно знижує продуктивність рослин посуха у ключові фази розвитку: при запиленні й наливі зерна. І якщо у фінальну стадію розвитку кукурудзи все буде залежати тільки від погоди, то процесом запилення певною мірою може керувати агроном.

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАПИЛЕННЯ

Цей прийом уже давно використовують деякі фермери Північної Америки. Для подовження періоду цвітіння волоті на одному полі висівають два або більше гібридів різних груп стиглості. Такий мікс у спекотних умовах може мати свої переваги.

По-перше, це більш ефективне запилення верхніх зерен качана пилком з іншого гібрида, який цвіте пізніше. По-друге, в такий спосіб можна об’єднати всі сильні сторони гібридів. Наприклад, при сильному вітрі стійкіші стебла й міцніші рослини будуть підтримувати ті, які є слабшими. Або один гібрид буде захисним бар’єром для іншого при поширенні хвороби. Поєднання кількох груп стиглості – це, як правило, вирощування різних генотипів на одному полі, які завдяки своїй різноманітності мають вищу адаптивність до всіх видів стресу. Іншими словами, гібриди будуть «допомогати» один одному долати негативні чинники у процесі розвитку рослин.

З огляду на те, що південні та центральні зони вирощування кукурудзи в Україні мають цілу низку абіотичних і біотичних чинників, які обмежують урожайність культури, ця технологія заслуговує на увагу українських виробників. Застосування змішаного ФАО буде доцільним у посушливих умовах, на строкатих за родючістю полях, при високій ймовірності захворювання культури. Доведено, що в зонах з достатньою вологозабезпеченістю, нормальними агрокліматичними умовами ця технологія не має особливих переваг перед класичною  сівбою.

Окремо слід зупинитися на суті проблеми із запиленням кукурудзи в посушливих регіонах. Волоть кукурудзи (чоловіче суцвіття) в нормальних умовах майже завжди зацвітає на 1–3 дні раніше, ніж качан (жіноче суцвіття). Це біологічна особливість цієї культури. Але сучасний гібрид забезпечує перекриття фаз цвітіння чоловічих і жіночих суцвіть.

Синхронне цвітіння є гарантією запилення всіх квіток качана. Та за несприятливих умов, особливо за дефіциту вологи в ґрунті та повітрі, синхронність цвітіння порушується. Качан значно відстає із цвітінням від волоті. Особливо страждають інтенсивні гібриди, які закладають велику кількість зернівок у качані. В таких випадках пізній гібрид буде донором пилку для раннього гібрида. На графіку  (рис.1) видно, що середньоранній гібрид у різних кліматичних зонах має різні дати та тривалість цвітіння.

Рис. 1. Цвітіння жіночих і чоловічих суцвіть одного гібрида в різних локаціях
Рис. 1. Цвітіння жіночих і чоловічих суцвіть одного гібрида в різних локаціях

В умовах помірного клімату Київщини початок цвітіння відбувається пізніше. Воно більш тривале і відносно синхронне. Коли гібрид потряпляє в умови, де панує сухий теплий клімат, цвітіння пришвидшується. Його час стає у середньому на 4 дні коротшим, ніж цвітіння в комфортній кліматичній зоні. Але основним недоліком буде зміщення строків цвітіння жіночих суцвіть відносно чоловічих у південних посушливих регіонах. Є ризик того, що верхні квітки качана, які зацвітають найпізніше, не отримають пилку. До того ж за високих температур пилок засихає дуже швидко.

Рис. 2. Не запилені верхні зерна, що цвіли пізніше, – це наслідок несинхронного цвітіння чоловічих і жіночих суцвіть
Рис. 2. Не запилені верхні зерна, що цвіли пізніше, – це наслідок несинхронного цвітіння чоловічих і жіночих суцвіть

Цвітіння качана без наявності пилку на волоті має ще один значний недолік. У цей час втрати вологи рослиною дуже значні. Вода з рослини витрачається на підтримання життєдіяльності ниток зав’язі на качані. Допоки зав’язь не запилена, приймочки жіночого суцвіття будуть живими. Це не тільки марна витрата вологи, а й «вікно» можливостей для зараження рослини хворобою через качан.

На широті міста Дніпра качан зазначеного гібрида цвів 12 днів і тільки 6 з них мав можливість запилятися. 50% тривалості цвітіння рослина просто витрачала вологу і мала високий ризик зараження збудниками хвороб. Скоротити цей проміжок може тільки запилення, після якого через 24–30 годин відбувається відмирання ниток зав’язі, витрачання вологи зменшується, опірність патогенам зростає.

У стресових умовах степової зони кукурудза має по 15–20 зерен в ряду, які не запилилися. Це зниження урожайності на 3,8 т/га. Наявність на полі пізнього гібрида подовжить тривалість цвітіння волоті. В такому разі качан матиме змогу отримати пилок на квітки, які пізно цвітуть. Збільшення кількості запилених квіток теоретично збільшує урожайність культури. Схожий прийом використовується в насінництві, коли батьківську форму висівають у 2–3 строки поряд із материнською формою, щоб розширити діапазон дат цвітіння волотей на кукурудзі.

ПІДБІР ГІБРИДІВ ТА СХЕМ ВИСІВУ

Не існує певної загальноприйнятої методики щодо підбору гібридів чи схеми змішування. Наприклад, на практиці аграрій в одну 8-рядну сівалку може засипати 2 різних гібриди. При цьому перший гібрид буде засипано в перші 4 висівних апарати, другий гібрид – в інші 4 апарати. При човниковому способі руху сівалки такий комплекс забезпечує схему посіву 8+8 рядків. Вона зручна для обмолоту 8-рядною жаткою комбайну, оскільки надає можливість молотити гібриди роздільно.

Коли є 3 і більше гібридів, їх можна розділити по різних висівних апаратах сівалки за схемою 2+3+3 або 2+2+2+2 рядки. Визначальною є не кількість гібридів чи схема, а ефективність запилення при тій чи іншій комбінації.

Читати по темі: Реалізація генетичного потенціалу сучасних гібридів кукурудзи за несприятливих погодних умов

Проблематичним може бути знаходження оптимального поєднання основного гібрида та гібрида-донора і визначення їх пропорції на полі. Якщо гібриди підібрано невдало – досягти підвищення урожайності не вдасться. Не слід, наприклад, розміщувати поряд гібриди, що будуть конкурувати між собою. Це можливо тоді, коли гібриди мають різну архітектоніку рослини (еректоїдний і розлогий типи) або велику різницю у висоті рослин.

Майже не впливає на розвиток різний стартовий ріст, оскільки до фази 7–9 листків рослини кукурудзи зазвичай не конкурують між собою. Перед застосування технології із змішаним ФАО треба точно знати, що фази цвітіння волоті й качана різних гібридів дійсно перекриваються без розривів у часі. Вдалу комбінацію донор/реципієнт можна визначити тільки шляхом спроб. Звісно, за цей час пошуків на ринку може з’явитися новий, адаптований гібрид.

ВИСІВ ГІБРИДІВ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ

Для перевірки теорії підвищення урожайності кукурудзи на змішаних посівах фахівці відділу розвитку продуктів і агросервісу ТОВ «КВС-Україна» заклали 2-річний дослід із гібридами різних груп стиглості. В перший рік метою досліду було порівняння кількості запилених зерен та їх маси на качані у змішаних посівах та в звичайних монопосівах.

Рис. 3. Порівняння маси качана у двох різних схемах з їх контролями (монопосівами)
Рис. 3. Порівняння маси качана у двох різних схемах з їх контролями (монопосівами)

На посушливій локації в Полтавській області було посіяно дві змішані схеми: перша – КВС 2323 (ФАО 260) – 25% (2 рядки) + Керберос (ФАО 310) – 37,5% (3 рядки) + Кінемас (ФАО 350) – 37,5% (3 рядки) і друга схема – КВС 2370 (ФАО 280) – 50% (4 рядки) + Кінемас (ФАО 350) – 50% (4 рядки). Тобто було 2 варіанти змішування: 2+3+3 і 4+4 рядки.

У зоні достатнього вологозабезпечення у Вінницькій області було використано тільки першу схему – КВС 2323 (ФАО 260) – 2 рядки + Керберос (ФАО 310) – 3 рядки + Кінемас (ФАО 350) – 3 рядки. Кінемас (ФАО 350) застосовувався в ролі гібрида-донора і мав дозапилювати більш ранні гібриди у змішаних посівах.

Поряд із цими досліджуваними варіантами через захисну смугу розміщувався контроль – монопосів кожного із гібридів. Складність досліду полягає в тому, що, з одного боку, для об’єктивного порівняння досліджувані варіанти мають знаходитися якомога ближче один до одного, щоб уникнути впливу неоднорідності ґрунтових умов поля і не бути розтягнутими у просторі, а з іншого – мати достатню відстань між варіантами для уникнення перезапилення.

Рис. 4. Об'єднаний висів гібридів різних груп стиглості
Рис. 4. Об’єднаний висів гібридів різних груп стиглості

Дослід мав систематичне одноярусне розміщення варіантів із захисними смугами між варіантами. Прогнозовано на локації з нормальним вологозабезпеченням (316 мм опадів за сезон) схема зі змішуванням не показала ніякого приросту ні за кількістю зерен у ряду, ні за вагою зерна з качана порівняно з контролем. Гібриди мали гарне запилення качанів у всіх варіантах і контролях до них.

Зовсім іншою була реакція кукурудзи на більш посушливій локації, де випало 182 мм опадів за вегетацію. Гібриди КВС 2323 (ФАО 260), КВС 2370 (ФАО 280) та Кінемас (ФАО 350) в змішаних посівах мали на 2 зернини в ряду більше, ніж у звичайних посівах, а Керберос (ФАО 310) не дав прибавки порівняно з контролем.

Рис. 5. Схема розміщення варіантів
Рис. 5. Схема розміщення варіантів

Враховуючи масу 1000 зернин, було визначено, що схема 4+4 мала однакову масу зерна з качана і в контролі, й у змішаному ФАО. Але схема 2+3+3 додавала 21 грам зерна на кожному качані й теоретично була більш урожайною, ніж її конт­роль. При густоті стояння 70 тисяч продуктивних рослин прибавка урожайності при змішаному посіві мала бути на 1,47 т/га більшою, ніж у монопосіві. Для об’єктивного порівняння масу зерен із качана на контролях було зведено до загального показника відповідно до пропорційності гібридів, представлених у змішаних схемах.

На другий рік експеримент було продовжено в умовах, близьких до виробничих, у Кіровоградській області (150 мм опадів за вегетаційний сезон). Було посіяно досліди-проби для оцінки господарської ефективності нової технології із аналогічною схемою розміщення варіантів, яка використовувалася в перший рік. Кінемас (ФАО 350) замінили на новий гібрид КВС 4484 (ФАО 370). Метою повторного досліду було порівняння урожайності між змішаною схемою та монопосівом. Відкритим було також питання впливу на якість урожаю різної вологості зерна при одночасному збиранні гібридів різних груп стиглості.

Аналіз запилення качанів показав, що гібриди КВС 2323 (ФАО 260) і Керберос (ФАО 310) мали в середньому тільки на 1 зернину в ряду більше у змішаному посіві, ніж контроль. КВС 2370 (ФАО 280) і КВС 4484 (ФАО 370) запилили однакову кількість зерен і в контролі, і при змішуванні. Але визначальну роль зіграла маса 1000 зернин в гібрида Керберос (ФАО 310). У змішаній схемі вона значно збільшувалася і в підсумку впливала на урожайність кукурудзи у варіанті 2+3+3. При порівнянні урожайності зерна кукурудзи зі змішаних ділянок та монопосівів урожайність останніх зводилася до показника, що відповідає пропорційності гібридів, представлених у змішаних схемах.

Рис. 6. Результати досліду об'єднаного висіву гібридів різних груп стиглості
Рис. 6. Результати досліду об’єднаного висіву гібридів різних груп стиглості

Обидві змішані схеми показали більшу урожайність зерна, ніж їхні монопосіви. Якщо порівнювати схему змішування 4+4 і їх урожайність у звичайних монопосівах, то різниця виявилася незначною –  0,12 т/га на користь змішаного посіву. Більший приріст урожайності був у схемі 2+3+3 – на 0,34 т/га більше, ніж урожайність цих же гібридів у монопосіві.

В монопосівах вологість зерна була на 0,5% меншою, ніж у змішаному ФАО. Також не спостерігалося ніяких складностей і перешкод при комбайнуванні змішаних посівів. Вміст вологи в зерні всіх гібридів на момент збирання був нижче 19%.

Погодні умови сезону та урожайність вказують, що рослини на дослідній ділянці були хоч і не в оптимальному, але в достатньому для їх розвитку середовищі. Можливо, маючи більш суворі кліматичні умови, гібриди матимуть більшу різницю між монопосівом і змішаним посівом. На основі цього досліду проявилася тенденція до кращого запилення ранніх і середньоранніх гібридів у об’єднаному посіві з пізніми гібридами.

Віталій Каламбет, менеджер з агросервісу «кукурудза та соняшник», компанія «КВС»

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2021

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Фузаріоз кукурудзи: шкодочинність та особливості розвитку

Рік 2021-й був дуже цікавим для фітопатологів,...

Шляхи підвищення ефективності вирощування кукурудзи

Світові площі посівів кукурудзи продовжують зростати, перевищивши...

Кукурудза любить кальцій

Незважаючи на останні досягнення науки і селекції,...

Погода

Kyiv
легкий сніг
-1.5 ° C
-1.3 °
-2.3 °
93 %
3.1kmh
90 %
Пн
2 °
Вт
3 °
Ср
1 °
Чт
3 °
Пт
4 °