Застосування гумату калію в технології вирощування картоплі

3515
Застосування гумату калію в технології вирощування картоплі

Важливим чинником ресурсозбереження та підвищення врожайності є застосування в картоплярстві елементів біологічного землеробства. Одним зі шляхів виконання цього завдання є використання сучасних органічних добрив, які містять на тільки основні елементи живлення, а й мікроелементи (мідь, молібден, марганець, цинк, бор).

Відомо, що картопля є лідером із винесення елементів мінерального живлення, а за їх дефіциту знижуються врожайність, якість, товарність, лежкість і харчові цінності бульб.

Картопля добре реагує на застосування сполук азоту, фосфору, калію, бору, міді та різних органічних сполук. Встановлено, що до цвітіння картопля споживає 75% від загальної потреби сполук азоту, 66–70% фосфору та калію, 50% магнію і значну масову частку мікроелементів.

Азот – основний елемент росту. За його нестачі послаблюється ріст картоплі.

Фосфор пришвидшує розвиток рослин картоплі, забезпечує інтенсивний ріст кореневої системи, що сприяє кращому засвоєнню поживних речовин із ґрунту. Він активізує розвиток бульб і нагромадження крохмалю. Найбільш потрібний фосфор на перших фазах росту.

Калійне живлення картоплі має велике значення як для формування вегетативної маси рослин, так і під час утворення росту бульб. Калій стимулює утворення крохмалю.

За суттєвого дефіциту традиційних органічних добрив в останні роки розвиваються нові, нетрадиційні технології виготовлення різноманітних органічних, органо-мінеральних добрив і препаратів. Застосування добрив нового покоління, створених на основі місцевих ресурсів, характеризується комплексною дією на ґрунтові процеси та біопродуктивність ґрунту.

В сільському господарстві України гумати використовуються вже понад шістдесят років. Впродовж кількох десятків років вивчення ефективності використання гуматів велося в Дніпропетровському сільськогосподарському інституті під керівництвом Л. Христєвої та в інших наукових установах України. У системі удобрення картоплі пропонується використання органічного добрива Гумат калію виробництва ТОВ «Сарниторф».

Гумат калію – рідке органо-мінеральне, екологічно чисте, висококонцентроване добриво на основі торфу, що сприяє мобілізації росту рослин. Торф є природнім екологічно чистим продуктом трансформації доісторичних рослин і вважається одним із найкращих джерел природних гумінових кислот. Він містить цілий комплекс корисних поживних речовин і солі кремнієвих кислот, сірку, амінокислоти, вуглеводи, водорозчинні карбонові кислоти (щавлева, бурштинова, яблучна), елементи мінерального живлення (азот, фосфор, калій) і мікроелементи (залізо, мідь, цинк, марганець).

Гумати, отримані з торфу, містять значно більше солей фульвових кислот (до 10%), ніж з гумати із бурого вугілля.

Дослідження з визначення ефективності використання органічного добрива Гумат калію при вирощуванні картоплі проводились впродовж 2014–2016 рр. на дослідному полі Iнституту сільського господарства Західного Полісся.

Ґрунт дослідної ділянки дерново-підзолистий супіщаний з такою агрохімічною характеристикою орного шару: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,1%; рухомі форми фосфору та калію (за Кірсановим) відповідно – 20,1 і 10,7 мг/100 г ґрунту.

В досліді вивчалась ефективність обробки насіння та позакореневих підживлень органічним добривом Гумат калію на фоні мінерального удобрення N90Р120К120.

Для передпосівної обробки насіння витрати Гумату калію становили 0,3 л/т. Вихід робочого розчину – 10 л на тонну насіння. Гумат калію для позакореневих підживлень використовували з дозою 0,5 л/га. Позакореневі підживлення картоплі Гуматом калію проводили у два періоди: в фазу повних сходів картоплі 10–15 см та у фазу бутонізації.

Рослини картоплі у фазі дозрівання
Рослини картоплі у фазі дозрівання

Дослідженнями встановлено, що використання органічного добрива Гумат калію для обробки насіння та позакореневих підживлень рослин є ефективним агротехнічним заходом для підвищення продуктивності картоплі. Основними складовими елементами врожаю картоплі є кількість бульб під кущем і середня маса бульби. Використання Гумату калію позитивно вплинуло на збільшення кількості бульб у кущі картоплі. На варіантах з використанням Гумату калію кількість бульб під кущем порівняно з варіантом, де він не застосовувався, зазвичай була вищою, а середня маса бульб із куща зростала до 51,5–55,8 г.

Збільшення кількості бульб під кущем та їх середньої маси під впливом органічного добрива Гумату калію обумовило зростання загальної врожайності на всіх варіантах досліду. Результати досліджень показали, що за використання Гумату калію урожайність картоплі зростала до 16,1–19,8 т/га. Приріст урожаю до фону становив 1,5–5,2 т/га. Найвища врожайність (19,8 т/га) була на варіантах, де обробляли насіння картоплі та проводили дворазове позакореневе підживлення Гуматом калію. На варіантах із використанням Гумату калію зафіксовано також вищий вміст крохмалю в бульбах картоплі – 15,3–16,7% (див. табл.).

Вплив Гумату калію на врожайність картоплі, середнє значення за 2014–2016 рр.Слід зазначити, що обробка рослин Гуматом калію у різні фази росту та розвитку рослин була більш ефективною порівняно з обробкою бульб. Приріст урожаю від обробки бульб був мінімальним і становив 1,5 т/га.

Бульби картоплі
Бульби картоплі

Таким чином, органічне добриво Гумат калію здійснює позитивний вплив на врожай картоплі та сприяє підвищенню її якості, знижує собівартість виробництва продукції, сприяє екологізації сільського господарства.

М. Г. Фурманець, Ю. С. Фурманець, канд. с.-г. наук, О. В. Коломієць, ст. наук. співр., Iнститут сільського господарства Західного Полісся

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2017

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram