24 Вересня 2021

Система фунгіцидного захисту озимої пшениці компанії BASF – інвестиції, перевірені часом

У нашій статті ми хотіли б зосередитися на системі фунгіцидного захисту посівів озимої пшениці, адже на сьогодні це найбільш полемічне питання. Причиною цього є зміни клімату, часті посухи, що обмежують розвиток хвороб, тому системи захисту, які чудово працювали минулого року, можуть виявитися зовсім не практичними поточного.

Посіви озимої пшениці впродовж вегетації ушкоджує значна кількість хвороб, що призводить до зниження врожаю зерна та його якості. Щорічні втрати зерна від хвороб становлять щонайменше 10–20% потенційного врожаю. З інтенсифікацією виробництва та збільшенням продуктивності рослин шкідливість хвороб посилюється, і недобір врожаю може перевищити 50%.

Найбільш проблемними хворобами озимої пшениці в Україні є септоріоз листя, піренофороз (жовта плямистість), бура іржа, борошниста роса та фузаріоз колоса. Саме ці хвороби є цільовими об’єктами під час планування системи фунгіцидного захисту.

В системі захисту озимої пшениці виділяють 4 періоди внесення фунгіцидів, які збігаються з її критичними періодами вегетації та формування врожаю (рис. 1):

Рис. 1. Основні періоди внесення фунгіцидів у посівах озимої пшениці
Рис. 1. Основні періоди внесення фунгіцидів у посівах озимої пшениці

Т0 – застосування фунгіцидів у період кущіння (ВВСН 21–29). Цільовими об’єктами є борошниста роса, септоріоз листя і ламкість стебел. Фунгіцидна обробка припадає на осінній період або на початок весни (розтягнутий період відновлення вегетації) за раннього розвитку хвороб і на високому інфекційному фоні. У період кущіння після проходження стадії яровизації рослини озимих зернових формують колосковий стрижень, що надалі визначає можливість закладення колосків у колосі. Вже на цьому етапі визначається можливий потенціал урожайності;

Т1 – застосування фунгіцидів на початку виходу пшениці у трубку (ВВСН 30–32). Найбільш поширена практика застосування першої фунгіцидної обробки, яка зазвичай поєднується із внесенням гербіцидів, інсектицидів і/або регуляторів росту. Цільовими хворобами є борошниста роса, септоріоз листя, піренофороз (жовта плямистість) і жовта іржа. На початку виходу озимої пшениці у трубку відбувається закладення колосків в колосі, розпочинається формування елементів квіток, формується потенційна озерненість і продуктивність колоса. З появою другого міжвузля (ВВСН 32) утворюється третій листок – листок, що впливає на налив зерна (до 10%);

Т2 – застосування фунгіцидів у фазі прапорцевого листка – розвитку колоса (ВВСН 37–49). Традиційний час проведення другої фунгіцидної обробки. Цільові хвороби – септоріоз листя, піренофороз (жовта плямистість) і бура іржа. У цей період повністю сформована вся листкова поверхня, продовжується закладення і розвиток елементів квіток (тичинки, маточки тощо), формується їх фертильність. Метою цієї фунгіцидної обробки є захист від хвороб прапорцевого, підпрапорцевого і третього листків, які відповідають за надходження майже 80% пластичних речовин до зернівки під час наливу зерна;

Т3 – застосування фунгіцидів у період колосіння – цвітіння (ВВСН 51–69). Оптимальним часом проведення третьої фунгіцидної обробки вважається початок – середина цвітіння (ВВСН 61–65), що збігається з найбільш інтенсивним інфікуванням фузаріозом колоса. Окрім названої хвороби, цільовими об’єктами у цей період є септоріоз листя і колоса, піренофороз (жовта плямистість), бура і стеблова іржа, вторинна інфекція (альтернаріоз, оливкова пліснява тощо). У цей час відбувається запилення квіток, формується фактична озерненість колоса, розпочинається утворення та налив зерна.

Наведена вище інформація підтверджує, що ефективний захист посівів озимої пшениці у той чи інший період не лише впливає на збереження та функціонування фотосинтетичної поверхні листків і стебел, а й визначає формування кожного елемента зернової продуктивності. Саме від системи фунгіцидного захисту залежить, у що виллються капіталовкладення: у приріст врожаю чи його втрати.

Під час планування системи фунгіцидного захисту озимої пшениці поряд із видовим складом хвороб важливо брати до уваги стійкість сорту та погодні умови. Адже від цих двох чинників прямо залежатиме інтенсивність їх поширення, швидкість протікання вегетації та необхідний і фактичний період захисної дії фунгіцидів. На рис. 2 наведено загальну рекомендовану схему захисту озимої пшениці компанії BASF, яка, залежно від ситуації та потреб, дає змогу вирішити будь-яку проблему і реалізувати потенціал продуктивності посіву.

Рис. 2. Система захисту озимої пшениці компанії BASF
Рис. 2. Система захисту озимої пшениці компанії BASF

Для захисту посівів озимої пшениці у період кущіння – початку виходу в трубку (Т0–Т1) фахівці компанії BASF рекомендують використовувати інноваційні фунгіциди Капало® і Рекс® Плюс.

До складу фунгіцидів Капало® і Рекс® Плюс увійшли найбільш ефективні діючі речовини з хімічних груп: триазоли, морфоліни та бензофенони. Їх синергізм забезпечує ефективний контроль грибних хвороб пшениці, які прогресують у посівах під час весняної вегетації: септоріоз листя, борошниста роса, жовта іржа, піренофороз (жовта плямистість), ламкість стебел та інші. При цьому Рекс® Плюс гарантує ефективний захист посівів впродовж 30 днів, а Капало® – 40, що є ключовою перевагою порівняно з конкурентними продуктами, які рекомендовані до застосування у період кущіння – виходу рослин у трубку (Т0–Т1). При цьому мінімальна середньодобова температура для застосування Капало® і Рекс® Плюс становить 5°С і вище. Доречним буде запитання: у яких випадках доцільно застосовувати фунгіцид Капало®, а коли Рекс® Плюс і в яких нормах витрати препарату? Фунгіцид Капало® рекомендовано використовувати в умовах достатнього зволоження, на сприйнятливих до ураження хворобами сортах, за високого ступеню їх розвитку та поширення. Використання цього високоефективного фунгіциду також буде доцільним за раннього відновлення весняної вегетації, коли розрив між внесеннями фунгіцидів перевищує 20–25 днів, і за умов нестабільного температурного режиму. В решті випадків для захисту посівів у період кущіння – початок виходу в трубку доцільно використовувати фунгіцид Рекс® Плюс. Що ж до норми витрати препаратів, то тут підхід залишається традиційним. Якщо фунгіциди застосовуються профілактично, до появи симптомів інфікування хворобами, то в такому випадку можна обмежитися мінімальними нормами внесення. Якщо ж ступінь поширення хвороби досягнув 5% і більше й нам потрібно забезпечити лікувальний ефект, норма внесення препарату має бути максимальною.

Рис. 3. Ефективність дії препаратів Капало® (зверху) та Рекс® Плюс (знизу)
Рис. 3. Ефективність дії препаратів Капало® (зверху) та Рекс® Плюс (знизу)

Завдяки поєднанню у фунгіцидах Капало® і Рекс® Плюс високої ефективності проти хвороб і пролонгованого періоду захисту наступне внесення фунгіцидів по прапорцевому листку (Т2) буде відбуватися по здорових і захищених рослинах, а не інфікованих, як це зазвичай буває за використання фунгіцидів із захисним періодом до 10–14 днів (рис. 3).

Внесення фунгіцидів у фазі прапорцевого листка (ВВСН 37–39, Т2) є найбільш відповідальним періодом у системі захисту посівів озимої пшениці й забезпечує найвищі прирости врожаю. І це не дивно. Якщо проаналізувати динаміку розвитку хвороб у посівах озимої пшениці за останніх п’ять років, то можна побачити тенденцію: пік їх агресивного розвитку припадає на другу половину вегетації, після виходу прапорцевого листка. Крім того, застосовуючи фунгіциди у цей період, ми захищаємо передусім прапорцевий, підпрапорцевий і третій листки – основні функціональні, які відповідають за налив зерна (рис. 4). Поряд зі збереженням площі листової поверхні не менш важливим є підтримання її функціонального довголіття. У період прапорцевого листка – колосіння площа фотосинтетичної поверхні у посівах озимої пшениці досягає свого максимуму і становить 70 тис. м2/га. Один день її функціонування забезпечує формування 1,5–3,5 ц/га біомаси посіву в перерахунку на суху речовину. Тому швидка втрата листкової поверхні через ураження хворобами та передчасне завершення вегетації призводить до незворотних втрат врожаю і погіршення його якості.

Рис. 4. Частка окремих частин рослини у забезпечені надходження асимілянтів до зернівки
Рис. 4. Частка окремих частин рослини у забезпечені надходження асимілянтів до зернівки

Відкритим залишається запитання: який фунгіцид обрати для захисту посівів озимої пшениці у період прапорцевого листка – розвитку колоса (Т2)? Багаторічні наукові та виробничі дослідження, а також досвід західноєвропейських країн свідчать, що найкращі результати забезпечує використання фунгіцидів із групи SDHI-інгібіторів, передусім Адексар® СЕ Плюс.

Унікальність Адексар® СЕ Плюс полягає не тільки у поєднанні високоефективних діючих речовин із груп SDHI-інгібіторів, тріазолів і стробілуринів, а й у різних механізмах дії на збудника та розподілі в рослині (рис. 5).

Рис. 5. Адексар® СЕ Плюс – відмінний контроль листових хвороб від прапорцевого листка до завершення наливу зерна
Рис. 5. Адексар® СЕ Плюс – відмінний контроль листових хвороб від прапорцевого листка до завершення наливу зерна

Завдяки тому, що частина Ксеміуму® і піраклостробіну локалізується у восковому шарі й на поверхні листової пластинки у вигляді «депо», Адексар® СЕ Плюс характеризуються чудовою превццентивною дією на збудників хвороб, не допускаючи інфікування рослин впродовж 30–40 днів від внесення. Здатність епоксиконазолу і Ксеміуму® переміщуватися в рослині системно по ксилемі, а піраклостробіну – трансламінарно по міжклітинниках забезпечує відмінний лікувальний ефект і захист нових приростів. Крім того, піраклостробін і Ксеміум® стимулюють фізіологічні процеси в рослині, обумовлюючи тим самим AgCelence® ефекти. Це проявляється у підвищенні стійкості рослин до стресових умов (посухи, теплового удару, перепадів температури), покращенні засвоєння та стимулюванні біохімічного перетворення азоту і вуглекислого газу, активізації процесів фотосинтезу, ефективному водоспоживанні тощо. Результатом є додаткова прибавка врожаю навіть за відсутності хвороб.

Дещо детальніше зупинимося на тривалості захисного періоду. Досить часто від аграріїв можна почути, що внесення фунгіцидів по прапорцевому листку має захищати посів до фази цвітіння – часу, коли відбувається наступне внесення фунгіцидів для контролю хвороб колоса (Т3). Однак фунгіциди, які вносяться у період цвітіння, через значну біомасу рослин і технологічні моменти під час обприскування потрапляють головним чином тільки на колос і прапорцевий листок, а нижній і середній яруси залишаються не захищеними. Зростає ризик передчасної загибелі підпрапорцевого, третього і четвертого листків, а це, як демонструє рис. 4, може призвести до недоотримання 10–30% потенційного врожаю. Саме з цих причин захисний період фунгіцидів, які застосовуються у період прапорцевого листка – розвитку колоса (Т2), має тривати до завершення наливу зерна озимої пшениці, а це понад 35–40 днів. Таким вимогам найкраще відповідає інноваційний фунгіцид Адексар® СЕ Плюс.

Наступним етапом у системі фунгіцидного захисту посівів є захист колоса. Якщо використання фунгіцидів на попередніх етапах впливало більшою мірою на величину врожаю, то внесення фунгіцидів по колосу визначає ще й його якісні показники. Зазвичай перша асоціація, яка виникає із внесенням фунгіцидів у Т3 (колосіння – цвітіння (ВВСН 51–69)) – це контроль фузаріозу колоса. Однак це лише одне з ключових завдань, які ставляться перед третьою фунгіцидною обробкою. Насправді внесення фунгіцидів у період цвітіння має забезпечувати додатковий захист листкової поверхні та контроль вторинної інфекції (альтернаріоз колоса, оливкова пліснява тощо). Тобто препарат, який використовується у цей період, має характеризуватися високою ефективністю проти хвороб колоса і листя, сапрофітної мікрофлори, а також мати тривалий захисний період. Цим вимогам відповідає фунгіцид Осіріс® Стар.

Завдяки поєднанню двох високоефективних діючих речовин із групи триазолів (епоксиконазол і метконазол) в інноваційній препаративній формі на основі полімерів Осіріс® Стар забезпечує швидку лікувальну дію та тривалий превентивний захист від фузаріозу й септоріозу колоса, септоріозу листя, видів іржі, піренофорозу та інших плямистостей, перешкоджає розвитку вторинної інфекції (сапрофітних грибів) за розтягнутого періоду збирання або несприятливих погодних умов. Проте висока ефективність досягається не тільки за рахунок поєднання двох потужних триазолів, а й завдяки інноваційній препаративній формі та формуляції продукту. Осіріс® Стар виробляється за технологією Stick&Stay. З фунгіциду повністю вилучено воду. Натомість збільшено вміст ад’ютантів, зокрема сурфактантів, пенетраторів, спредерів, стікерів, екстендерів тощо. Ці сполуки відповідають за утримання робочого розчину на рослині під час нанесення, рівномірне розтікання по поверхні, швидку взаємодію з восковим нальотом та поглинання, стійкість до змивання та ін. Як свідчать результати численних тестів і досліджень, фунгіциди, виготовлені за технологією Stick&Stay, забезпечують у 2,5 разу більшу площу покриття порівняно із продуктами, які мають аналогічну препаративну форму, але виготовлені за традиційною технологією (рис. 6).

Рис. 6. Розподіл фунгіциду Осіріс® Стар на поверхні колоса у порівнянні з конкурентами
Рис. 6. Розподіл фунгіциду Осіріс® Стар на поверхні колоса у порівнянні з конкурентами

Саме з цих причин Осіріс® Стар легко утримується на вертикальній поверхні колоса, яка покрита товстим шаром воску, та рівномірно перерозподіляється по ній, досягаючи цільового об’єкта – збудника хвороби.

Результатом є відмінна превентивна дія проти інфікування рослин фузаріозом колоса, септоріозом листя і колоса, видами іржі, піренофорозом, збудниками вторинної інфекції тощо. Водночас здатність діючих речовин після нанесення фунгіциду проникати всередину рослини, переміщуватися у ній гарантує лікувальний ефект (рис. 7).

Рис. 7. Осіріс® Стар – надійний захист озимої пшениці від хвороб колоса, листя і вторинної інфекції
Рис. 7. Осіріс® Стар – надійний захист озимої пшениці від хвороб колоса, листя і вторинної інфекції

Саме з цих причин Осіріс® Стар є фунгіцидом номер один у системі захисту зернових культур проти хвороб колоса і листя у період Т3.

Отже, підсумуємо все сказане вище. Система захисту озимої пшениці в умовах достатнього зволоження за помірного та високого тиску хвороб, а також для сортів, сприйнятливих до ураження хворобами, має бути такою: Т0-1 Капало®, 1,0–1,5 л/га; Т2 – Адексар® СЕ Плюс, 0,75–1,0 л/га; Т3 – Осіріс® Стар, 1,5 л/га. В умовах нестійкого і недостатнього зволоження, за низького та помірного пресингу хвороб, а також під час вирощування стійких сортів озимої пшениці система фунгіцидного захисту передбачатиме такі обробки: Т0-1 Рекс® Плюс, 0,8–1,2 л/га; Т2 – Адексар® СЕ Плюс, 0,5–0,75 л/га; Т3 – Осіріс® Стар, 1,0–1,5 л/га.

Господарюйте з впевненістю! Гарних Вам врожаїв!

П. В. Материнський, С. М. Чоловський, кандидати с.-г. наук

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2019

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ

З яким добривом сіяти озиму пшеницю?

При сівбі озимої пшениці восени (а також...

Монітор плюс – бур’яни мінус

Навіщо обробляти пшеницю восени, якщо бур'яни, в...

Сучасна система живлення пшениці

Вирощування високих і сталих урожаїв, отримання якісного...

Погода

Kyiv
рвані хмари
10.5 ° C
11.2 °
9.8 °
99 %
0.5kmh
75 %
Пт
13 °
Сб
14 °
Нд
17 °
Пн
15 °
Вт
15 °