01 Липня 2022

Застосування регуляторів росту в посівах зернових культур

У цій статті ми розглянемо основні етапи доцільного застосування регуляторів росту, які необхідно знати, щоб точно оцінити ситуацію на полі та прийняти правильне рішення.

ЕТАП 1. ВИЗНАЧИТИ ОПТИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ

З точки зору регуляції росту та розвитку в рослин виділяють кілька ключових фаз. Розглянемо їх нижче.

BBCH 25-27: повне кущіння. Залежно від строків сівби, обраної програми добрив і сформованих метеорологічних умов у посівах озимого ячменю та озимого жита повне кущіння, за незначними винятками, настає вже восени. Озима пшениця і тритикале, залежно від характеристик сорту, строків сівби та погоди, можуть продовжити кущіння також навесні. Доведеним є той факт, що сформовані в осінній період колоски більш продуктивні, вони сприяють формуванню високого врожаю. Отже, чим більше пагонів кущіння сформовано з осені, тим більший потенціал продуктивності посіву в весняно-літній період.

Однак в умовах пізніх осінніх строків сівби озимих зернових і за несприятливих метеоумов (рання зима) рослини не встигають розвинутись, тож кущіння продовжується в весняний період. У такій ситуації рекомендується перше застосування регуляторів росту на зернових культурах з метою стимуляції кущіння рослин (тільки в посівах озимої пшениці та тритикале). Такий прийом краще застосовувати максимально рано навесні при поновленні весняної вегетації (хлормекватхлорид). Він стимулює утворення додаткових бічних пагонів кущіння, що надалі позначається на рівномірному стеблестої.

Застосування в цю фазу високих доз азотних добрив значно посилює ефект застосування регуляторів росту з метою стимуляції кущіння; з іншого боку, ефективність використання рослинами азотних добрив зростає при застосуванні ранньовесняних регуляторів.

На посівах озимої пшениці та тритикале, що відстають у своєму розвитку і, насамперед, рівномірно зріджені, рекомендується застосування регуляторів росту через 5–7 днів після першого підживлення азотом. Це дає змогу підвищити відсоток продуктивних пагонів.

При вирощуванні інтенсивних сортів озимої пшениці та тритикале з низькими нормами висіву (2,5–3,5 млн/га) в умовах 100% перезимівлі та з високим потенціалом кущіння в умовах пізніх осінніх строків сівби й за несприятливих метеоумов (рання зима) також відбувається відставання в розвитку рослин. Це виражається в недорозвиненні кореневої системи та вегетативної маси рослин, що може призвести до скидання продуктивного стеблостою з 31 стадії до кінця цвітіння. Відтак до збирання врожаю формується менше ніж 400 продуктивних пагонів-колосків/м2, що зумовлює значний недобір врожаю та зниження економічної ефективності всіх прийомів із догляду за культурою.

Основною метою азотного підживлення і внесення регуляторів у таких посівах є формування до 30 стадії близько 1000 пагонів. Таким чином, на посівах, які відстають у своєму розвитку, до настання 30 стадії необхідне застосування спеціалізованих регуляторів росту з вираженою дією на коренеутворення, що дасть змогу збільшити масу коренів, підвищити стійкість рослин до стресу, стримати вегетативний ріст у довжину та запобігти скиданню продуктивного стеблостою надалі (підвищити виживаність продуктивних пагонів).

BBCH 30: початок виходу рослин у трубку. Починається «витягування» – інтенсивний ріст пагонів у довжину. Слідом за подовженням світлового дня і підвищенням середньодобових температур рослини починають інтенсивно рости і витягуватися, особливо на полях із високим вмістом азоту й органіки. До цієї стадії необхідно закінчити заходи щодо стимуляції кущіння рослин та коренеутворення культури (підживлення азотом, внесення регуляторів росту з вираженою дією на коренеутворення). Різке пришвидшення розвитку зернових у цей період потребує детального моніторингу посівів для правильного визначення стадії розвитку культури. Необхідно взяти кілька рослин із поля для отримання репрезентативної вибірки і обережно розрізати головний пагін (рис. 1). Переконайтеся, що ви ріжете головні стебла, а не бічні пагони. Наступний етап – правильно визначити нерозвинений колос, величина якого на цьому етапі становить лише кілька міліметрів. Рослина перебуває на стадії розвитку 30, коли відстань між кінчиком колоса і основою стебла перевищує 1 см, однак перше міжвузля коротше за 1 см.

Рис. 1. Початок виходу в трубку, ВВСН 30
Рис. 1. Початок виходу в трубку, ВВСН 30

BBCH 31: фаза першого вузла. Насамперед ця стадія починається на головному, провідному пагоні. Як правило, настає через два тижні після початку 30 стадії, однак сильно варіює в термінах залежно від погоди та сортових особливостей. На цьому етапі починають відмирати слабкі бічні пагони, завершується формування колосків у колосі. Перший вузол починає інтенсивно витягуватися. Скорочення довжини цього міжвузля суттєво зміцнює рослину і запобігає стебловому виляганню, а правильно вибраний регулятор сприяє інтенсивному розвитку вторинної кореневої системи зернових, запобігаючи скиданню продуктивних пагонів надалі. У 31 стадію починають застосовувати регулятори росту – це оптимальна фаза їх застосування для досягнення максимального ефекту (рис. 2).

Рис. 2. Фаза першого вузла
Рис. 2. Фаза першого вузла: BBCH 31. Перший вузол видно, він промацується, розташований на висоті понад 1 см від вузла кущіння, а міжвузля над ним (2-ге) менше ніж 2 см завдовжки (1). Регулятори необхідно починати застосовувати, коли у 50% рослин у посіві на головному пагоні настала 31 стадія. Важливо не переплутати перший вузол із вузлом кущіння або вузлом основи стебла. Він може розташовуватись трохи вище від основи стебла, проте не більш як 1 см над ґрунтом (2).

Своєчасне і правильне внесення регуляторів на цій стадії дасть змогу:

 • зміцнити і скоротити нижні міжвузля, збільшити товщину стебла, запобігти стебловому і кореневому виляганню;
 • отримати більш розвинену кореневу систему;
 • підвищити стійкість рослин до стресів;
 • покращити виживаність продуктивних пагонів;
 • підвищити засвоюваність води і NPK;
 • отримати вирівняний стеблестій.

Рис. 3. Перше застосування регуляторів росту_1

Рис. 3. Перше застосування регуляторів росту_2
Рис. 3. Перше застосування регуляторів росту

Також у фазу першого – другого вузла (ВВСН 31–32) необхідно застосувати фунгіциди для контролю прикореневих гнилей, які можуть стати причиною вилягання посівів, особливо в умовах очікуваного високого їх розвитку (ранні осінні строки сівби, злаковий попередник, мінімальна обробка ґрунту, затяжна осінь і тепла зима). Відмова від застосування фунгіцидів у таких посівах може звести нанівець ефект від застосування регуляторів росту. Слід зазначити, що потовщення стінок нижніх міжвузлів і збільшення механічних тканин у результаті застосування регуляторів слугує додатковим бар’єром для розвитку прикореневий гнилей.

Рис. 4. Фаза 2-го вузла: BBCH 32. Другий вузол озташований на відстані не менше ніж 2 см від першого на провідному пагоні. 2
Рис. 4. Фаза 2-го вузла: BBCH 32. Другий вузол озташований на відстані не менше ніж 2 см від першого на провідному пагоні. 2

BBCH 32: фаза другого вузла. Перше міжвузля повністю сформоване. Кількість колосків у колосі на цьому етапі повністю сформована, при розрізанні стебла колос чітко видно. Розпочинається процес закладення квіток у колосках, відсутність захисту або інші стреси на цьому етапі призводять до зменшення кількості колосків і квіток. Повністю з’являється 3 листок. Ідеальний час для проведення 2 підживлення азотом.

До повного настання цієї стадії внесення регуляторів росту необхідно завершити, оскільки застосування ретардантів у посівах до кінця 32 стадії та пізніше вплине тільки на 2 і 3 міжвузля, тобто на ті з них, які будуть розвиватися після цієї операції. При цьому починається витягування колоса і його диференціація. Неправильне застосування ретардантів може також негативно позначитися на продуктивності. Саме тому для запобігання виляганню ідеальним часом застосування ретардантів є перше міжвузля (ВВСН 31). Якщо ці стадії довелося пропустити з огляду на обставини, обробку слід перенести на 37–39 стадію, коли формування колоса повністю завершено.

BBCH 37–39: фаза прапорцевого листка. BBCH 37: з’являється прапорцевий листок, який іще скручений. Початок Т2 періоду застосування фунгіцидів для захисту прапорцевого та лікування підпрапорцевого листка від плямистостей листя. Початок 2 періоду застосування ретардантів на озимих пшениці та тритикале (рис. 5).

Рис. 5. Друге застосування регуляторів росту
Рис. 5. Друге застосування регуляторів росту

BBCH 39: язичок (лігула) прапорцевого листка повністю розвинений, практично повністю завершилося розвиток колоса. У посушливих зонах вирощування в цей час необхідне азотне підживлення, оскільки за таких кліматичних умов фаза формування зернівок порівняно коротка. Пізніше внесення азотних добрив на цій стадії розвитку культури забезпечує подальше повноцінне формування розміру зернівок. Це оптимальний період застосування фунгіцидів для захисту прапорцевого листка. Необхідно робити ставку на препарати з вираженою тривалою захисною дією. Застосування азотного підживлення в цей період і захист від хвороб спрямовані на формування маси 1000 зернин і натури зерна.

На стадії 37–39 на інтенсивних посівах з високим рівнем азотного живлення і високим планованим урожаєм (оцінюється високий ризик вилягання) необхідно виконати друге внесення регуляторів росту. Метою цього заходу є скорочення верхніх міжвузлів і насамперед підколосового стрижня. Колос у міру наближення до збирання набирає масу, внаслідок цього центр ваги рослин переміщається вгору, що зумовлює підвищення ризику вилягання навіть на посівах із правильно виконаною першою обробкою на 31 стадії, оскільки рослини за рахунок активного росту верхніх міжвузлів намагаються компенсувати менший ріст нижніх. У цій ситуації критичним є дотримання другої обробки регуляторами росту.

Своєчасне і правильне внесення регуляторів на цій стадії дає змогу:

 • додатково скоротити та зміцнити верхні міжвузля;
 • зміцнити і скоротити підколосовий стрижень;
 • отримати максимально вирівняний стеблестій.

ЕТАП 2. ВРАХОВУВАТИ ЩІЛЬНІСТЬ ПОСІВУ (КІЛЬКІСТЬ РОСЛИН/М2)

Під час ранньовесняного обстеження посівів з метою визначення стадії розвитку необхідно також врахувати кількість рослин на квадратний метр. Параметр щільності посіву слід брати до уваги при виборі подальшої тактики азотного підживлення і внесення регуляторів росту.

ЕТАП 3. СПЛАНУВАТИ РІВЕНЬ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ

Всім відомо, що одним із основних чинників, від яких залежить формування урожаю зернових, є правильно виконана програма азотного живлення, зокрема, його рівень, кількість підживлень і ретельний їх розрахунок. Чим інтенсивнішим планується азотне підживлення, тим більше уваги необхідно приділити правильному запобіганню виляганню.

ЕТАП 4. БРАТИ ДО УВАГИ ПАРАМЕТРИ СОРТУ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИЛЯГАННЯ

Крім якісних показників потенціалу врожайності, для правильного застосування регуляторів необхідно брати до уваги додаткові характеристики:

 • висота рослин (відносяться до низько- чи високорослих);
 • стійкість до вилягання (кожен сорт має певну характеристику за ступенем стійкості до вилягання, виражену в балах від 1 до 9. 1 = низька стійкість до вилягання, 9 = висока стійкість);
 • тривалість вегетаційного періоду (до повного дозрівання сорту потрібно більше чи менше днів).

ЕТАП 5. ОЦІНИТИ РИЗИК ВИЛЯГАННЯ

Спираючись на зазначені вище чинники і не тільки, необхідно оцінити ризик вилягання. Терміни та норма висіву визначають щільність і густоту стояння рослин – це відправний пункт для оцінки ризику вилягання. А правильна оцінка ризику, в свою чергу, дає можливість визначити стратегію застосування регуляторів росту. Як правильно застосувати регулятори росту рослин – в один чи два прийоми – одне з найбільш поширених на практиці питань. Обрати правильну стратегію на практиці не так вже й просто. Нижче, спираючись на кілька основних чинників, згаданих вище й тих, про які йтиметься надалі, пропонуємо просту схему (табл.)

Оцінка ризику виляганняВ управлінні фізіологією та розвитком рослин не існує одного, простого й універсального рішення. Посіви – це фабрика під відкритим небом, де вплив і результат дії окремих прийомів різняться в залежності від типу ґрунту, температури на час застосування та погоди (похмурий чи сонячний день). У разі застосування ретардантів ці чинники ще більш суттєві, оскільки все зводиться до регуляції гормональної системи рослин.

ЕТАП 6. ОБРАТИ СТРАТЕГІЮ ЗАСТОСУВАННЯ (ОДИН ЧИ ДВА ПРИЙОМИ)

Якщо ризик вилягання оцінено як низький, достатньо буде обмежи­тися одноразовим застосуванням регуляторів у оптимальну фазу, тобто 31 стадію (рис. 6.1). Якщо ризик вилягання оцінено як високий, рекомендуємо дворазове застосування регуляторів: перше (базове) – в фазу першого вузла (ВВСН 31), друге – в фазу прапорцевого листка (ВВСН 37–39) (рис. 6.2).

Рис. 6. Стратегія застосування регуляторів росту
Рис. 6. Стратегія застосування регуляторів росту

ЕТАП 7. ОБРАТИ РЕГУЛЯТОР РОСТУ

Останнім етапом є вибір конкретного препарату і визначення його норми витрати. На сьогодні на ринку засобів захисту рослин пропонується лише кілька діючих речовин і препаратів на їх основі для запобігання виляганню. Всі вони мають слабкі й сильні сторони. Багато з них рекомендуються для застосування в бакових сумішах. Який препарат обрати – залишимо на ваш розсуд, вказавши тільки, на що, крім ціни, слід звертати увагу:

 • температурний діапазон ефективної дії та застосування: чим він ширший, тим краще, особливо в умовах використання ранньою весною;
 • швидкість і тривалість дії: краще використовувати препарати із швидким впливом на рослини і тривалим періодом дії;
 • вплив погоди на ефективність: деякі продукти потребують інсоляції для ефективної дії або ж, навпаки, в сонячну погоду їх застосування не бажане; рекомендуємо обирати препарат, у якого немає таких обмежень;
 • позитивний вплив на розвиток кореневої системи: чим сильніший, тим краще;
 • вплив на вирівняність стебло­стою: обмежується стадією застосування, механізмом дії та температурою ефективної дії препарату.

За матеріалами компанії BASF

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2021

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Несправжня борошниста роса: стратегія захисту

Що таке несправжня борошниста роса (НБР) –...

Захист рослин і погода

Погодні умови впливають на ефективність заходів щодо...

Погода

Kyiv
чисте небо
30.4 ° C
30.4 °
30.4 °
51 %
0.5kmh
0 %
Пт
30 °
Сб
27 °
Нд
29 °
Пн
31 °
Вт
33 °