17 Травня 2022

Алгоритми гербіцидного захисту кукурудзи від бур’янів

ҐРУНТОВІ ГЕРБІЦИДИ НА КУКУРУДЗІ

Як правило, ґрунтові гербіциди, які використовуються в посівах кукурудзи, відносяться до цілого ряду хімічних класів з різними механізмами дії: хлорацетаміди (s-метолахлор, ацетохлор, пропізахлор, диметенамід-П), триазини (атразин, тербутилазин), триазинони (метрибузин), динітроаніліни (пендіметалін), ізоксазоли (ізоксафлютол) (табл. 1).

Таблиця 1. Класифікація ґрунтових гербіцидів, що використовуються на кукурудзі, за хімічним складом та механізмом дії

Хлорацетаміди (ацетохлор, пропізохлор, метолахлор, діметенамід-П) контролюють переважно однорічні злакові бур’яни, а триазини (атразин, тербутилазин), триазинони (метрибузин), ізоксазоли (ізоксафлютол) – переважно однорічні дводольні. Динітроаніліни (пендіметалін) активні більшою мірою одночасно проти однорічних злакових і дводольних.

Хлорацетаміди інгібують ріст меристеми рослин і порушують поділ клітин. Механізм дії триазинів і триазинонів пов’язаний із руйнуванням хлоропластів і порушенням фотосинтезу. Динітроаніліни інгібують кореневу систему та її ріст. Речовини цього класу активно проникають у кореневу систему рослин і нею переміщуються, не зачіпаючи надземної частини. Ізоксазоли блокують фермент, який бере участь у ключових етапах біосинтезу каротиноїдів. Це спричиняє знебарвлення рослин бур’янів.

Висока ефективність роботи ґрунтових гербіцидів безпосередньо пов’язана з вологістю ґрунту і технологією внесення. За розчинністю у воді ґрунтові гербіциди можна розташувати від найбільш до найменш розчинних у такому порядку: метрибузин, s-метолахлор, ацетохлор, пропізахлор, прометрин, атразин, тербутилазин, трифлуралін, пендиметалін. Через високу розчинність у воді більше промиваються метрибузин із класу триазинонів, s-метолахлор, ацетохлор, пропізахлор із класу хлорацетамідів. Слабо або майже не мігрують по профілю діючі речовини із класу триазинів – прометрин, атразин, тербутилазин, із класу  динітроаніліни – пендіметалін.

Помилково говорити про промивання ґрунтових гербіцидів. Правда в тому, що для роботи ґрунтових гербіцидів, їх поглинання ґрунтом потрібна волога. Чим вологіший ґрунт, тим краще спрацює ґрунтовий гербіцид залежно від розчинності діючої речовини.

Насіння сої, соняшнику, кукурудзи в середньому за наявності вологи сіють на глибину 4–5 см, цукровий буряк, ріпак – 3 см. Часто в посушливих умовах ґрунтові гербіциди вносять під передпосівну культивацію, яку проводять на глибину 4 см. Тобто ґрунтовий гербіцид і так знаходиться на глибині висіву насіння. Виходить, що фітотоксичність ґрунтових гербіцидів пов’язана більшою мірою не із промиванням їх у ґрунті, а з температурними умовами при проростанні насіння. Якщо будуть низькі температури при проростанні насіння, то препарат буде поглинатися і погано перероблятися маленькою рослиною, що викличе фітотоксичність.

СТРАХОВІ ГЕРБІЦИДИ

До страхових гербіцидів, які використовуються у посівах кукурудзи, відносяться препарати різних хімічних класів з неоднаковими механізмами дії: похідні хлорфеноксиоцтової кислоти або феноксікарбоксильні кислоти (2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 2,4-Д диметиламінна сіль), бензойні кислоти (дикамби диметиламінна сіль), триазолпіримідини (флорасулам), сульфонілсечовини (амідосульфурон, нікосульфорон, римсульфурон, тифенсульфурон-метил, форамсульфурон), сечовини (йодсульфурон-метил натрію), бензотіадіазоли або тіадіазини (бентазон), (дифлуфензопір), карбоксикислоти (клопіралід, амінопіралід, флуроксипір), трикетони (мезотріон) (табл. 2).

Таблиця 2. Класифікація страхових гербіцидів, що використовуються на кукурудзі, за хімічним складом і механізмом дії

Діючі речовини нікосульфурон, римсульфурон, форамсульфурон контролюють переважно злакові та деякі дводольні бур’яни, а 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, дикамба, флорасулам, бентазон, тифенсульфурон-метил, клопіралід, амінопіралід, флуроксипір, йодсульфурон знищують виключно дводольні однорічні та деякі багаторічні бур’яни. До спектра дії мезотріону, тієнкарбазон-метилу входять дводольні та злакові бур’яни.

Бензойні кислоти мають системну дію; їх застосовують, як правило, для контролю багаторічних коренепаросткових бур’янів. Механізм дії виявляється в інгібуванні синтезу протеїнів і порушенні формування клітин. Карбоксикислоти мають високу рухливість по флоемі та ксилемі й діють подібно до ауксинів. Механізм дії сульфонілсечовин пов’язаний з затриманням утворення амінокислот ізолейцину та валіну, порушуючи процес мітозу та біосинтезу ДНК. Проникають у рослину через листки, частково через кореневу систему. Сечовини використовують в основному досходово та інгібують фотосинтез рослин. Трикетони мають ґрунтову та системну дію, проникають переважно через кореневу систему, інгібують біосинтез каротиноїдів.

Найбільш правильним періодом для внесення страхових гербіцидів є 3-4 листки культури, коли точка росту в землі, до настання червневої спеки, що теж впливає на виведення гербіциду з рослини
Найбільш правильним періодом для внесення страхових гербіцидів є 3-4 листки культури, коли точка росту в землі, до настання червневої спеки, що теж впливає на виведення гербіциду з рослини

УМОВИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ ГЕРБІЦИДІВ

Через суттєві кліматичні зміни, які впливають на ефективність застосування гербіцидів, важливо дотримуватися температури повітря, фази розвитку культури та бур’янів. Ґрунтові гербіциди контролюють тільки ті бур’яни, які проростають із насіння. Їх захисна дія обмежується однорічними дводольними та злаковими бур’янами. Хлорацетаміди (ацетохлор та інші) діють на них тільки у той період, коли вони ще не з’явилися на поверхні ґрунту, а представники триазинів (тербутилазин), тріазинонів (метрибузин), динітроанілінів (пендіметалін), ізоксазолів (ізоксафлютол) впливають і на сходи бур’янів через їх кореневу систему.

З огляду на можливість використання на кукурудзі 2-х і більше компонентних страхових гербіцидів на основі діючих речовин з різних класів або їх бакових сумішей, як більш ефективних у відношенні одночасного контролю однорічних і багаторічних однодольних та дводольних бур’янів, з метою оптимізації затрат можна застосовувати низку однокомпонентних ґрунтових гербіцидів, серед яких найбільш поширеними є такі: Харнес (ацетохлор, 900 г/л), Дуал Голд (S-метолахлор, 960 г/л), Фронтьєр Оптіма (діметенамід-П, 720 г/л), Мерлін (ізоксафлютол, 750 г/кг), Стомп 330 (пендіметалін, 330 г/л), Пропозан (пропізахлор, 720 г/л), Екстразін (тербутилазин, 500 г/л).

Читати по темі: Який гібрид кукурудзи обрати для сівби зі змінною нормою?

З цієї причини не обов’язково як ґрунтові гербіциди на кукурудзі використовувати двокомпонентні продукти або бакові суміші з діючими речовинами з різних класів. Але якщо ви можете це собі дозволити, то, звісно, більш бажаним є застосування двокомпонентних ґрунтових гербіцидів чи бакових сумішей з діючими речовинами з різних класів для розширення спектру дії та одночасного контролю однорічних злакових і дводольних бур’янів: Гвардіан Тетра (ацетохлор, 450 г/л + тербутилазин, 214 г/л + фурілазол (антидот), 15 г/л), Примекстра TZ Голд (s-метолахлор 312,5 г/л, тербутилазин 187,5 г/л), Примекстра Голд (s-метолахлор 400 г/л, атразин 320 г/л ), Акріс (діметенамід-П, 280 г/л + тербутилазин, 250 г/л), Аденго (ізоксафлютол, 225 г/л + тієнкарбазон-метил, 90 г/л + ціпросульфамід, 150 г/л), Сентинел (пропізохлор, 576 г/л + метрибузин, 60 г/л), Оскар Преміум (пропізохлор, 450 г/л + тербутилазин, 215 г/л), Чейзер-П (тербутилазин, 270 г/л + пендіметалін, 64 г/л), Аспект Про (тербутилазин, 333 г/л + флуфенацет, 200 г/л).

Якщо погодні умови (засуха, рясні дощі) не дали можливості внести ґрунтові гербіциди до появи сходів культури, то деякі з них можна застосувати після сходів у фазу 1–3 листки культури (рис. 1) – Гвардіан Тетра (ацетохлор, 450 г/л + тербутилазин, 214 г/л + фурілазол (антидот), 15 г/л), у фа­зу 3–5 листків культури (рис. 2) – Вождь (S–метолахлор, 312,5 г/л, тербутилазин, 187,5 г/л), Люмакс (s-метолахлор 375 г/л, тербутилазин 125 г/л, мезотрион 37,5 г/л), Примекстра Голд (s-метолахлор 400 г/л, атразин 320 г/л), Акріс (диметенамід-П, 280 г/л + тербутилазин, 250 г/л), Оскар Преміум (пропізохлор, 450 г/л + тербутилазин, 215 г/л), Екстразін (тербутилазин, 500 г/л).

Рис. 1. Кукурудза у фазі першого і середині утворення другого листка
Рис. 1. Кукурудза у фазі першого і середині утворення другого листка

Рис. 2. Кукурудза у фазі трьох і початку – середини четвертого листка (1 закруглений листок враховується як 1 листок)
Рис. 2. Кукурудза у фазі трьох і початку – середини четвертого листка (1 закруглений листок враховується як 1 листок)

У разі не проведення передпосівної культивації до появи сходів культури  ґрунтові гербіциди можна застосовувати разом у суміші з гербіцидом суцільної дії гліфосатом: Гром Некст (калійна сіль гліфосату, 660 г/л), 2 л/га + Екстразін (тербутилазин, 500 г/л ), 1 л/га + Екран Тотал (ацетохлор, 900 г/л), 2,5 л/га або Харнес (ацетохлор, 900 г/л), 2,5 л/га + Раундап Макс (551 г/л у формі калійної солі гліфосату), 2,5 л/га.

ОПТИМАЛЬНІ ФАЗИ КУЛЬТУРИ

Як правило, представники агрохімічних компаній пропонують застосовувати на кукурудзі гербіциди залежно від ситуації з засміченістю в такі періоди: досходовий або ранньосходовий (Ve–V2) (рис. 3), перше страхове внесення до 5 листка (V2–V3) (рис. 4), друге страхове внесення у фазу 7–8 листків (V6–V7), пропускаючи фазу 5–6 листків. Водночас такі рекомендації не повністю правильні, оскільки не беруть до уваги кліматичні зміни та конкретні температурні режими. Найбільш правильним періодом для внесення страхових гербіцидів є 3–4 листки культури, коли точка росту в землі, до настання червневої спеки, що теж впливає на виведення гербіциду з рослини і його фітотоксичність.

Рис. 3. Кукурудза у фазі початку формування першого листка
Рис. 3. Кукурудза у фазі початку формування першого листка

Рис. 4. Кукурудза у фазі двох – початку формування третього листка
Рис. 4. Кукурудза у фазі двох – початку формування третього листка

Починаючи з 7-го листка, кутикула кукурудзи змінюється, підвищується її здатність поглинати вологу. Внаслідок цього при однаковій нормі застосовуваного гербіциду його частина, яка вбирається рослиною, буде істотно більшою, ніж при більш ранньому внесенні препарату. Інактивація гербіциду рослиною залежить від погодних умов, які складуться до або після 2 днів запланованої дати обробки.

ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ

Кожен гербіцид потребує конкретних температурних режимів застосування. Оптимальна температура повітря для гербіцидів – 17–18°С (у крайньому випадку 8–10…25°С). Температура використання найбільш поширених діючих речовин гербіцидів: 2,4-Д – 12–20°С, дикамба – 15–20°С, флорасулам – 10–25°С, гліфосат – 10–25°С, ацетохлор – 10–20°С, прометрин – 15–25°С, пропізохлор – 8–25°С.

Зазвичай внесення ґрунтових препаратів потрібно припиняти за 2 години до зниження температури повітря нижче 8°С, а обприскування страховими – при знижені температури нижче 10°С або підвищенні вище 25°С
Зазвичай внесення ґрунтових препаратів потрібно припиняти за 2 години до зниження температури повітря нижче 8°С, а обприскування страховими – при знижені температури нижче 10°С або підвищенні вище 25°С

Залежно від гербіциду, зазвичай внесення ґрунтових препаратів потрібно припиняти за 2 години до зниження температури повітря нижче 8°С, а обприскування страховими – при знижені температури нижче 10°С або підвищенні понад 25°С. Відновлювати обробку посівів гербіцидами потрібно не раніше ніж через 2 години після поновлення температурного режиму – 10–25°С.

СТРЕСОВІ ЧИННИКИ

При застосуванні страхових гербіцидів також важливо розуміти регламент застосування препаратів при стресових чинниках. Проблеми фітотоксичності страхових гербіцидів ставлять під сумнів їхню біологічну вибірковість. Погодні умови, які передують застосуванню препарату або настають за ним, мають важливе значення. Якщо рослини культури зазнали будь-якого стресу (високі температури, холод, надлишок вологи тощо) перед застосуванням післясходового гербіциду слід дати мінімум два дні на їх відновлення. Слід побоюватися чинників стресу протягом 48 годин до або після застосування гербіцидів, таких як  максимальна температура вище 30°С, значний перепад між мінімальними і максимальними температурами.

Якщо за 2 дні до або після запланованої обробки впродовж 2 днів прогноз погоди не обіцяє оптимальних умов, слід обмежити роботу з препаратами сульфонілсечовин або ж взагалі від них відмовитися. Це слід робити, якщо існує ризик низьких мінімальних температур менше ніж 10°С вночі або високих максимальних температур понад 30°С вдень, небезпека значного перепаду температур понад 20°С.

Не варто застосовувати препарати на полях з рослинами в поганому стані (дефіцит поживних речовин, рослини пошкоджені градом або шкідниками).

Детоксикація і виведення діючої речовини залежить головним чином від погодних умов, які складаються відразу після внесення препарату. Водний стрес, значні перепади температур, всі чинники, які затримують ріст, можуть скоротити або припинити виведення діючої речовини і спровокувати проблеми для рослини.

Стресовими для рослини кукурудзи, соняшнику, сої є дні, коли мінімальна денна температура менша ніж 10°С, а максимальна перевищує 30°С. Більш-менш сприятливими погодними умови, що сприяють росту, є мінімальна денна температура від 10°С, а максимальна – до 30°С. Із кінця травня та у червні  часто спостерігається високі температури понад 30°С, що впливає на виведення препарату і фітотоксичність гербіциду на рослину.

ЗВАЖАЙТЕ НА ФАЗИ РОЗВИТКУ БУР’ЯНІВ

Страхові гербіциди вносять на більш ранніх фазах розвитку бур’я­нів (сходи, 2–4 справжні листки для однорічних, фаза розетки для багаторічних бур’янів). Для однорічних злакових бур’янів вона становить 1–4 листки, однорічних дводольних – 2–6 листків. Багаторічні дводольні бур’яни: осот найбільш вразливий у фазі 6–8 листків (розетки), березка польова – при довжині погона до 15 см; багаторічні злакові: пирій повзучий при досягненні висоти 10–15 см.

ОДНО- ТА БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ПРОДУКТИ

На кукурудзі рекомендується використовувати двокомпонентні та з більшою кількістю компонентів страхові гербіциди на основі діючих речовин із різних класів або їхніх бакових сумішей як більш ефективні для одночасного контролю однорічних і багаторічних однодольних та дводольних бур’янів: Кельвін Плюс (дикамба, 424 г/кг + нікосульфорон, 106 г/кг + дифлуфензопір 179 г/кг), Дублон Супер (дикамба, 425 г/кг + нікосульфурон, 125 г/кг), Апач (дикамба, 468 г/кг + римсульфурон, 25 г/кг), Астрал Комбі (нікосульфурон, 40 г/л + мезотріон, 100 г/л), Сігур (мезотріон, 515 г/кг + нікосульфурон, 200 г/кг + римсульфурон, 35 г/кг), Ніка Плюс (нікосульфурон, 500 г/кг + римсульфурон, 250 г/кг), Кордус Плюс (римсульфурон, 23 г/кг + нікосульфурон, 92 г/кг + дикамба, 550 г/кг), Дублон Тріо (нікосульфурон, 40 г/л + флорасулам, 7,4 г/л і складний 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 615 г/л), Дублон Голд (нікосульфурон, 600 г/кг і тифенсульфурон-метил, 150 г/кг), Тітус Плюс (римсульфурон, 32,5 г/кг + дикамба, 609 г/кг), Базис (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг), Клінч Макс (римсульфурон, 250 г/кг + тифенсульфурон-метил, 150 г/кг + флорасулам, 80 г/кг), Клінч Форте (римсульфурон, 250 г/кг + флорасулам, 80 г/кг), МайсТер (форамсульфурон, 300 г/кг + йодосульфурон, 20 г/кг + ізоксадифен-етил (антидот), 300 г/кг), МайсТер Пауер (форамсульфурон, 31,5 г/л + йодосульфурон, 1,0 г/л + тієнкарбазон-метил, 10 г/л + ципросульфамід (антидот), 15 г/л).

Однокомпонентні та з більшою кількістю компонентів страхові гербіциди, але з меншим спектром дії, можна застосовувати проти злакових або дводольних однорічних і багаторічних бур’янів: Пріус (2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), Тур (2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 850 г/л), Мікодин (2,4-Д диметиламінна сіль 344 г/л, дикамби диметиламінна сіль, 120 г/л), Амадор (амідосульфурон, 750 г/кг), Базагран (бентазон (480 г/л)), Оптимум (дикамба, 480 г/л), Футурин (дикамби натрієва сіль, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 60 г/кг), Гроділ Максі (йодсульфурон-метил натрію, 25 г/л + амідосульфурон, 100 г/л + мефенпір-діетил (антидот), 250 г/л), Альфа-Піралід (клопіралід, 300 г/л), Егіда (мезотріон, 480 г/л), Мілафурон (нікосульфурон, 40 г/л), Майтус (римсульфурон, 250 г/кг), Хармоні (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг), Прима Форте (флорасулам 5 г/л, амінопіралід 10 г/л, 2-етилгексиловий ефір, 180 г/л), Флейм Плюс (флорасулам, 50 г/л), Старане Преміум (флуроксипір 330 г/л).

КОНТРОЛЮЙТЕ РІВЕНЬ РН ВОДИ

При внесенні гербіцидів із класу сульфонілсечовин з огляду на їх повільну дію (10–15 днів), а синтетичних ауксинів – на швидкий ефект (три-чотири дні) і для розширення спектру дії та одночасного конт­ролю однорічних злакових і дводольних бур’янів у бакових сумішах до гербіцидів із діючими речовинами нікосульфурон, римсульфурон, тифенсульфурон-метил слід додавати д. р. дикамбу, 2,4-Д, мезотріон.

Але можуть виникнути ускладнення через різний рівень рН води та, відповідно, робочого розчину у баковій суміші. Кожен препарат має свій оптимальний рівень рН для приготування робочого розчину.

Пестициди, чутливі до лужного гідролізу, – ті, які швидко розпадаються при рН понад  7. Наприклад: похідні 2,4-Д, гліфосат, амонійна сіль, деякі піретроїди, хлороталоніл, ФОС-інсектициди і карбамати. У разі, якщо рН води для приготування робочого розчину більше 7, бажано використовувати спеціальні препарати для підкислення. При рН понад 7 дикамбу не слід зберігати більше ніж 1–3 годин.

Пестициди, чутливі до кислотного гідролізу, – ті, які швидко розпадаються при рН, меншому за 7. Представником цієї групи є сульфонілсечовини (нікосульфурон та інші). Якщо рН робочого розчину менше ніж 7, слід використовувати спеціальні речовини, що підлужнюють розчин. При рН до 7 нікосульфурон і римсульфурон не бажано зберігати більше ніж 1–3 години.

Сергій Хаблак, д-р біол. наук, начальник відділу впровадження та моніторингу технологій у рослинництві агрохолдингу AGR Group

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2022

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Погода

Kyiv
кілька хмар
19.3 ° C
19.3 °
19.3 °
21 %
6.7kmh
12 %
Вт
18 °
Ср
13 °
Чт
19 °
Пт
21 °
Сб
17 °