Гібриди озимого ріпаку DEKALB – майстерність свідомого вибору

348
Гібриди озимого ріпаку DEKALB – майстерність свідомого вибору

Вирощування озимого ріпаку ніколи не вважалося легкою справою. За очевидною високою прибутковістю культури криється цілорічна напружена, добре прорахована і бездоганна в технологічних деталях робота. Традиційні елементи технології вимушено адаптуються під змінні умови довкілля, а сама технологія дедалі більше нагадує складний рецепт для поля.

Щороку аграрії стикаються з новими сезонними викликами і змушені у процесі вирощування культури змінювати або коригувати ті чи інші технологічні прийоми. Звісно, найбільш фундаментальним залишається питання отримання повноцінних сходів рослин у досить пролонгованому посівному «вікні» (починаючи з першої декади липня і закінчуючи останньою декадою вересня) і прив’язкою цих термінів сівби не до зон, як це було раніше, а до наявних запасів продуктивної вологи в посівному та орному шарах.

Здавалось би, арсенал наявної ґрунтообробної техніки, морфорегуляторів, пестицидів і стимуляторів росту може із великою ймовірністю гарантувати отримання високого врожаю. Та навіть відсутність традиційної зими з пониженнями температури нижче 20-градусної позначки не гарантує збереженість потенціалу рослин, закладеного восени. Дедалі частіше нам доводиться мати справу зі значними й нетиповими перепадами температур в осінньо-зимово-весняний період. Навіть невеликий екскурс у два минулих сезони показує, що ця проблема стає звичайним і типовим явищем (рис. 1).

Рис. 1. Температурний режим осінньо-весняного періоду вегетації озимого ріпаку 2019–2020 рр.
Рис. 1. Температурний режим осінньо-весняного періоду вегетації озимого ріпаку 2019–2020 рр.

Час припинення осінньої вегетації, як і відновлення весняної, стає дедалі більше непередбачуваними, усе важче стає дотримуватись певних шаблонів і прийнятих схем.

У всьому довготривалому технологічному циклі вирощування озимого ріпаку слід виділити кілька найважливіших послідовних моментів:

1) сівба у строки, які дають змогу ефективно використати запаси залишеної після попередника та, можливо, отриманої в літній період вологи – зрозуміла аксіома;
2) ефективний контроль падалиці, бур’янів та інших шкодочинних об‘єктів в осінній період;
3) своєчасний контроль шкідників і хвороб до етапу формування насіння;
4) прийняття рішення про необхідність десикації – доцілність, час і вид десиканта.

Саме ці елементи технології потребують постійного контролю, творчості й оперативності проведення.

Ми свідомо виключили з цього переліку систему удобрення та морфорегуляції, які є достаньо відпрацьованими і апробованими у відповідності до ресурсоємкості технологій і зональних особливостей. Але у всій цій хронології технологічних процесів є одна незмінна складова, яка залишається в полі від моменту сівби і до обмолочування, – це гібрид зі всіма притаманними йому характеристиками, генетично контрольованими і реплікованими на чинники зовнішнього середовища.

Для ріпаку, зокрема озимого, створення ідеального гібрида (сорту), який успішно протистояв би водночас усім викликам, практично неможливе. Перерахуємо кілька основних: дефіцит вологи на ранніх стадіях розвитку, комплекс хвороб, серед яких найбільш шкодочинними є бактеріози, фомоз, вертицильоз, альтернаріоз, біла та сіра гнилі, різке зниження температур під час активної вегетації як восени, так і навесні, низькі температури і неможливість контролю бур’янів і хвороб у ранньовесняний період, часткова резистентність деяких видів шкідників та багатохвильовий цикл їх шкодочинності, сильні вітри в період завершення дозрівання. Залишається свідомо обирати гібрид, базуючись на його характеристиках та максимально адаптуючи його під умови вирощування та заплановану технологію.

Які важливі характеристики гіб­рида відіграватимуть вирішальну роль у гарантованому отриманні запланованого врожаю? Насамперед, це – зимостійкість гібрида (якщо точніше – здатність витримувати перепади температур в осінній та зимово-весняний період), толерантність до посухи (здатність економно витрачати вологу на створення одиниці сухої речовини), стійкість до основних хвороб і до розтріскування стручків перед збиранням. Характеризуючи генетику гібридів DEKALB, варто зауважити, що 3 із 4 перерахованих вище характеристик притаманні нашим гібридам. Концепт на високу морозо- ти зимостійкість завжди підтримувався селекційними програмами і продовжує залишатися одним із пріоритетних при створенні гібридів. Практично вся лінійка DEKALB має високу або дуже високу стійкість до низьких зимових температур.

Не менш важливим напрямом селекції залишається збереження і посилення стійкості стручків до розтріскування. За цією ознакою гібриди DEKALB вирізняються феноменальною здатністю протистояти вітрам, дощам і перепадам температур у передзбиральний період, максимально мінімізуючи ризики втрат на завершальному етапі вирощування. До всього цього слід також додати наявність у переважної більшості гібридів присутність в геномі гену RLM (1–7), який суттєво підвищує резистентність гібридів до однієї із найбільш шкодочинних хвороб – фомозу, а також надання методами традиційної селекції нашим гібридам додаткової стійкості до вертицильозу та склеротинії. На сьогодні ми маємо в портфоліо 18 гібридів (рис. 2).

Рис. 2. Портфоліо гібридів озимого ріпаку DEKALB (сезон 2020–2021 рр.)
Рис. 2. Портфоліо гібридів озимого ріпаку DEKALB (сезон 2020–2021 рр.)

Половина лінійки представлена гібридами класичного типу. Поряд із уже відомими на ринку ДК Ексторм, ДК Еспріт, ДК Екзодус, минулого року її було посилено гібридами ДК Ексепшн та ДК Еспеншн, які продемонстрували, поряд із високим рівнем продуктивності та пластичності, притаманні для гібридів ДЕКАЛБ високу зимостійкість, толерантність до хвороб і стійкість до осипання. Новинки цього року гібриди ДК Експіро, ДК Екстракт, ДК Еспрешен дають можливість впевнено обирати гібриди класичного типу бренду DEKALB для всіх можливих біозон і технологій. Декілька слів про цьогорічні новинки.

ДК Екстракт – гібрид із високим і стабільним рівнем врожайності на всіх типах ґрунтів із відмінною зимостійкістю, стійкістю до вилягання та розтріскування стручків. Має також високу стійкість до фомозу та склеротинії. Досить добрі темпи осіннього розвитку, але не високі у весняний період, пролонгують терміни його висівання восени і убезпечують від повернення весняних приморозків. Рекомендований для всіх біозон України.

ДК Експіро – гібрид, адаптований до всіх типів ґрунтів і технологій із високою зимостійкістю. Має відмінні характеристики зі стійкості до розтріскування стручків та хвороб стебла (фомоз, склеротинія, вертицильоз). Висока зимостійкість, ранній весняний старт і цвітіння дають змогу цьому гібриду ефективно використовувати мінімальні запаси ґрунтової вологи після зими та ресурс мінерального живлення. Цей гібрид рекомендовано для північних, центральних, східних і південних регіонів України.

ДК Екпрешен – гібрид інтенсивного типу з високим потенціалом продуктивності (є стандартом урожайності в Європі). Гібрид має високу зимостійкість і комплексну стійкість до хвороб стебла (фомоз, склеротинія). Йому властива відмінна стійкість до розтріскування стручків і виражена здатність до гілкування. Характеризується швидкими темпами як осіннього, так і весняного розвитку. Має високий вміст олії в насінні. Рекомендований для західних, центральних і частково північних та південних регіонів України.

Другою за обсягами в портфоліо DEKALB є група гібридів для вирощування за технологією Clearfield (гібриди, стійкі до імідазолінонів), яка стає дедалі популярнішою серед виробничників. З огляду на вже традиційно затяжні й водночас прохолодні весняні періоди, коли вегетація бур’янів проходить активно, а температурний режим обмежує можливості ранньовесняного застосування гербіцидів, актуальності набуває очищення поля від конкурентних рослин ще з осені. На вибір аграріїв представлено гібриди ДК Імплемент КЛ, ДК Імарет КЛ, ДК Імпрешн КЛ, ДК Іммінент КЛ, ДК Імістар КЛ. Всій групі ІМІ-гібридів притаманний потенціал продуктивності на рівні найкращих класичних гібридів і ті ж таки зимостійкість, стійкість до хвороб стебла та до розтріскування стручків. Відмінності в морфології та темпах осіннього й весняного розвитку дають змогу адаптувати той чи інший із перерахованих гібридів до конкретних умов вирощування.

Не втрачають своєї актуальності гібриди, які завдяки своїм морфо-фізіологічним характеристикам ми позиціонуємо для ранніх сроків сівби. Це гібриди ДК Сіквел, ДК Сенсей, ДК Сеакс. Їхня специфіка – це генетично детермінована (обмежена) здатність до видовження стебла і, відповідно, виносу точки росту в осінній період. Ці гібриди не потребують активної морфорегуляції в ранні фази розвитку (2–4 листки) та у весняний період, проте їм потрібен ефективний захист листкової поверхні з огляду на більш тривале перебування на полі. Здатність таких гібридів повільно відновлювати вегетацію у ранньовесняний період створює для них конкурентну перевагу в безпечному проходженні періодів із поверненням весняних приморозків без ушкодження генеративних органів рослин.

Абсолютно новий напрямок в Україні, однак вже досить популярний у ріпакосіючих зонах Європи, – це гібриди, стійкі до кили капусти (Clubroot). В нашому портфоліо є гібрид ДК Платінум, який характеризується абсолютною стійкістю до цієї хвороби, водночас забезпечуючи потенціал продуктивності на рівні класичних гібридів. Він має типові для гібридів лінійки DEKALB властивості: високу зимостійкість і стійкість до хвороб та розтріскування стручків.

Отже, маючи такий широкий асортимент лінійки гібридів озимого ріпаку DEKALB, ми можемо запропонувати вам ідеальне рішення для прогнозованих біокліматичних ризиків, що забезпечить максимальну прибутковість вирощування цієї культури.

Віктор Любар, керівник відділу технологій вирощування с.-г. культур

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2020

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram