18 Серпня 2022

Кукурудза любить кальцій

Незважаючи на останні досягнення науки і селекції, урожайність основних сільськогосподарських культур все ще значно нижча за ті можливості, які пропонують нові сорти та гібриди. Кукурудза не є винятком, хоча результати на цій рослині пропорційно кращі, ніж, наприклад, на пшениці чи ячмені. Однією з причин недостатнього розкриття потенціалу є закислення ґрунту.

ПРОБЛЕМА КИСЛИХ ҐРУНТІВ

Легкі ґрунти особливо схильні до закислення, оскільки вони від природи менш родючі та більш вразливі до посухи. Разом з тим, зі збільшенням популярності кукурудзи серед аграріїв цю культуру дедалі частіше починають вирощувати на бідних закислених ґрунтах. У цьому випадку регулювання рН є необхідною умовою для отримання гарантованих високих врожаїв.

Підкислення означає надлишок іонів водню (Н+) у ґрунті. В сучасних реаліях утворення Н+ відбувається на всіх типах ґрунтів, а його джерелом є добрива (особливо азотні) та вуглекислий газ у ґрунті. Тому вапнування потрібно проводити систематично для нейтралізації утворених іонів водню.

У ґрунтах, що потребують вапнування, розвиток рослин і врожайність обмежені через слабку доступність багатьох поживних речовин. Та ще гірше те, що в кислому ґрунтовому розчині активуються іони алюмінію (Al3+) та марганцю (Mn2+), які токсично впливають на коріння, що змушує рослини постійно відновлювати корені, які відмирають. Більше того, надмірна кількість цих іонів обме­жує доступність і поглинання інших катіонів: Mg2 +, Ca2 + і K+. Ці процеси стають іще більш небезпечними при інтенсивному підживленні азотом.

КУКУРУДЗА ТА pH

Кукурудза – рослина, досить чутлива до низького рівня рН і супутньої підвищеної концентрації іонів алюмінію та марганцю. Вона менш вибаглива, ніж ячмінь або люцерна, але її потреби подібні до озимої пшениці: нижні значення рН, при яких вона все ще може дати задовільний урожай, становлять 5,5–5,8, верхні – рН 7,5.

Разом зі зниженням рН зменшується врожайність зерна кукурудзи, а також зеленої кормової маси. При рН 5,5 можна очікувати зниження врожайності на 15%, тоді як при рН 4,5 воно досягатиме вже 40%.

КАЛЬЦІЙ ДЛЯ КУКУРУДЗИ

Дослідження показали, що вапнування дуже кислого ґрунту може збільшити врожайність кукурудзи до 60%. Результати можуть різнитися на кожному окремому полі, оскільки багато залежить від гранулометричного складу ґрунту та кількості гумусу. На піщаних післяльодовикових ґрунтах токсична дія активних іонів Al3 + може проявлятися вже при рН 5,5. З іншого боку, при великій кількості органічних речовин Al3+ міцно зв’язаний органічним комплексом, отже, його доступність у ґрунтовому розчині низька. Тому на таких ґрунтах зниження врожайності відбувається лише при рН <5.

Вапнування грунту важливе не тільки через ефект розкислення СаО. Кальцій виконує низку ключових функцій і є важливим елементом для ґрунту та рослин. Це будівельний компонент кожної рослинної клітини. Він також необхідний для правильного засвоєння інших макро- та мікроелементів. Крім того, використання кальцієвих добрив покращує структуру та повітряно-водні умови ґрунту, а відтак сприяє підвищенню врожайності та кращому розвитку рослин. Ґрунт, який має грудкувату структуру, швидше прогрівається, що особливо важливо для кукурудзи.

В середньому для вирощування одного гектара кукурудзи необхідно 400–700 кг СаО на сезон залежно від умов:

  1. Разом із врожаєм ми вивозимо з поля 50–100 кг СаО на гектар (на одну тонну виробленого зерна потрібно приблизно 8 кг кальцію);
  2. Вимивання у глибокі шари ґрунтового профілю становить 100–150 (і навіть 200) кг СаО;
  3. Нейтралізація підкислювальної дії азоту та сірки з добрив: приблизно 2 кг СаО на кг аміачного азоту та 1,75 кг на кг сірки. Залежно від кількості добрив потрібно 200–450 кг СаО.

Поповнення цих потреб, у перерахунку на кальцієві добрива, може полягати в систематичному внесенні, наприклад, 0,7–1,4 т вапна, що містить 50% СаО, або 1,2–2,3 т крейдяного вапна. Це вказує на необхідність вапнування. Більше того, щорічне підживлення кукурудзи великими дозами азоту та все вища потреба в підживленні сіркою означають, що підживлення кукурудзи кальцієм є необхідним заходом практично на всіх  ґрунтах – зокрема, й там, де реакція ґрунту близька до нейтральної.

Раніше добрива рекомендували вносити чотирирічним циклом. Втім, сьогодні, у разі інтенсивного вирощування, внесення найкраще проводити кожних 2 роки, а в певних випадках і щорічно. Найкращим часом внесення вапна є період після збору врожаю – по стерні, що дає змогу добре змішувати його із ґрунтом.

Читати по темі: Вплив локального внесення добрив на кущіння кукурудзи

У разі підвищеної кислотності ґрунту та пізнього внесення вапнування найкраще проводити у два прийоми: восени під оранку та навесні під культивацію. В результаті такого підходу знекислюються як глибокий, так і поверхневий шари ґрунту. Інакше може виявитись, що, незважаючи на вапнування, частина ґрунту залишалася кислою, зумовлюючи додатковий стрес для коренів.

Кукурудза добре переносить весняне підживлення кальцієм. На середніх і важких ґрунтах ефективним буде, наприклад, внесення 1 тонни оксидного вапна перед сівбою, змішаної з 5-сантиметровим шаром ґрунту. Також можна застосовувати вапно (особливо гранульоване) одразу після сівби, але тільки до появи сходів.

Підтримання оптимального рН ґрунту є необхідною умовою хорошого врожаю кукурудзи та підвищення рентабельності її виробництва. У кислому ґрунті не тільки врожайність є нижчою; погіршується також якість кормів, зерна та кормова придатність силосу.

ВИКОРИСТАННЯ UNICAL ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ

Одним із дієвих рішень описаних вище проблем при вирощуванні кукурудзи є використання препарату UniCal. Фосфор (P) і кальцій (Ca) вже понад 25 років були в центрі уваги компанії «Уніум Біосайєнс Лімітед» (Unium Bioscience Ltd.). Вона мала на меті отримати такий продукт, який буде ефективним, безпечним та придатним для широкого спектра сільськогосподарських культур. Результатом діяльності в цьому напрямку стала поява добрива UniCal. Цей препарат містить інноваційний метаболічний комплекс ІнсіВерда Текноледжі (InciVerda Technology). Його важливим інгредієнтом є фосфіт кальцію (19%), що містить 25% фосфору і 33% кальцію.

Рис. 1. Застосування UniCal 1 л_га + ад’ювант (Silgo-48) на кукурудзі, 14 червня 2020 р.
Рис. 1. Застосування UniCal 1 л/га + ад’ювант (Silgo-48) на кукурудзі, 14 червня 2020 р.

Позитивний вплив препарату на ріст і розвиток рослин є результатом, окрім іншого, високого вмісту фосфору, який є компонентом шикімової кислоти, що бере участь у біосинтезі ароматичних амінокислот, а також фенолів та ауксинів. Ця унікальна формула фосфіту була створена для точного та ефективного забезпечення рослин фосфором.

Рис. 2. Застосування UniCal 1 л_га + ад’ювант (Silgo-48) на кукурудзі, 26 червня 2020 р.
Рис. 2. Застосування UniCal 1 л/га + ад’ювант (Silgo-48) на кукурудзі, 26 червня 2020 р.

Рис. 3. Швидкість регенерації кукурудзи після заморозків. Зліва – UniCal 1 л_га + ад’ювант (Silgo-48) через 3 дні після обприскування; справа – контроль
Рис. 3. Швидкість регенерації кукурудзи після заморозків. Зліва – UniCal 1 л/га + ад’ювант (Silgo-48) через 3 дні після обприскування; справа – контроль

UniCal також є джерелом великої кількості кальцію, який є важливим інгредієнтом, що забезпечує високу міцність клітинних стінок і структурну стабільність тканин. Він також визначає проникність клітинних мембран, забезпечуючи транспорт поживних речовин у рослині. Цей препарат необхідний для правильного поділу клітин.

Для перевірки препарату при вирощуванні кукурудзи у 2020 році було проведено польовий експеримент, в результаті якого доведено, що використання Unical збільшує динаміку початкового приросту, виражену накопиченням сухої речовини. Зразки, на яких застосовували Unical, продемонстрували найкращі значення параметрів, що визначають врожайність кукурудзи, тобто довжини та діаметра качана, кількості зерен у качані, маси однієї тисячі зернин і кількості продуктивних качанів на одиницю площі. Позитивний вплив використання Unical позначився і на кінцевій урожайності. Для дози препарату 1 л/га приріст врожайності зерна становив 5,2%, а для дози 1,5 л/га – 10%.

Таблиця 1. Ефективність використання UniCal при вирощуванні кукурудзи на зерноЗастосування Unical при вирощуванні кукурудзи також збільшує вихід сировини для силосування та покращує технологічні властивості силосної сировини. Внаслідок використання препарату відбувається покращення стабільності силосу (вміст розчинних цукрів), вміст сухої речовини в силосі значно збільшується, що в поєднанні з підвищеним вмістом крохмалю та білка збільшує виробництво молока з одиниці (посівної) площі.

Таблиця 2. Ефективність використання UniCal при вирощуванні кукурудзи на силосТаблиця 3. Ефективність використання UniCal при вирощуванні кукурудзи на силос (якісні параметри силосної сировини)Крім того, було доведено, що застосування Unical у поєднанні з ад’ювантом (Silgo-48) збільшує виробництво молока порівняно із застосуванням Unical окремо.

Таблиця 4. Ефективність використання UniCal при вирощуванні кукурудзи на силос (параметри якості силосу)Загалом, слід зазначити, що доповнення стандартних мінеральних підживлень NPK (азот – фосфор – калій) препаратом Unical позитивно впливає на урожайні та якісні параметри кукурудзи, вирощеної в зернових та силосних технологіях. Unical, застосований в технології вирощування кукурудзи, також може служити інструментом для захисту рослин від заморозків. Це важливо, оскільки зазвичай швидший початковий ріст кукурудзи гарантує високу врожайність як зерна, так і силосу з відмінними якісними та кількісними параметрами.

КОНТАКТНІ ДАНІ:
Для отримання детальної інформації, будь ласка, звертайтесь до Адама Лєснєвського (керівника ТОВ «Татра», яке має права на продаж UniCal у Центральній Європі, включно з Польщею) за тел. +48 503423682, e-mail: tatra@tatraltd.com

П. Шульц, почесний доктор наук, проф. Університету природничих наук, Познань, Польща

Опубліковано в журналі “Агрогом”, 2021

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Ризики ураження кукурудзи хворобами

Як відомо, здоров’я рослин в першу чергу...

Проблеми, зумовлені внесенням гербіцидів на кукурудзі

Невід'ємною частиною сучасної технології вирощування кукурудзи є...

Вплив густоти висіву кукурудзи на урожайність

Використання потенціалу врожайності нових гібридів кукурудзи можливе...

Погода

Kyiv
рвані хмари
20.8 ° C
22.6 °
20.4 °
82 %
0.5kmh
61 %
Чт
30 °
Пт
29 °
Сб
28 °
Нд
31 °
Пн
31 °