25 Червня 2022

Оптимiзацiя способу сiвби гречки

Найкращими для вирощування гречки є легкі за гранулометричним складом і достатньо забезпечені елементами живлення ґрунти. Значний вплив на врожайність гречки має поєднання способу її сівби та норми висіву. Однак єдиної думки щодо оптимального способу сівби гречки немає, навіть якщо йдеться про конкретні регіони.

Переваги широкорядного способу сівби підтверджено дослідженнями І. Н. Єлагіна, К. А. Савицького й О. С. Овсійчука, М. М. Сучека. Проте, на думку П. Т. Королькова та І. І. Синягіна, широкорядна сівба гречки доцільна лише за нестачі вологи й на недостатньо окультурених ґрунтах. Звичайний рядковий спосіб дає кращі результати на легких ґрунтах у разі сівби ранньостиглих сортів, що мало гілкуються, на менш забур’янених площах і за пізніших строків сівби, що дає можливість знищити бур’яни в передпосівний період.

Метою наших досліджень було удосконалення технології вирощування гречки завдяки визначенню оптимального способу сівби для умов Лісостепу Західного за різної ширини міжрядь і відстані між рослинами в рядку.

Досліди закладали на дослідному полі Науково-дослідного інституту круп’яних культур Подільського державного аграрно-технічного університету впродовж чотирьох років. Досліджували способи сівби, пов’язані з шириною міжрядь:15 см (звичайний рядковий, контроль), 30 і 45 см (широкорядний), відстань між рослинами в рядку 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8 см для сорту Малинка.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Спостереження за процесом виживання рослин гречки сорту Малинка показали, що за роки досліджень відсоток збережених рослин залежав від способів сівби і відстані між рослинами в рядку. Великий відсоток збережених рослин спостерігався за широкорядного способу сівби з шириною міжрядь 45 см і відстанню між рослинами 1,2 см (94,7%). На посівах із шириною міжрядь 30 см виживання рослин зменшилося на 1,8–3,7% і становило 92,7% за відстані між рослинами 1,4 см. За звичайної рядкової сівби (15 см) відсоток збережених рослин дорівнював 84,3–89,2%, що на 3,8–9,7% менше, ніж за широкорядного способу сівби (45 см).

Аналіз морфологічної структури рослин гречки сорту Малинка залежно від способів сівби показав таку динаміку висоти рослин: за звичайного рядкового способу сівби висота рослин становила 89,2–94,0 см, що на 8–14 см менше, ніж за широкорядного, через більшу густоту рослин на одиниці площі. Усіх суцвіть за звичайного рядкового способу сівби було 12,0–15,7 шт., за широкорядного (30, 45 см) – на 7–9 шт. більше порівняно зі звичайним рядковим. Більша озерненість суцвіть спостерігалася за широкорядного способу сівби (30 і 45 см): вона становила 44,0–56,3 шт. (за звичайного рядкового (15 см) – 20,7–23,7 шт.).

На морфологічну будову рослин, окрім способів сівби, мала вплив і відстань між рослинами в рядку, що зумовлено різною густотою рослин на 1 погонному метрі рядка (таблиця).

tab-1

Більш продуктивні рослини були сформовані: за звичайного рядкового способу сівби при відстані між рослинами в рядку 1,6 см (63 рослини); широкорядного з шириною міжрядь 30 см при відстані між рослинами в рядку 1,4 см (71) і 45 см з відстанню між рослинами 1,2 см (83). Така закономірність простежувалася на всіх біометричних показниках рослин гречки сорту Малинка.

Подальшими дослідженнями встановлено, що між продуктивністю 1 рослини та способами сівби існує лінійна кореляційна залежність, що підтверджують обчислені значення коефіцієнтів кореляції, які перевищують 0,8.

Серед усіх вивчених способів сівби найкращим виявився широкорядний із шириною міжрядь 45 см. Оптимальність цього способу пояснюється тим, що він забезпечує найвищу продуктивність рослини гречки. Наші дослідження показали, що найбільшу сумарну площу листкової поверхні рослин гречки на 1 рослині й на площі розміром 1 га було досягнуто у фазу початку побуріння плодів за широкорядного способу сівби (45 см) і за відстані між рослинами в рядку 1,2 см. Залежність урожайності гречки досліджуваного сорту від різних способів сівби показано на графіку (рис.).

ris

За широкорядного способу сівби із шириною міжрядь 45 см оптимальним варіантом виявилася відстань 1,2 см між рослинами в рядку, за якого було отримано найвищу врожайність – 1,68 т/га, що на 0,41 га більше від контролю і на 0,24 т/га – від такого самого варіанта з шириною міжрядь 30 см. За ширини міжрядь 30 см і оптимальної відстані між рослинами 1,4 см отримано врожайність у середньому за роки досліджень 1,51 т/га. Зменшення відстані між рослинами до 1 см і збільшення до 1,8 см призвело до зниження врожайності через відповідне загущення та зрідження посівів, що вплинуло на озерненість рослин. Ця закономірність простежувалася в усі роки досліджень. За звичайної рядкової сівби врожайність становила 1,24–1,37 т/га і залежала від відстані між рослинами в рядку. Найбільшу врожайність отримано за відстані між рослинами 1,6 см.

Дослідження показали, що оптимальним способом сівби гречки сорту Малинка для умов Лісостепу Західного, який забезпечує найвищу врожайність 1,68 т/га, є широкорядний із шириною міжрядь 45 см і відстанню 1,2 см між рослинами в рядку.

ВИСНОВКИ

Найбільший відсоток виживання рослин гречки сорту Малинка, їх найкращі морфологічна характеристика та сумарна площа листкової поверхні рослин на 1 га у фазі початку побуріння плодів були зафіксовані за широкорядного способу сівби (45 см) і відстані між рослинами 1,2 см у рядку.

У цьому варіанті отримано найвищу врожайність гречки – 1,68 т/га, що на 0,41 т/га більше від конт ролю.

За звичайної рядкової сівби найбільшу врожайність – 1,37 т/га отримано при відстані між рослинами у рядку 1,6 см.

А. В. Papок, Р. Ю. Гаврилянчик, канд. с.-г. наук, Подільський державний аграрно-технічний університет

Опубліковано в журналі “Агроном”

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Як реагує горох на змінну норму висіву

У проведеному польовому експерименті ми вивчали, чи...

Грибні хвороби вівса та їх контроль

СМУГАСТА ПЛЯМИСТІСТЬ (DRECHSLERA AVENAE) Значення. Ця хвороба особливо...

Урожайність нуту залежно від мінерального живлення

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА ТА АЗОТФІКСАЦІЯ Мінеральні добрива – один...

Погода

Kyiv
уривчасті хмари
18.9 ° C
18.9 °
18.9 °
71 %
2.5kmh
46 %
Сб
18 °
Нд
27 °
Пн
30 °
Вт
32 °
Ср
32 °