18 Травня 2022

Твіст®: активуй новий захист від бур’янів

Впровадження сучасних технологій – ключовий чинник зниження витрат виробництва і забезпечення прогнозованого результату. Сучасні технології, які застосовуються в рентабельних господарствах, включають використання дорогої техніки й обладнання високого класу, високоякісного насіння та засобів захисту рослин.

Господарства, діяльність яких спрямована на вирощування сільськогосподарських культур із запланованою врожайністю і відповідними показниками якості, ставлять собі за мету також підвищення рентабельності виробництва. Такі господарства приділяють особливу увагу технологічності засобів захисту рослин, що використовуються, зокрема гербіцидів.

Кожного року в Україні реєструються нові гербіциди, але якщо ретельніше вивчити склад цих продуктів, ми побачимо, що у більшості випадків за новою назвою препаратів (торгова марка) стоять усім відомі діючі речовини. Тобто виробники таких продуктів не пропонують нічого нового, крім того, дуже часто такі препарати якісно відрізняються від оригінальних у гірший бік. Варто наголосити і на їхній препаративній формі, яка відіграє визначну роль в ефективності продуктів.

Галузь виробництва засобів захисту рослин є високотехнологічною, вона потребує постійних інвестицій у пошукові дослідження. Лідерство R&D компаній було досягнуто саме цим шляхом. Винахід діючої речовини з якісно новими характеристиками – це кропітка робота сотні вчених, на яку витрачаються десятки мільйонів доларів і пошук якої ведеться багато років. До того ж компанії, інвестуючи кошти в цей пошук, не завжди впевнені, що він завершиться вдало. Однак у разі успіху – винаходу новітньої діючої речовини або вдосконалення препаративної форми – виробники отримують великі якісні переваги, а технології вирощування культур стають іще інтенсивнішими.

Швейцарська компанія «Сингента», як світовий лідер у виробництві засобів захисту рослин, розширила портфоліо своїх зернових гербіцидів новітнім продуктом Твіст®. «Сингента» за останніх 5 років провела 53 досліди в різних кліматичних умовах і з різним типом забур’янення. Тож пропоную розпочати знайомство з новинкою.

Польовий тур менеджерів відділу продажів «Сингента» для знайомства з новим гербіцидом Твіст®, Херсон, 2021 р
Польовий тур менеджерів відділу продажів «Сингента» для знайомства з новим гербіцидом Твіст®, Херсон, 2021 р

Гербіцид Твіст® – це інноваційне поєднання двох активних інгредієнтів Arylex™ active – галауксифен-метилу та флорасуламу. Синергія діючих речовин забезпечує удосконалений контроль дводольних бур’янів, у т. ч. стійких до сульфосечовин, імідазолінонів, азолів, що забезпечує максимальну продуктивність для виробників пшениці та ячменю. Саме конт­роль стійких видів бур’янів потребуватиме найбільшої уваги в найближчі роки, адже останнім часом у всьому світі дедалі більше поширюються популяції бур’янів, резистентних до дії гербіцидів, і така резистентність набуває глобального масштабу.

На сьогодні виявлено 498 біотипів бур’янів, резистентних до гербіцидів [Heap I.]. Серед цих біотипів зустрічається резистентність до 163 різних гербіцидів, які представлені 23 із 26 відомих механізмів фітотоксичної дії. При цьому найбільш поширені біотипи, резистентні до інгібіторів ацетолактатсинтази (Гурульчак Ж. З., Мордерер Є. Ю.).

Arylex™ active було створено в 2005 році переважно для використання на зернових культурах. Галауксифен-метил становить собою синтетичний ауксин класу гербіцидів піколінової кислоти, що належить до групи HRAC 4. Галауксифен-метил транспортується через ксилему і флоему й накопичується у меристемних тканинах. Конкретний механізм дії цієї хімічної речовини невідомий. Однак, як засвідчили дослідження ауксинів не піколінових кислот (наприклад 2,4-Д), галауксифен-метил імітує дію високої дози природного рослинного гормону ауксину, що викликає надмірну стимуляцію специфічних генів, регульованих ауксином.

Флорасулам належить до групи триазолпіримідинів, інгібіторів син­тезу АЛС (група за HRAC 2), що відповідає за синтез бокових ланцюгів амінокислот валіну, лейцину та ізолейцину. Внаслідок блокування синтезу важливих амінокислот порушується поділ клітин. Діюча речовина проникає в рослину через листя та коріння – рухається по флоемі та ксилемі до точок росту бур’янів.

Наявність двох діючих речовин з різними механізмами забезпечує три способи дії на бур’яни: блокує дію ферментів при синтезі амінокислот, викликає блокаду ауксину, тобто гормонів рослин, відповідальних за їх ріст, і пригнічує процес дихання в клітинах рослин.

Твіст® забезпечує високу ефективність у боротьбі з найширшим спектром широколистяних бур’янів, включаючи важкоконтрольовані кропиву, жабрій, лободу, підмаренник чіпкий, амброзію, фумарію та герань
Твіст® забезпечує високу ефективність у боротьбі з найширшим спектром широколистяних бур’янів, включаючи важкоконтрольовані: кропиву, жабрій, лободу, підмаренник чіпкий, амброзію, фумарію та герань

Завдяки наявності антидоту – клоквінтосет-кислоти Твіст® має покращені показники селективності до культурних рослин, особливо в несприятливих умовах та для високопродуктивних посівів. Наявність діючих речовин з різними механізмами дії дає змогу досягти надійного рівня контролю в разі змішаної забур’яненості.

Чутливі види бур’янів припиняють рости одразу після проникнення препарату крізь їхню листкову поверхню, що призводить до загибелі чутливих рослин впродовж кількох днів. Остаточного контролю чутливих бур’янів можна очікувати через 2–3 тижні, залежно від видового складу та стадії їх розвитку, ступеня забур’янення і кліматичних умов до й під час обприскування. Рослини середньочутливих видів бур’янів залишаються в пригніченому стані, що знижує їхню конкурентоздатність щодо культурних рослин.

Читати по темі: Заходи контролю бур’янів у післяжнивний період

Симптоми пошкоджень включають припинення росту, скручування стебла і черешка листка, деформацію листя (паралельне жилкування), хлороз, набухання, потовщення та розщеплення стебел, що перешкоджає фотосинтезу й уповільнює ріст коренів і, як наслідок, призводить до загибелі рослини впродовж кількох днів або тижнів. На повноту загибелі бур’янів суттєво впливає стадія їх розвитку при внесенні гербіциду.

Інноваційна рецептура, що становить собою високотехнологічну формуляцію (GoDRI™ RDT™) двох діючих речовин з різними механізмами дії та додаванням антидоту, забезпечує простоту в використанні Твіст®.

Серед переваг технології GoDRI™ RDT™ варто назвати такі:

  •  швидка розчинність навіть у холодній воді;
  •  активна дисперсія після розчинності;
  •  висока сумісність із більшістю продуктів;
  •  простота у використанні паковання і точне вимірювання;
  •  використання за низької та високої температур.

Для досягнення найкращих результатів гербіцид Твіст® потрібно застосовувати у разі наявності бур’янів, які активно ростуть, на стадії 2–4 листки або менше ніж 10 см у висоту. Твіст® безпечний для основних зернових культур: пшениці та ячменю, а також жита і тритикале (світова реєстрація), озимих і ярих видів. Може використовуватися навесні зі стадії 3 листки до прапорцевого листка.

Твіст® контроль широкого спектра бур’янів

Норма витрати препарату залежить від типу забур’яненості, стадії розвитку бур’янів, густоти культурних рослин та кліматичних умов до, під час і після обприскування. Вищу з рекомендованих норму (50 г/га) слід застосовувати у разі пізніх стадій розвитку бур’янів, високої забур’я­неності посівів багаторічними бур’янами, на зріджених посівах, за тривалого періоду з прохолодною погодою та при пізній обробці культури.

Ефективність гербіциду Твіст® підвищується за обприскування з ПАР. Неіонний ПАР при 0,1% концентрації є обов’язковим при застосуванні Твіст®. Використання ПАР покращує змочувальні властивості розчину, що розпилюється, сприяє утворенню однорідної плівки на поверхні рослин, збільшує адгезію, полегшує проникнення активної речовини в тканини.

Для досягнення максимальної ефективності препарат необхідно наносити на листкову поверхню рослин рівномірно, застосовуючи добре відрегульоване обладнання. Рекомендується використовувати щілинні (плоскоструменеві) розпилювачі, які забезпечують середній розмір крапель.

TVIST-SYMPTOMY-DIYI-NA-LOBODU-BILU

Оптимальна температура для застосування препарату – в ме­жах від +8 до 25°С. На відміну від більшості гербіцидів – регуляторів росту, дія галауксифен-метилу не залежить суттєво від температур. Контролю можна досягти у холодних (неактивні періоди росту бур’янів) і теплих умовах з активним ростом. Твіст® починає працювати вже при середньодобовій температурі +5°С. Теплі, вологі умови вирощування сприяють активному росту бур’янів і посилюють активність гербіциду, забезпечуючи максимальне поглинання листям і контактну активність.

ТВІСТ® КОНТРОЛЬ РУТКИ ЛІКАРСЬКОЇ

Не рекомендується використовувати препарат, коли рослини перебувають у стресовому стані, й проводити обприскування, якщо очікуються заморозки або безпосередньо після морозів. У бакових сумішах гербіцид Твіст® сумісний із більшістю пестицидів. При використанні бакових сумішей слід дотримуватися рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату – компонента такої суміші. У кожному конкретному випадку потрібно перевіряти препарати на сумісність. При дотриманні цих рекомендацій Твіст® забезпечує високу ефективність боротьби з широким спектром широколистяних бур’янів, включаючи важкоконтрольовані: кропиву, жабрій, герань, види лободи.

Підсумовуючи, можна сміливо стверджувати, що Твіст® – це унікальне інноваційне рішення для антирезистентних систем захисту пшениці та ячменю. Це новий представник хімічного класу синтетичних ауксинових гербіцидів з альтернативним механізмом дії, який забезпечує стабільний контроль у нестабільних кліматичних умовах всіх ключових бур’янів, зокрема, стійких до сульфосечовин, імідазолінонів, азолів, дводольних бур’янів, у т. ч. зимуючих видів, а саме: вероніки, кропиви, герані та куколю, із неперевершеною безпекою для врожаю та сівозмін. Наступну культуру можна висівати, не задумуючись про обмеження, які можуть бути зумовлені речовинами, застосованими на попередній культурі.

Хай там які у вас індивідуальні потреби, вам завжди буде потрібен Твіст® – серце і душа вашої антирезистентної програми боротьби з бур’янами. А допомогти вам у цьому можуть кваліфіковані фахівці компанії «Сингента», які цілий рік забезпечують технічний супровід.

Олександр Джам, технічний експерт із підтримки гербіцидів на польових культурах, компанія «Сингента»

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2022

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Чому не завжди спрацьовують бакові суміші або двокомпонентні ґрунтові гербіциди

Дуже актуальною є проблема фітотоксичності грунтових гербіцидів...

Як підвищити стійкість рослин до стресів?

Стрес у рослин – найпопулярніша тема останніх...

Стійкість бур’янів до гербіцидів та шляхи її подолання

Бур’яни – конкуренти культурних рослин за мінеральні...

Погода

Kyiv
сильний дощ
8 ° C
8.2 °
7.6 °
90 %
0.9kmh
100 %
Ср
13 °
Чт
19 °
Пт
20 °
Сб
22 °
Нд
13 °