01 Липня 2022

Як зменшити втрати азоту при внесенні рідкої органіки

Додавання сірчаної кислоти до гноївки дає змогу істотно знизити втрати азоту, а відтак скоротити витрати на мінеральні добрива.

При внесенні рідкої органіки втрати азоту найчастіше бувають високими: він або вимивається у глибші шари ґрунту, або у вигляді звеселяючого газу чи аміаку випаровується. Аміак – найбільший канал втрат азоту. Використання ефективних прийомів дає змогу скоротити ці втрати, а заодно знизити витрати на мінеральні добрива та мінімізувати шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Додавання сірчаної кислоти перешкоджає утворенню аміаку, азот зберігається в амонійній формі, доступній для рослин
Додавання сірчаної кислоти перешкоджає утворенню аміаку, азот зберігається в амонійній формі, доступній для рослин

Поряд із внесенням рідкої органіки безпосередньо у ґрунт або максимально близько до його поверхні цікавим видається варіант із підкисленням гноївки, що забезпечує вищий коефіцієнт використання азоту. Позитивним ефектом є те, що залишкового азоту в ґрунті стає менше.

НА ЗАМІТКУ

Щоб знизити pH гноївки, вносять сірчану кислоту (Н24) з розрахунку 2 л на куб. метр. Буферна здатність ґрунту від цього не змінюється. Зазвичай 1 л кислоти «споживає» 1 кг вапна.

Аміак і амоній містяться у гноївці в однаковому співвідношенні. Зниження рівня pH призводить до переважання амонію, який не вивітрюється.

Як тільки гноївка надходить у ґрунт, азот в амонійній формі вже доступний для рослин. Втрати азоту з аміаком скорочуються до 85% порівняно з непідкисленим добривом. При внесенні на гектар 25 куб. м свинячого рідкого гною у ґрунт надходить 12 кг/га амонійного азоту, з 30 куб. м гноївки від ВРХ – цілих 25 кг/га.

Ефективне використання елементів живлення дає змогу економити на мінеральних добривах. Завдяки підкисленню рідких органічних добрив можна забезпечити прибавку врожайності 4–8 ц/га.

Зниження емісії аміаку та поліпшення використання азоту для формування врожайності означають менше забруднення повітря і ґрунтових вод. Отже, навантаження на довкілля помітно зменшується.

Сірководень є причиною неприємного запаху гною. Подолати його можна додаванням сульфату заліза при наповненні цистерни.

Потреба різних культур у сірці становить до 30 кг/га. З додаванням до гноївки сірчаної кислоти ця потреба покривається. В такому разі можна говорити про економію, пов’язану з виключенням одного додаткового проходу по полю. Відсутній і ризик внесення надлишкової дози сірки.

Запропонована данцями система дає змогу одночасно вносити інгібітори нітрифікації, мікроелементи тощо.

Підкислення працює з різними видами гноївки і в різних погодних умовах. Внесення підкисленої гноївки під зернові культури або кормові трави обійдеться дешевше, ніж використання щілювачів. Економічний ефект залежить від властивостей гною, структури підприємства, типу ґрунтів, культур.

ЗНИЗИТИ pH

Щоб зменшити втрати азоту у вигляді газу, гноївку доцільно вносити смугами максимально близько до поверхні ґрунту, а ще краще – відразу ж усе загортати. Якщо культурні рослини вже зійшли, реалізувати такий план можливо лише з використанням інжекторів. У цьому випадку пошкодження сходів не уникнути, та й ширина захвату знарядь для внесення обмежена. До того ж прийоми внесення гноївки (добрива) відрізняються своїм потенціалом з погляду «азотозбереження» (табл.).

Втрати азоту залежно від способу внесення рідкої органікиОбсяг втрат азоту в вигляді газу суттєво залежить від рівня pH внесеної рідкої органіки, яка нерідко має рН = 7,5–8,0, і тому загроза втрати азоту висока. Зниження pH до 6 істотно скоротило б потенційні втрати, а досягти цього можна, додавши кислоту.

ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБРИВ

Система SyreN, розроблена данською компанією Вiocover, надає можливість вводити концентровану сірчану кислоту із фронтально навішеного на трактор бака безпосередньо в потік гноївки.

Завдяки вимірюванню рівня pH у режимі реального часу сірчаної кислоти вноситься рівно стільки, скільки необхідно для досягнення значення рН = 6. Тому внесення можна здійснювати звичними способами – шлангами, в тому числі шлангами з башмачними розподільниками, відповідно і з більшою шириною захвату. Сірка, що надходить із кислотою (приблизно 0,6 кг/л), до того ж і сама діє як добриво, оскільки залишається в доступній для рослин формі – сульфатній.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДІВ

Вже отримано перші результати дослідів із підкислення гноївки при її внесенні. Сільськогосподарська палата Нижньої Саксонії (Німеччина) в 2018 р. провела серію дослідів із додавання кислоти в біошлам (відходи біогазової установки), що використовується для підживлення озимого ячменю, жита і пшениці. Їх метою було порівняння ефективності добрив: мінеральних і органічних, у тому числі підкислених, що подаються через підвісні шланги, шланги з башмачними розподільниками та щілювачі (див. рис.).

Рис. Порівняння результатів застосування різних видів добрив на озимому ячмені
Рис. Порівняння результатів застосування різних видів добрив на озимому ячмені

У дослідах також розглядали варіанти з використанням виключно органічних добрив. Це було необхідно для розрахунку їх еквівалента в мінеральних добривах, щоб потім, за необхідності, можна було закрити потребу в поживних речовинах додаванням мінерального азоту.

Еквіваленти мінеральних добрив дають змогу порівняти вплив на урожайність внесеного органічного азоту та азоту в мінеральній формі. Еквівалент мінеральних добрив, який дорівнює 50%, означає, що 100 кг/га азоту із гною дадуть таку ж саму врожайність, як і 50 кг/га азоту в мінеральній формі.

Система SyreN дозволяє вводити концентровану сірчану кислоту з фронтально навішаного на трактор бака безпосередньо в потік гноївки, що вноситься на поле
Система SyreN дозволяє вводити концентровану сірчану кислоту з фронтально навішаного на трактор бака безпосередньо в потік гноївки, що вноситься на поле

Отримана в дослідах врожайність ячменю, що вирощувався на піщаних ґрунтах із багаторічним практичним досвідом внесення органіки, суттєво відрізнялася. По-перше, ефективність органічних добрив істотно залежала від способу внесення рідоти. По-друге, підкислення добрива до рН = 6 позитивно позначилося на результатах – як при внесенні звичайними шлангами, так і шлангами з башмачними розподільниками: рівень врожайності був вищим порівняно з варіантами без підкислення.

При додаванні до органічного добрива мінерального (за потреби) переважними залишалися варіанти з підкисленням, хоча різниця вже не була настільки разючою.

Обсяг втрат азоту у вигляді газу залежить від рівня pH рідкої органіки. Зниження pH до 6 істотно скорочує потенційні втрати
Обсяг втрат азоту у вигляді газу залежить від рівня pH рідкої органіки. Зниження pH до 6 істотно скорочує потенційні втрати

Досліди в інших країнах виявили подібну картину. Завдяки ефективному використанню азоту при підкисленні рідкої органіки з гектара було отримано більше зерна. Тим не менше, дослідження буде продовжено.

СКІЛЬКИ ВНОСИТИ

У посушливих умовах ефективність азотних добрив знижується. До того ж потреба в кислоті для зниження значення pH гноївки або біошламу суттєво відрізняється залежно від їх якості.

Система SyreN в польових умовах з цистерною і 36-метровою стрілою зі шлангами
Система SyreN в польових умовах з цистерною і 36-метровою стрілою зі шлангами

Виробник системи SyreN рекомендує використовувати на кубометр гноївки максимум 2–4 л кислоти, для біошламу – 4–6 л. Цих норм варто дотримуватися, навіть якщо не вдалося знизити pH до бажаного рівня. Нехай навіть цей показник знизився до інтервалу 6,0–6,5 – вже і в цих межах втрати азоту помітно скоротяться, а ефективність удобрення зросте.

ОБЕРЕЖНО З КИСЛОТОЮ!

При роботі з сірчаною кислотою слід бути дуже обережними. Спеціальні адаптери та перехідники захистять оператора від контакту з рідиною. Однак попередньо необхідно провести інструктаж або навіть навчання персоналу.

При пересуванні дорогами загального користування з ємностями з сірчаною кислотою необхідне спеціальне позначення небезпечного вантажу.

Треба заздалегідь подбати про отримання всіх необхідних дозволів і документів, що дозволяють перевозити кислоту і виконувати роботи з нею.

Багатьох лякає необхідність фронтальної установки на трактор ємності з кислотою. Тому інженери данської компанії вже працюють над розробкою варіантів, де такі ємності можуть бути інтегровані у зчеплення позаду трактора.

Як тільки кислота вступає в контакт з органічним рідким добривом, вона нейтралізується, тож ніякої шкоди ґрунту та мікроорганізмам завдати вже не може. Рідина, яка вноситься, може трохи пінитися.

Герхард Баумгертель, Кай-Гендрік Говінд, Німеччина

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Вплив умов навколишнього середовища на поглинання елементів живлення рослинами

Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур передбачають застосування...

«Сіль» у добривах. Коли варто контролювати

Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в Україні...

Погода

Kyiv
чисте небо
30.4 ° C
30.4 °
30.4 °
51 %
0.5kmh
0 %
Пт
30 °
Сб
27 °
Нд
29 °
Пн
31 °
Вт
33 °