16 Травня 2022

Чи варто оновлювати гібридний склад кукурудзи?

Сучасний стан виробництва зерна в Україні свідчить про стабільне збільшення обсягів вирощування кукурудзи на зерно. Цьому сприяють кліматичні умови всіх регіонів, кон’юнктура ринку, а головне – поява оновленого складу високопродуктивних гібридів і застосування відповідних технологій вирощування.

Очевидно, що використання новітніх селекційних продуктів і освоєння сучасних технологічних процесів призвели до різкого підвищення урожайності культури, а відтак – до посилення продовольчої безпеки і експортного потенціалу країни.

Виробництво наукоємної продукції – насіння гібридів кукурудзи і освоєння конкурентних селекційних розробок на насіннєвих ринках можливе завдяки проведенню широкого спектру наукових досліджень, створенню нових високопродуктивних гетерозисних форм кукурудзи. Створення гібрида – довготривалий процес: від ідеї селекціонера і пошуку вихідного матеріалу, через експерименти і відбір, до державного випробування і виробництва насіння. Цьому передує формування власного генетичного банку, який складається як із власних ліній, так і з матеріалу інших країн. В компанії «Маїс» (м. Дніпро) такий банк не просто існує, а й завдяки широким міжнародним зв’язкам оновлюється, ідентифікується і структурується. Кожного року через службу державного сортовипробування реєструються 5–6 нових гібридів кукурудзи селекції компанії «Маїс». Чи варто проводити такий величезний обсяг робіт зі створення нових форм? Можливо, достатньо обмежитись перевіреними і надійними зразками?

Світовий досвід говорить, що впровадження нових селекційних розробок, поряд з інтенсифікацією виробничих процесів і удосконаленням технології вирощування, сприяє невпинному зростанню врожайності культури. За даними американських вчених (Форест Троєр), в період використання сортів у США урожайність кукурудзи була практично на одному рівні. Починаючи з часу створення сортолінійних, а згодом і міжлінійних гібридів урожайність культури невпинно підвищувалась (рис. 1). Всі ми є свідками щорічного оновлення рекордних врожаїв цієї культури.

Рис.1. Зростання врожайності кукурудзи в США від початку її комерціалізації
Рис.1. Зростання врожайності кукурудзи в США від початку її комерціалізації

У проведеному дослідженні ми порівняли два гібриди однієї й тієї ж групи стиглості (ФАО 350), які випробовували у 17 пунктах екологічного випробування у 2019 році. Виявилося, що гібрид, який був створений у 2010 році й зареєстрований у 2013 (старий), в цілому поступався за продуктивністю тому, який був започаткований і зареєстрований через 4 роки (новий). В середньому різниця становила 0,48 т/га (рис. 2). Все це свідчить про позитивну тенденцію до збільшення врожайності кукурудзи від заходів сортооновлення і використання нових гібридів через кожних 4–5 років.

Рис. 2. Зміна продуктивності гібридів різних циклів добору в 17 пунктах випробування, 2019 р
Рис. 2. Зміна продуктивності гібридів різних циклів добору в 17 пунктах випробування, 2019 р

Наші власні дослідження і виробничий досвід наших партнерів свідчать про достатньо високий рівень стійкості новостворених гібридів до несприятливих умов середовища, таких як посуха, довготривала спека, буревії або, навпаки, – холодні умови весни, повернення холодів тощо. Сортозразки, створені й відібрані у конкретних умовах місцевого клімату, адаптовані для вирощування в певних регіонах, створюють передумови для успіш ної реалізації генетичного потенціалу гібридів, високої конкурентної здатності порівняно з іноземними зразками. Відомо, що у несприятливі роки гібриди нашої селекції виявляються найбільш пристосованими до різких погодних змін, а в сприятливі здатні формувати високу продуктивність нарівні з топовими гібридами, а часом і перевершувати їх. Поряд з легендарними гібридами Сплав 290 МВ, Візир, ДМС Сектор, зараз найбільш поширеними в Україні та за її межами є ДМС Тренд, ДМС 3111, ДМ Вікторія та інші.

Читати по темі: Висів на полі гібридів із різними групами стиглості

В останні роки зареєстровано низку нових гібридів із покра­щеними адаптивними властивостями і цінними господарськими ознаками.

ДМС Ефес – простий міжлінійний гібрид середньоранньої групи стиглості (ФАО 250). Відзначається високою спеко- і посухостійкістю, стійкістю до вилягання, що є визначальним у період літнього посушливого сезону або в разі вірогідності буревіїв. Має короткий вегетаційний період, відтак може формувати зерно з низькою передзбиральною вологістю аж до 14% і нижче. Потенціал урожайності – від 11,5 т/га у степовій зоні до 14,2 у лісостеповій. Потребує найменших витрат при вирощуванні на зерно. Оптимальна передзбиральна густота стояння рослин у Степу – 40–50, в Лісостепу – 65–70, в Поліссі – 80–85 тис./га.

Початок цвітіння рослин гібрида ДМС Прайм (ФАО 260) за ранньої сівби, 22 червня 2019 р
Початок цвітіння рослин гібрида ДМС Прайм (ФАО 260) за ранньої сівби, 22 червня 2019 р.

ДМС Прайм – простий міжлінійний гібрид середньоранньої групи стиглості (ФАО 260). Перший за стартовим ростом внаслідок посиленої холодостійкості. Відзначається високою енергією проростання навіть за прохолодної весни, можна висівати за температури ґрунту 8–10оС. За ранньої сівби розпочинає цвітіння в третій декаді червня, тобто в найбільш оптимальних для цього умовах (фото). Тип дозрівання гібрида – «сухий лист», тому може формувати сухе зерно, яке не потребує досушування. Процес вирощування цього гібрида є найбільш рентабельним. Потенціал урожайності від 10,7 в степовій зоні до 14,7 т/га в більш зволожених регіонах. Оптимальна передзбиральна густота стояння рослин в Степу 50–55, в Лісостепу – 65–70, на Поліссі – 80–85 тис./га.

ДМС Гроно – простий міжлінійний гібрид середньоранньої групи стиглості (ФАО 260). Стабільний універсальний гібрид, який забезпечує впевнений результат незалежно від агрофону або строків сівби. Його продуктивність мало змінюється за роками, навіть у посушливі періоди. За ознаками холодостійкості, стартового росту, інтенсивності висихання зерна може прирівнюватись до гібридів ранньостиглої групи з кременистим типом зернівки. Сіяти цей гібрид можна за температури ґрунту 8–10оС. Вирощування цього гібрида високорентабельне. Потенціал урожайності – від 10,9 т/га в степовій зоні до 15,0 т/га в лісостеповій. Оптимальна передзбиральна густота стояння рослин в Степу – 45–50, в Лісостепу – 65–70, на Поліссі – 80–85 тис./га.

ДМС Альянс – простий міжлінійний гібрид середньоранньої групи стиглості (ФАО 290). Спекостійкий гібрид із тривалим функціонуванням листкового апарату, забезпечує високий ступінь запилення в період цвітіння й озерненості качанів, стресостійкий. Має високу стартову швидкість росту, придатний для вирощування в ранніх посівах. Гібрид, як представник середньоранньої групи на межі з середньостиглою, вирізняється інтенсивною вологовіддачею в період дозрівання і може формувати зерно з вологістю 16–18%. При випробуванні в 2021 році в умовах Степу (с. Солоне, Дніпропетровська область) вологість його зерна становила 11,6%. Потенціал урожайності гібрида від 11,1 в степовій зоні до 15,0 т/га в лісостеповій. Оптимальна передзбиральна густота стояння рослин в Степу – 40–45, в Лісостепу – 60–70, на Поліссі – 70–80 тис./га.

ДМС Шатл – простий міжлінійний гібрид середньостиглої групи стиглості (ФАО 310). Характерною ознакою цього гібрида є явище «green stay» з високими показниками спеко- та посухостійкості. Можна вважати еталоном стійкості до гідротермічних стресів. Має середню стартову швидкість росту, рекомендований для нього час висіву – за температури ґрунту 10–12оС, але не пізніше ніж 25 квітня. Гібрид відзначається помірною вологовіддачею в період дозрівання, в 2021 році в північному Степу і центральному Лісостепу формував зерно з вологістю 16,8-17,6%. Потенціал урожайності гібрида від 11,9 т/га в степовій зоні до 14,9 в лісостеповій. Оптимальна передзбиральна густота стояння рослин в Степу – 35–40, в Лісостепу – 60–65, на Поліссі – 75–80 тис./га.

ДМ Експенсів – простий міжлінійний гібрид середньостиглої групи стиглості (ФАО 320). Відзначається синхронністю цвітіння волотей і качанів в період гідротермічного стресу, формує добре виповнений качан. За помірної холодостійкості та середньої стартової швидкості росту рекомендовано висівати за температури ґрунту 10–12оС, але не пізніше ніж 25 квітня. Інтенсивність висихання зерна у цього гібрида помірна, в 2021 році в центральному Лісостепу формував зерно з вологістю 17,7–21,0%, а в південному Степу – 12,5–13,8%. Рекомендований для вирощування за різних технологій, в тому числі й за мінімального обробітку ґрунту та No-till. Потенціал урожайності гібрида від 12,1 т/га у степовій зоні до 14,8 т/га в лісостеповій. Оптимальна передзбиральна густота стояння рослин у Степу – 40–45, в Лісостепу – 55–60, на Поліссі – 75–80 тис./га.

В екологічному випробуванні гібридів кукурудзи, яке щорічно проводять науковці компанії «Маїс» в 17 екопунктах України, в 2021 році нові гібриди найповніше розкрили свій генетичний потенціал. Урожайність зерна в різних агрокліматичних зонах і у гібридів різних груп стиглості коливалась у межах 9,05–14,59 т/га.Закономірно найвищу врожайність у степовому регіоні формували гібриди більш пізніх груп, в достатньо зволоженому, але помірно прохолодному регіоні – скоростиглі (табл. 1).

Таблиця 1. Урожайність зерна гібридів кукурудзи в екологічному випробуванні в 2021 р. (середнє значення з 3-х повторень), т_га

За стабільністю врожайних властивостей або мінливістю ознак, які можна розцінювати як екологічну пластичність чи придатність для вирощування того чи іншого гібрида в певній зоні, виділяються гібриди ДМ Експенсів, ДМС Альянс, ДМС Гроно.

Аналіз даних показує, що впровадження у виробництво нових гібридів кукурудзи, які відзначаються підвищеними показниками зернової продуктивно­сті та прискореним висиханням зерна, може суттєво підвищити урожайність і покращити економічну ефективність виробництва. Навіть при існуючій моделі гібридного складу сортооновлення може забезпечити зростання уро­жайності зерна більше ніж на 1,2 т/га за умови застосування відповідних за­ходів технології. Проте поряд із високим потенціалом гібридів велику роль відіграє і стру­ктура гібридного складу. Значним резервом покращення економічної ефективності вирощування кукурудзи є добір нових високопродуктивних гібридів і оптиміза­ція їх співвідношення за групами стиглості. Добір гібридів необхідно проводити за ознаками адаптованості до умов ґрунтово-кліматичної зони, урожайності та передзбиральної вологості зерна. Для зниження ризику впливу негативних явищ спеки і посухи та з метою підвищення економічної ефективності виробництва зерна доцільно вирощувати гібриди різних груп стиглості.

Ю. Пащенко, д-р с.-г. наук, М. Федько, канд. с.-г. наук

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2022

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Алгоритми гербіцидного захисту кукурудзи від бур’янів

ҐРУНТОВІ ГЕРБІЦИДИ НА КУКУРУДЗІ Як правило, ґрунтові гербіциди,...

Мерлін® Флекс Дуо: гербіцид для захисту кукурудзи, який адаптується до ваших потреб!

Кукурудза – стратегічна культура  для українських сільгоспвиробників....

Погода

Kyiv
хмарно
17 ° C
17 °
17 °
42 %
3.9kmh
95 %
Пн
16 °
Вт
17 °
Ср
13 °
Чт
18 °
Пт
22 °