08 Серпня 2022

Контроль шкідливих організмів та секрети підживлення соняшника

Один у полі не воїн, один у полі – агроном. І він, на відміну від одинокого воїна, здатен самотужки здолати цілі армії хвороб, шкідників і бур’янів, які атакують посіви впродовж сезону.

Та навіть найдосвідченішим іноді не завадить дружня порада чи рекомендація. Тож вам на допомогу ми пропонуємо календар агронома. Й цю сторінку нашого календаря присвячуємо контролю шкідливих організмів соняшника, а також позакореневим підживленням.

КОНТРОЛЬ ШКІДНИКІВ 

Насичення сівозміни соняшником та порушення агротехнології вирощування цієї культури сприяє масовому поширенню шкідників, здатних знищити суттєву частку майбутнього врожаю. В особливій зоні ризику – посіви, в технології яких було проігноровано протруювання посівного матеріалу інсектицидним протруйником. Тому упродовж усього періоду вегетації необхідно ретельно проводити моніторинг стану посівів і, за перевищення рівня ЕПШ шкідників, застосовувати високоефективні інсектициди.

У разі заселення посівів соняшника довгоносиками, попелицями, вогнівкою, шипоноскою, лучним метеликом доцільно застосувати контактно-системний інсектицид подвійної дії Антиколорад Макс. Імідаклоприд у його складі зв’язується з постсинаптичними нікотиновими ацетилхоліновими рецепторами ЦНС, що викликає параліч і конвульсії шкідників, а відтак призводять до їх загибелі. Лямбда-цигалотрин впливає на обмін кальцію в синапсах і натрій-калієвих каналах, порушуючи функцію нервової системи, що призводить до ураження рухових центрів та сильного перезбудження.

Значної шкоди соняшника можуть завдати види совок, яких за сезон розвивається кілька поколінь і які здатні спричинити суттєвий недобір врожаю. Щоб уникнути цих непродуктивних втрат, необхідно застосовувати відповідні інсектициди.

Високу ефективність дії проти совок і попелиць забезпечує інсектицид Лювітор. Він містить тіаклоприд, який впливає на нікотин-ацетилхолінові рецептори шкідників, що призводить до порушення передачі нервових імпульсів. При цьому забезпечується швидкий «нокаут-ефект» (конвульсії та параліч), внаслідок чого шкідники гинуть.

Якщо ж посівам соняшника, окрім совок, загрожують ще й вогнівка соняшника, лучний метелик тощо, варто обрати для обробки інноваційний інсектицид Колібріс. Окрім тіаклоприду, він містить новалурон, який порушує біохімічні процеси утворення хітину, що призводить до неможливості переходу личинок з однієї стадії в іншу та припинення циклу їх розвитку.

Також ефективним рішенням проти совок, довгоносиків, клопів, попелиць та інших шкідників є інсектицид Венон. Він містить клотіанідин і альфа-циперметрин. Клотіанідін має виражену системну дію і блокує постсинаптичні холінергічні рецептори, викликаючи перезбудження нервових клітин, внаслідок чого шкідник гине. Альфа-циперметрин – діюча речовина контактної дії, яка порушує проникність клітинних мембран і виступає інгібітором натрієвих каналів; відбувається надлишкове виділення ацетилхоліну під час проходження нервових імпульсів через синаптичний ланцюжок. В результаті сильного нервового перезбудження шкідник гине.

Для надійного контролю совки, а також лучного метелика, попелиць, вогнівок тощо необхідно застосувати комбінований інсектицид Хлорпірівіт-агро за 30–40 днів до збору врожаю. Хлорпірифос у його складі – системна діюча речовина з контактною та шлунковою активністю, яка зв’язує холінестеразу, внаслідок чого у шкідників порушується нормальне проходження нервових імпульсів, виникає тремор, що переходить у параліч. А циперметрин – контактна діюча речовина зі шлунковою активністю. Механізм дії полягає у блокуванні процесу обміну іонів натрію та калію у пресинаптичній мембрані. Виникає сильне нервове перезбудження, внаслідок чого шкідник гине.

Більше про інсектицидний захист соняшника читайте тут:

ПРИХОВАНА НЕБЕЗПЕКА

Шкідників можна виявити неозброєним оком, але як помітити небезпечні хвороби, які, можливо, вже інфікували рослини, однак ще не встигли проявитися візуально? В такому випадку рекомендується «зіграти на випередження» й дослідити рослинний матеріал у лабораторних умовах – надто якщо погодні умови сприяють розвитку патогенів.

«Рослинний матеріал у період вегетації необхідно обов’язково досліджувати  на фітопатологічні показники – як у випадку, якщо ви виявили на рослинах перші симптоми хвороб, так і в профілактичних цілях, – зазначає науковий співробітник Інституту здоров’я рослин Сергій Сальніков. – Спочатку ми проводимо дослідження методом вологої камери у сучасних кліматичних камерах, що дає можливість виділити збудників хвороб рослин, потім – методом мікроскопування для ідентифікації хвороби».

Якщо соняшник має перші ознаки борошнистої роси, білої та сірої гнилі, фомозу, доцільно застосувати системний фунгіцид із лікувальними та захисними властивостями Дезарал. Його діюча речовина карбендазим блокує поділ ядра патогенів через зв’язування діючої речовини із бета-тубуліном, за рахунок якого формуються мікротрубочки.

Якщо, окрім зазначених вище хвороб, посіви уражені ще й фомопсидозом, альтернаріозом, іржою, септоріозом, склеротиніозом, варто обрати рішення для розширеного контролю – двокомпонентний системний фунгіцид Дезарал Екстра. Окрім карбендазиму, він містить у своєму складі флутриафол: інгібітор ергостеролу, основного стерину, необхідного для будівництва клітинних стінок грибів. Таке поєднання діючих речовин забезпечує лікувальну та пролонговану захисну дію й гарантує високу ефективність проти комплексу збудників грибкових хвороб.

Дієвим рішенням проти фомозу, фомопсидозу, септоріозу, альтернаріозу, склеротиніозу, борошнистої роси тощо стане двокомпонентний фунгіцид Захисник Екстра. До його складу входять флутриафол, а також тіофанат-метил. Ця діюча речовина блокує процес поділу клітин (мітозу) за рахунок зв’язування бетатубуліну – білка, який входить до складу мікротрубочок патогенів. В результаті росткова трубка припиняє розвиток, апресорій не формується і, відповідно, ріст міцелію гриба не відбувається.

Якщо гідротермічні умови сезону характеризуються помірними температурами та високою вологістю, створюються сприятливі передумови для інфікування соняшника пероноспорозом. Ефективно проконтролює перопоспороз фунгіцид Захист. Цимоксаніл у його складі зупиняє процес обміну речовин гриба, сповільнює та припиняє життєві процеси, що проходять у клітинах; він знищує патоген, що почав розвиватись, навіть через 1–2 дні після зараження. Металаксил порушує у патогенів синтез нуклеїнових кислот та інгібує РНК-полімеразу; характеризується потужною системною дією з лікувальними та викорінювальними властивостями.

Якщо ж необхідно проконтролювати максимально широкий спектр небезпечних хвороб соняшника, таких як фомоз, фомопсидоз, іржа, пероноспороз, борошниста роса, біла та сірі гнилі тощо, варто віддати перевагу інноваційному трикомпонентному фунгіциду на основі стробілурину з фізіологічним ефектом Капітал. Азоксистробін у його складі при потраплянні на листкову поверхню переміщується акропетально і трансламінарно, при цьому відбувається інгібування мітохондріального дихання шляхом блокування транспорту електронів у ланцюзі цитохромів. Ципроконазол інгібує біосинтез стеринів, у тому числі ергостеролу, в клітинах грибів і, на відміну від інших інгібіторів біосинтезу стеринів, проявляє ширший спектр дії, обумовлений фізико-хімічними властивостями, поглинанням і переміщенням у рослинах. А епоксиконазол блокує утворення ергостеролу в клітинах, наслідком чого є блокування росту та подальшого розвитку шкодочинного гриба.

Варто неодмінно взяти до уваги, що однієї фунгіцидної обробки, особливо за складних дощових погодних умов, сприятливих для розвитку патогенів, недостатньо. Тож в умовах поточного сезону будуть актуальними дво- або навіть триразові обприскування фунгіцидами.

Детальніше про захист соняшника від хвороб дізнайтесь тут:

ЗБАЛАНСОВАНЕ ЖИВЛЕННЯ

Рослинний матеріал соняшника в період вегетації варто досліджувати не лише на зараженість хворобами, а й на забезпеченість елементами живлення. Адже збалансоване живлення у критичні фенологічні фази дає змогу культурі максимально розкрити генетичний потенціал врожайності.

Надзвичайно важливим для соняшнику є забезпеченість фосфором. Так, від початку формування кошиків і до кінця цвітіння він поглинає близько 70% від загальної потреби цього елемента. Фосфор сприяє розвитку потужної кореневої системи, закладенню репродуктивних органів із більшим числом зародкових квіток у кошику, підвищує стійкість рослин до хвороб і стресів і сприяє розвитку культури загалом.

Для повноцінного фосфорного живлення соняшника в період вегетації необхідно підживити його концентрованими легкозасвоюваними добривами Авангард Фосфор. Причому не потрібно чекати, поки брак цього елемента проявиться візуально (карликові рослини, опадання старих листків тощо), – слід систематично працювати на випередження. Найбільша фосфору потребують рослини соняшника в разі прохолодної та вологої весни.

Втричі більша, ніж у зернових, потреба соняшника в сірці. За її нестачі гальмується ріст і розвиток рослини. Крім того, варто пам’ятати, що такі необхідні культурі сполуки азоту засвоюються лише в разі достатньої забезпеченості сіркою.

Для забезпечення соняшника сполуками сірки, азоту, а також комплексом мікроелементів рекомендується застосувати легкозасвоюване добриво Авангард + сірка + азот + мікро.

На розвиток надземної частини та кореневої системи соняшника впливає також забезпеченість культури кальцієм: за його дефіциту затримується ріст листків, спостерігається їх хлоротичність, а за значної нестачі цього елемента листки можуть навіть відмирати. Також надзвичайно важливим для культури є й магній, оскільки його дефіцит знижує масу тисячі насінин. Однак варто звернути увагу на його співвідношення з калієм, оскільки ці елементи можуть перешкоджати засвоєнню одне одного.

Соняшник також потребує марганцю, молібдену, заліза, міді та цинку. За нестачі марганцю стебло буде тоншим і слабшим, на листках з’являються хлорози, а в разі браку молібдену міжжилкові хлорози проявляються на молодому листі. Дефіцит заліза спричиняє порушення процесів фотосинтезу. А недостатня забезпеченість міддю, хоч культура й потребує її у незначних кількостях, може призвести до загибелі молодих рослин, оскільки цей елемент відповідає за стресостійкість, бере участь у диханні, накопиченні білків, фіксуванні азоту та ще низці життєво важливих процесів. Що ж до цинку, то він важливий для ростових процесів; за його дефіциту порушується азотний обмін і синтез білків, знижується стійкість рослин до різного роду стресів.

Для забезпечення соняшника збалансованим комплексом макро-, мезо- та мікроелементів у доступній формі варто застосувати концентроване легкозасвоюване мікродобриво Авангард Соняшник.

Важливо пам’ятати, що соняшник – борофільна культура, тобто він відчуває підвищену потребу в цьому елементі. За дефіциту бору культура повільніше розвивається, кошики деформуються, сім’янки не виповнюються, що, своєю чергою, призводить до зменшення врожайності. Тож у критичні фенофази, а саме: у фазі 4–6 пар листків, коли відбувається закладання кількості насінин у кошику, а також у фазі «зірочки», коли починають розвиватися квіткові зачатки, необхідно підживити посіви соняшника позакоренево легкозасвоюваним борвмісним добривом Авангард Бор.

Більше про живлення соняшника дізнайтесь тут:

РЕГУЛЯЦІЯ РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ 

З огляду на значні зміни клімату по всій території України в бік потепління, а також на  надмірну кількість опадів у поточному сезоні та оптимізацію технології вирощування соняшника, важливим та економічно виправданим елементом в інтенсивних технологіях є застосування регуляторів росту.

Для ефективної рістрегуляції соняшника доцільно, починаючи з фази 8 листків і до утворення «зірочки», застосувати препарат Брілон. Він дає змогу пристосувати фізіолого-біологічні властивості соняшника до конкретних умов вирощування. Діюча речовина препарату етефон рухається у рослині базипетально та розкладається на етилен і фосфорну кислоту. Етилен, своєю чергою, виступає як інгібітор транспортування ауксинів і біосинтезу гіберелінів, що призводить до штучної регуляції ростових процесів.

Більше дізнайтесь тут: https://ukravit.com.ua/guliver-etefon-senyor-pomidor/

NB!

Плануючи захист і підживлення соняшника, варто пам’ятати про іще  один чинник, який може суттєво вплинути на ефективність технологічних операцій, – на якість води.

«Ефективність дії пестицидів та агрохімікатів прямо пов’язана із якістю води, яку використовують для приготування робочих розчинів, – підтверджує Сергій Сальніков. – Якщо її фізико-хімічні показники – рН, жорсткість, вміст солей, органічних речовин, механічних домішок тощо – не відповідають нормі, то в баку обприскувача відбуватимуться хімічні реакції, кінцевий результат яких може виявитися непередбачуваним. У процесі обприскування можуть утворюватися осад, грудочки та нерозчинні сполуки, що призводить до надмірного піноутворення, забивання форсунок, поломки насосів тощо. А розчин, що утворився, зовсім не матиме належних властивостей. Ба більше: він може зашкодити культурним рослинам».

Щоб не ризикувати своїм врожаєм, рекомендується регулярно досліджувати воду в лабораторних умовах і, за потреби, корегувати показники за допомогою препаратів Айворі та Айворі Плюс.

Більше про регуляцію показників води можна дізнатися тут:

А ми тим часом продовжуємо працювати над новими сторінками нашого календаря.

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ