18 Травня 2022

Особливості удобрення соняшнику

Соняшник – одна з найбільш важливих та економічно привабливих культур  сучасного  сільськогосподарського виробництва України. Сприятлива цінова політика внутрішнього та зовнішнього ринків стимулює фермерів до щорічного збільшення посівних площ цієї культури. Однак нестабільні світові ціни на добрива змушують аграріїв постійно економити на них, що негативно позначається на стабільності урожайності. Але завдання агронома – не зекономити на добривах, а оптимізувати живлення для отримання найбільшої врожайності та збереження родючості ґрунту.

Соняшник, незважаючи на добре розвинену кореневу систему, яка спроможна проникати на глибину 2-3 м, а горизонтально розвитися від стовбура радіусом до 1 м, висуває досить високі вимоги до умов мінерального живлення. З ґрунту соняшник виносить велику кількість елементів, зокрема, азот (N) та фосфор (Р2О5) у 1,6-2 разу, калію (К2О) у 6-10 разів більше, ніж зернові культури. Залежно від умов обробітку та сортових особливостей, на формування 1 т насіння та відповідної кількості побічної продукції (стебла, листя, кошики) витрати елементів живлення становлять: N – 50-60 кг, Р2О5 – 25-30, К2О – 150- 180, Са – 14 і Mg – 12 кг. Загальний рівень винесення елементів живлення визначається врожайністю та родючістю ґрунту. Відповідно при врожайності насіння 3 т/га господарський винос основних поживних речовин соняшником становить: N – 135-180 кг/га, Р2О5 – 75-90, К2О – 450-500, Са – 35-45 і Mg – 30-35 кг/га.

Одним з дієвих напрямків збалансування та покращення живлення рослин у стресових ситуаціях є позакореневе підживлення, яке відіграє найважливішу роль у підвищенні врожайності, оскільки традиційні (ґрунтові) добрива не можуть самостійно забезпечити рослинам нормальний  ріст і розвиток. Застосування мікродобрив особливо важливе у критичні фази розвитку культури, коли необхідно забезпечити збалансоване живлення рослин соняшнику мікроелементами, щоб стимулювати коренеутворення та закладку кошиків, що в підсумку вплине на підвищення продуктивності.

Науково-виробнича компанія «Євросем», експерт із соняшнику, постійно на власних дослідних полях «Поля знань» проводить досліди з удосконалення технології вирощування цієї культури для отримання максимального врожаю та прибутку. Багаторічні випробування й удосконалення технології живлення призвели до розробки інноваційного продукту ЄВРОСТІМ АМІНО, який забезпечує рослини соняшнику збалансованим складом елементів живлення, а амінокислоти у його складі допомагають пройти найбільш критичні фази розвитку з найменшим стресом.

До складу препарату Євростім Аміно входить збалансована кількість вкрай необхідних рослинам соняшнику мікроелементів, зокрема, бор, сірка, мідь, кобальт, молібден і марганець. Кожний з цих елементів живлення відіграє важливу роль у засвоєнні макроелементів з ґрунту та через листя, підвищенні стійкості рослин до стресів і формуванні високого урожаю. Зокрема, бор – найважливіший для соняшнику мікроелемент, можна сказати, незамінний. Листкове підживлення соняшнику  бором дає змогу підтримувати водний баланс, стимулювати засвоєння кальцію, активізувати трансфер цукрів, регулювати процеси запилення, проростання пилку та запліднення, забезпечує формування повноцінного кошика і накопичення жирів при наливі. Сірка сприяє ефективному засвоєнню азоту, що особливо важливо у критичні періоди життя рослин. Без неї неможливий нормальний перебіг процесів фотосинтезу, росту, формування амінокислот і ферментів, окислювально-відновних реакцій, вона відповідає за синтез та накопичення олії. Молібден бере участь у синтезі деяких важливих білкових сполук, перешкоджає накопиченню нітратів, які негативно позначаються на формуванні квіток. Мідь несе відповідальність за стійкість культури до посухи, знижених показників температурного режиму та вилягання рослин. Кобальт і марганець відіграють важливу роль у циклі засвоєння азоту, збалансованого формуванні надземної маси та кореневої системи, стійкості до хвороб.

Читати по темі: Урожайність соняшнику за різних систем удобрення

До складу препарату Євростім Аміно включено також бурштинову кислоту та амінокислоти гліцин, аргінін і триптофан, кожна з яких позитивно впливає на пом’якшення проходження стресових періодів з найменшими наслідками та підвищення природного імунітету рослин. Так, гліцин відіграє важливу роль у синтезі хлорофілу, регулюванні роботи устя листків та процесу запилення. Він є компонентом проструктурних білків, що протидіють наслідкам зневоднення або надлишку солі у рослинах. Аргінін бере участь у формуванні заряду білкової молекули, посилює холодостійкість і розвиток кореневої системи, стимулює синтез хлорофілу, алкалоїдів та гормонів, пов’язаних з цвітінням і плодоношенням. Триптофан є матеріалом для синтезу гормональних речовин ауксинового типу. Бурштинова кислота підвищує природну стійкість до стресів, пом’якшує їх наслідки, налагоджує енергообмін у клітинах, працює як стимулятор рослу, підвищує імунітет рослин до хвороб.

Так, на дослідних полігонах «Поле Знань» у Київський та Полтавський областях у 2019-2021 рр. при різних погодно-кліматичних умовах досліджено ефективність препарату Євростім Аміно на власних гібридах соняшнику компанії Євросем. Досліди проводили на ділянках за методикою польового дослідження, у трикратній повторності, у чотирьох варіантах на фоні традиційної технології вирощування (дискування попередника, оранка, раннє весняне боронування, передпосівна культивація, добрива нітроамофоска (16:16:16) 100 кг/га, КАС 200 л/га. Роки досліджень різко відрізнялися за погодними умовами, так 2019 рік виявився з достатньою кількістю опадів, 2020, навпаки, з різкою нестачею вологозабезпеченісті, а 2021 – з надмірною вологозабезпеченістю.

Основний же результат досліду показав саме отриманий урожай. Незважаючи на різні погодні умови років досліджень, спостерігається позитивна реакція продуктивності рослин на обробку Євростім Аміно, особливо у фазі 2-4 пар листочків, коли закладаються генеративні органи рослини. Причому максимальний ефект отримано при застосуванні препарату Євростім Аміно при обробці двічі по вегетації (рис. 1). У цьому випадку урожайність гібриду підвищувалася від 2,8 до 3,8 ц/га в залежності від року.

Рис. 1. Урожайність гібрида соняшнику Аякс залежно від обробки препаратом Євростім Аміно у різні фази розвитку, т/га (Полтавська обл.)
Рис. 1. Урожайність гібрида соняшнику Аякс залежно від обробки препаратом Євростім Аміно у різні фази розвитку, т/га (Полтавська обл.)

Додаткове підживлення у найбільш критичні фази розвитку формує більший природній імунітет, що теж позитивно впливає на рівень продуктивності. Досить важливим  для соняшнику є вміст олії в насінні. Так, обробка рослин Євростім Аміно у дослідах «Поля знань» дала підвищення вмісту олії на 1,5-3,2% залежно від умов року.

Звичайно, від кількості обробок залежить вартість затрат, але в будь-якому разі економічний ефект набагато перевищує контроль. Економічний ефект за роки випробувань становив від 3,7 до 9,9 тис. грн в перерахунку на гектар.

У 2021 році всі посіви на ділянках гібридизації компанії «Євросем» у різних регіонах оброблялися препаратом Євростім Аміно. Незважаючи на регіон і погодні умови, простежується позитивна кореляція збільшення діаметра кошика, маси 1000 насінин і площі листкової поверхні. А завдяки вищому рівню виповнення кошика суттєво зросла й врожайність.

На Київщині у Сквирському районі гібрид Аркона також показав позитивні результати: на оброблених препаратом посівах висота рослин становила 160,2 см (на контролі – 158,2 см), діаметр кошика – 22,1 см (18,3 см), площа листкової поверхні  – 67,28 дм (52,34 дм), маса 1000 насінин – 65,7 г (60,1 г), урожайність – 3,72 т/га (на контролі  –  3,56 т/га).

Гібрид Авалон у Павлоградському районі Дніпропетровської області показав аналогічні результати: на оброблених препаратом посівах висота рослин становила 192,6 см (на контролі – 184,1 см), діаметр кошика – 22,5 см (18,9 см), площа листкової поверхні – 68,12 дм (53,46 дм.), маса 1000 насінин – 68.4 г (62,1 г), урожайність  – 3,5 т/га (на контролі — 3,34 т/га).

Практичний досвід показує, що система позакореневих листкових підживлень соняшнику має високу ефективність. Завдяки цьому агрозаходу можна підвищити врожайність насіння в межах до 5 ц/га на товарних посівах і до 4 ц/га на ділянках гібридизації.

Отже, включення до традиційної системи живлення соняшнику позакореневої обробки посівів Євростім Аміно позитивно впливає на ріст і розвиток рослин, сприяє кращому розвитку кореневої системи, підвищенню природної стійкості рослин до хвороб, покращує запилення та виповненість кошика, допомагає рослинам легше та з меншими наслідками долати стреси через несприятливі погодні умови, що, своєю чергою, позитивно впливає на формування врожайності та виповненості насіння.

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2022

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Погода

Kyiv
хмарно
8 ° C
8.2 °
7 °
79 %
0.9kmh
100 %
Ср
13 °
Чт
19 °
Пт
20 °
Сб
22 °
Нд
13 °