Універсальний гербіцид для захисту зернових восени

709
Універсальний гербіцид для захисту зернових восени

Восени після посіву озимих культур, як правило, складаються сприятливі умови для розвитку не тільки сходів зернових, а й бур’янів. У цей час останні негативно впливають на майбутню продуктивність культури, вузол кущіння зернових закладається ближче до поверхні ґрунту, що значно підвищує вірогідність вимерзання рослини, зменшується швидкість відростання вторинної кореневої системи.

Найчастіше з осені сильно забур’янюються поля пшениці та ячменю ранніх термінів сівби після ранніх попередників: гороху, ріпаку, зернових, соняшнику тощо (рис. 1).

Рис. 1. Забур’янене поле пшениці ранніх термінів сівби
Рис. 1. Забур’янене поле пшениці ранніх термінів сівби

В осінній період серед біологічних груп бур’янів значної шкоди посівам озимої пшениці завдають коренепаросткові – осот рожевий і осот жовтий;  зимуючі бур’яни – жовтозілля весняне, латук дикий, мак дикий, талабан польовий, ромашка непахуча, сокирки польові, жовтушник розчепірений, кривоцвіт польовий, фіалка польова, сухоребрик Льозеля, сухоребрик високий, підмаренник чіпкий, кучерявець Софії, злинка канадська, падалиця ріпаку. Восени бур’яни формують розетки і добре розвинену кореневу систему, що забезпечує їм сприятливу перезимівлю (рис. 2).

Рис. 2. Восени у бур’янів формуються розетки і коренева система
Рис. 2. Восени у бур’янів формуються розетки і коренева система

Недотримання необхідної ізоляції в часі та значне насичення орних земель посівами озимих культур призводять до накопичення на полях великої кількості специфічних озимих бур’янів, таких як метлюг, тому на цих полях виправданим є внесення сумішей, що містять грамініцид (рис. 3).

Рис. 3. Насичення орних земель посівами озимих культур призводять до накопичення на полях таких озимих бур’янів як метлюг
Рис. 3. Насичення орних земель посівами озимих культур призводять до накопичення на полях таких озимих бур’янів як метлюг

Навесні, коли розпочинаються традиційні гербіцидні обробки бур’янів, деякі з них, наприклад, падалиця ріпаку, фіалка польова, глуха кропива, вже активно цвітуть і використали вологу, елементи живлення та сонячну енергію, чим завдали основної шкоди культурам. Крім того, знижується ефективність ранньовесняного підживлення озимих азотними добривами, оскільки більша частина їх «споживається» бур’янами, завдяки чому вони стають стійкішими до гербіцидів.

Отже, з агрономічного, економічного та організаційного поглядів боротьбу з бур’янами у посівах озимої пшениці оптимально проводити восени. Внесення гербіцидів в цей час дає змогу вирішити одразу дві проблеми: запобігти формуванню засміченості посівів і відтак покращити майбутню продуктивність культури, а також усунути «конкурентів» пшениці при весняному відновленні вегетації.

За даними цілої низки досліджень, при застосуванні одного й того самого гербіциду восени кількість збереженого врожаю завжди вища на 2–3 ц/га порівняно з весняним внесенням.

Проте не всі «весняні» гербіциди безпечні для застосування восени. Так, традиційні гербіциди на основі амінної солі 2,4-Д дають змогу досить ефективно конт­ролювати окремі види зимуючих бур’янів, але їх не рекомендується використовувати в осінній період, оскільки це призводить до зниження морозостійкості рослин на 50–55% (І. І. Ярчук, 1990). До того ж багаторічне їх застосування призвело до збільшення кількості стійких видів бур’янів, передусім підмаренника чіпкого та падалиці ріпаку, видів ромашки, маку польового, фіалки тощо.

Прикладом ідеального гербіциду, що відповідає всім вимогам, які висуваються до «осінніх» гербіцидів, може слугувати АКСІАЛ® КРОС 050 ЕС, к. е., що має такі характеристики:

  • широкий спектр дії проти зимуючих дводольних та злакових бур’янів;
  • повний контроль будь-яких видів падалиці ріпаку, зокрема, стійкої до імідазолінонів та сульфонілсечовин;
  • не має негативного впливу на морозостійкість рослин;
  • ефективний уже при +5°С.

Використання цього препарату дозволено на озимій пшениці та озимому ячмені без сортових обмежень. На останньому тільки АКСІАЛ® КРОС може вважатися високоефективним і дійсно селективним гербіцидом крос-спектра.

До складу препаративної форми АКСІАЛ® КРОС входять сучасні якісні компоненти: 45 г/л піноксадену + 5 г/л флорасуламу + 11,25 г/л клоквінтосет-мексил-антидоту. Піноксаден і флорасулам є ідеальними партнерами для сумішей. Обидві речовини мають короткий період напіврозпаду як у ґрунті, так і в рослинах. АКСІАЛ® КРОС – це гербіцид, який не має обмежень у сівозміні.

Згідно з класифікацією Міжнародного комітету з попередження виникнення стійкості до дії гербіцидів (HRAC), піноксаден відноситься до групи А (Group А) – інгібіторів синтезу ацетолактатсинтази (АЛС). Він менше схильний до мутацій, що суттєво вирізняє його з-поміж загальноприйнятих ринкових стандартів, які належать до групи В. Завдяки унікальному метаболізму деградації донині жодна популяція мітлиці звичайної та вівсюга не здатна метаболізувати піноксаден. Отже, його не буде замінено новими хімічними речовинами, що руйнують резистентність, новими способами дії або технологіями принаймні в найближчих 10 років. З огляду на це гербіциди на основі піноксадену доцільно інтегрувати в програми з управління резистентності злакових бур’янів у посівах зернових культур.

Оскільки флорасулам належить до класу триазолпіримідинисульфонанілідів, він інгібує рослинний фермент ацетолактатсинтазу (ALS), необхідний для синтезу амінокислот валіну, лейцину та ізолейцину. Механізм селективності до злаків оснований на більш швидкому метаболізмі в культурі порівняно з цільовими видами.

АКСІАЛ® КРОС проявляє максимум своїх унікальних властивостей тільки в комбінації з надзвичайно важливим компонентом формуляції – новітньою поверхнево активною речовиною (ПАР) Адігор на основі метилового ефіру ріпакової олії. Наукова група «Сингента» виявила, що Адігор має унікальну дію на піноксаден та флорасулам порівняно зі стандартними ПАР типу концентрату рослинної (COC) або етильованої олії (MSO), не кажучи вже про синтетичні. Наявність такої унікальної ПАР сприяє кращому розтіканню робочої рідини по поверхні листя злаків, розчиняє восковий шар, готуючи легкий шлях для проникнення діючих речовин всередину рослини. Як наслідок, через 30 хв після внесення гербіцид повністю проникає всередину листка. Навіть за субоптимальних умов Адігор, порівняно з наявними на сьогодні ПАР, забезпечує максимальне збереження ефективності гербіциду.

АКСІАЛ® КРОС – загальновизнаний еталон у боротьбі з метлюгом звичайним, вівсом звичайним, лисохвостом, видами мишіїв та курячого проса у разі як весняного, так і осіннього застосування.

Багаторічні випробування препарату в Європі та Україні засвідчили, що АКСІАЛ® КРОС значно ефективніше, ніж флорасулам, контролює домінуючі однорічні дводольні бур’яни, особливо підмаренник чіпкий і падалиці ріпаку.

Високочутливими дводольними бур’янами до дії АКСІАЛ® КРОС є волошка синя, грабельки звичайні, сухоребрик, дескурайнія Софії, дельфіній посівний, хрінниця смердюча, жовтозілля звичайне, злинка канадська, незабудка польова, грицики звичайні, ромашка непахуча та лікарська, талабан польовий, гірчиця польова, роман польовий, грицики звичайні, герань розсічена, мак-самосійка та дикий, зірочник середній, талабан польовий, глуха кропива стеблообгортна, спориш. Результати досліджень за осіннього застосування АКСІАЛ® КРОС наведено у рис. 4.

Рис. 4. Результати досліджень осіннього застосування АКСІАЛ® КРОС
Рис. 4. Результати досліджень осіннього застосування АКСІАЛ® КРОС

Рівень і швидкість контролю залежать від виду бур’янів, умов вирощування та конкуренції культур. Сприйнятливі види бур’янів зазвичай припиняють ріст впродовж 48 год після обробки, жовтіють за один-два тижні й повністю гинуть за три.

АКСІАЛ® КРОС не чутливий до ультрафіолетового випромінювання і залишається ефективним за низьких температур, в екстремальних умовах вологості та в сухих умовах; він не потребує вологості ґрунту або сонячного світла для активації. Гербіцид дозволено застосовувати в широкому діапазоні обсягу води (50–200 л/га) від BBCH 11–39 у більшості країн. На основі аналізу результатів застосування гербіциду можна зробити висновок, що при осінньому застосуванні можна знизити норму витрати робочої рідини до 50–100 л/га.

Оптимальна температура для ефективної дії АКСІАЛ® КРОС становить +8…+25°С. Не бажано проводити обприскування гербіцидом за температури нижче ніж +5°С, а також коли рослини перебувають у стані стресу, під час посухи, до чи після різких перепадів температур. Якщо прогнозуються морози, обробку проводити не рекомендовано.

Критичний період для контролю бур’янів восени – це, як правило, ранній період росту культури, починаючи від появи проростків до кущіння. Найкраща дія гербіциду на однорічні дводольні бур’яни проявляється в період їх активного росту, коли вони перебувають у фазі 2–4 листки, а осоти мають розвинену розетку. Мінімальною фазою розвитку злакових бур’янів є фаза 2 листків (рис. 5).

Рис. 5. Час застосування та норма внесення АКСІАЛ® КРОС
Рис. 5. Час застосування та норма внесення АКСІАЛ® КРОС

АКСІАЛ® КРОС забезпечує високий рівень активності проти злаків і дводольних рослин як за осіннього, так і весняного застосування. У більшості випадків рекомендована норма витрати становить 0,7 л/га восени і 0,9 л/га навесні. При внесенні гербіциду в оптимальні строки не відмічається суттєвої різниці в його ефективності між мінімальною та максимальною нормами. Норма витрати препарату залежить від фази розвитку дводольних бур’янів та їх видового складу. За наявності перерослих бур’янів, багаторічних їх видів рекомендується працювати максимальною нормою.

Як показали результати відділу досліджень і розвитку компанії «Сингента» (2017–2019 роки), при осінньому застосуванні гербіциду АКСІАЛ® КРОС на забур’янених з осені посівах в оптимальних умовах для його високої ефективності зафіксовано прибавку врожайності 0,2 і 0,5 т/га порівняно з весняним внесенням. АКСІАЛ® КРОС може змішуватися з широким спектром гербіцидів і більшістю фунгіцидів, інсектицидів, регуляторів росту рослин, добрив, мікроелементів.

Гнучкість у виборі часу використання і здатність змішуватися з іншими пестицидами роблять АКСІАЛ® КРОС незамінним інструментом для виробників зернових культур.

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2020

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram