01 Липня 2022

Більше ніж захист від хвороб. Чому варто застосовувати новий протруйник Авідо

Площа посівів сої в Україні в останні роки зменшується приблизно на 200 тис. га за рік. Причин кілька: попит на продукцію інших культур, несприятливі погодні умови в календарні строки посіву, посуха у критичні фази розвитку сої, слабка конкуренція з бур’янами на початку вегетації культури, поширення інших шкідливих об’єктів, складнощі зі збиранням урожаю. Поряд із цим, прогнозована щорічна посівна площа сої залишається на рівні 1,5 млн га.

Але не лише бур’яни є проблемою для сої на старті її розвитку. Важливо також мати здоровий насіннєвий матеріал з високою енергією проростання та схожістю. Для цього не обійтися без якісних фунгіцидних протруйників, до яких аграрії висувають кілька важливих вимог:

  • надійний і тривалий контроль як насіннєвої (поверхнева і внутрішня), так і ґрунтової інфекції, особливо збудників кореневих гнилей і пероноспорозу;
  • відсутність ретардантного ефекту, який часто негативно впливає на посівні якості насіння;
  • стимуляція проростання насіння, що є визначальним за несприятливих умов посіву;
  • повна сумісність із азотфіксуючими бактеріями за одночасного нанесення на насіння;
  • обґрунтована ціна препарату, з огляду на тенденцію невисокої урожайності сої.

Серед усього фітопатогенного комплексу сої (за інформацією різних джерел – це більше ніж 300 мікроорганізмів) важливе значення в умовах України, на щастя, мають лише близько 30 збудників хвороб, але й вони здатні спричинити недобір урожаю в середньому від 5 до 50%. Це альтернаріоз, аскохітоз, септоріоз, види фузаріозів (кореневі гнилі, плямистості та вілт), пероноспороз, біла й сіра гнилі, а також бактеріози та вірусні хвороби сої.

Важливо серед них виділити ті, що потребують обов’язкового контролю ще на етапі проростання насіння, тобто контролюються протруйниками. Особливо це стосується кореневих гнилей, пероноспорозу і пліснявіння насіння (табл. 1).

Таблиця 1. Джерела інфекції головних хвороб соїДомінуючі кореневі гнилі на сої – фузаріозні. Збудниками хвороби є різні види грибів із роду Fusarium. Основне джерело інфекції – уражені пожнивні рештки, насіння та зимуючі спори у ґрунті. На насінні гриби здебільшого перебувають в його оболонці, але часто проникають в епідерміс і зародок.

Зовнішніми ознаками хвороби впродовж вегетації рослин є загнивання проростків і сходів, в’янення рослин, побуріння та загнивання кореневої системи, ураження бобів і насіння. Інфіковане насіння часто не проростає, воно загниває і за достатньої вологості покривається біло-рожевими подушечками конідіального спороношення збудників хвороб.

У районах із достатнім зволоженням частіше виявляється пероноспороз (несправжня борошниста роса). Хвороба виявляє себе у вигляді розсіяного пригнічення рослин і плямистостей. У разі дифузного ураження на сім’ядолях і особливо на листках формуються світлі плями, які іноді охоплюють повністю всю пластинку або частину її біля основи. За великої вологості з нижнього боку пластинки з’являється сіро-фіолетовий наліт. Сильно уражені рослини в більшості випадків засихають.

Збудником хвороби є гриб Peronospora manshurica (Naumov) Syd., який належить до типу Oomycota. На території України популяція гриба представлена окремими расами, які пристосовані до відповідних сортів сої.

Основне джерело пероноспорозу – уражені рештки і насіння, в яких цей збудник зберігається у вигляді ооспор. Первинне зараження рослин здійснюється навесні ооспорами, а вторинне – конідіями.

Спектр біологічної ефективності Авідо
Спектр біологічної ефективності Авідо

Пліснявіння насіння сої проявляється у вигляді сіро-зеленого, біло-рожевого, темного або чорного нальоту на його поверхні. Збудниками хвороби є численні ґрунтові гриби з родів Penicillium, Aspergillus, Mucor, Cladosporium, Alternaria, Nigrospora, Trichothecium та ін. Інтенсивний розвиток хвороби відбувається в умовах знижених температур і підвищеної вологості, ранніх термінів сівби сої, коли насіння тривалий час перебуває у недостатньо прогрітому ґрунті. Особливо часто пліснявіння розвивається на недозрілому, деформованому, щуплому, з тріщинками на оболонці насінні. Інтенсивний розвиток пліснявіння призводить до зниження схожості насіння та зрідження сходів.

Відтак, з насінням сої може поширюватися значна кількість хвороб різної етіології (грибні, бактеріальні, вірусні). Найбільш поширеними є грибні хвороби: кореневі гнилі, пероноспороз, аскохітоз, біла гниль, пліснявіння та інші. Крім цього, біологічні й екологічні особливості розвитку їх збудників також різняться. Тому для надійного конт­ролю насіннєвої інфекції важливо підібрати протруйник, компоненти якого мають високу біологічну ефективність проти певного спектра збудників. Але проблема часто ускладнюється чутливістю насіння сої до триазолів. Діючі речовини протруйників із цієї групи гальмують розвиток сходів сої на початкових етапах, додатково їх ослаблюючи. Це, в свою чергу, може призвести до зниження урожайності сої.

АВІДО – НОВИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПРОТРУЙНИК КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ

Протруйник Авідо, розроблений компанією ALFA Smart Agro, вирішує завдання контролю найбільш поширених грибних хвороб сої комплексно та без фітотоксичності для культури. Цимоксаніл забезпечує контроль пероноспорозу, тіофанат-метил – збудників кореневих гнилей, склеротиніозу, інших плямистостей та пліснявіння насіння. Крезоксим-метил посилює дію зазначених діючих речовин і стимулює проростання насіння, що гарантує вчасні та рівномірні сходи.

Візуалізація відсутності ретардантного ефекту у Авідо порівняно з протруйником із триазолами (агрономічна лабораторія ALFA Smart Agro)
Візуалізація відсутності ретардантного ефекту у Авідо порівняно з протруйником із триазолами (агрономічна лабораторія ALFA Smart Agro)

Авідо забезпечує не лише здорове насіння, а й стимулює його проростання. Це підтверджується численними лабораторними і польовими дослідженнями. Високу ефективність протруйника яскраво демонструє пробіт-аналіз – метод лабораторних досліджень, що дає змогу предметно вивчити ефективність препаратів проти патогенів. У таких дослідженнях вивчається також норма витрати фунгіцидів і тривалість їхньої дії.

Пробіт-аналіз біологічної ефективності Авідо проти грибів роду Fusarium – збудників кореневих гнилей (14-й день культивування)
Пробіт-аналіз біологічної ефективності Авідо проти грибів роду Fusarium – збудників кореневих гнилей (14-й день культивування)

В лабораторії ALFA Smart Agro чашки Петрі інокулюють спорами грибів роду Fusarium. Одні з чашок залишаються для конт­ролю, а в інших місця нанесення інокулюму накривають дисками фільтрувального паперу, змоченого у робочому розчині Авідо. Надалі чашки закладають у термостат з оптимальною температурою для розвитку фузаріозу.

Такі дослідження підтвердили високу ефективність фунгіцидного протруйника Авідо з нормою витрати 0,75 л/т проти фузаріозів – основних збудників кореневих гнилей. Розростання плями інфекції навколо фільтрувальних дисків не спостерігалося. Визначальну роль у цьому відіграє тіофанат-метил в оптимальній концентрації. Натомість контрольні чашки Петрі були повністю вкриті міцелієм гриба Fusarium.

Оброблене Авідо насіння проростає швидко, дружно та інтенсивно, його коренева система і наземна маса формуються здоровими, без плямистостей і слідів загнивання. За таких умов сходи на полі з’являються на 3–5 днів раніше порівняно з насінням, обробленим триазольними протруйниками, що дає можливість проводити сівбу на заплановану густоту та урожайність.

Відомо, що діючі речовини із групи триазолів, особливо тебуконазол, негативно впливають на швидкість та енергію проростання насіння сої. Тому агровиробники намагаються уникати таких діючих речовин, коли йдеться про передпосівну обробку насіння.

Натомість Авідо, за рахунок відсутності триазолів у своєму складі та завдяки рістстимулюючій дії крезоксим-метилу, сприяє інтенсивному проростанню насіння, розвитку кореневої системи та сходів.

За результатами досліджень у кліматичній камері агрономічної лабораторії ALFA Smart Agro встановлено, що вже на 7-й день пророщування висота рослин, насіння яких було оброблене Авідо, виявилася більшою порівняно з контролем та популярними на ринку протруйниками. Аналогічна динаміка спостерігалася й під час наступних 2-х обліків.

Рекомендації щодо вибору норми витрати протруйника Авідо для обробки насіння соїРеєстраційна норма витрати Авідо на сої становить 0,5–1,0 л/т. Для визначення оптимальної норми потрібно враховувати: передпосівний стан насіння (енергія проростання, схожість, наявність механічних пошкоджень, засміченість тощо), результати його фітопатологічної експертизи (ураженість хворобами, домінуючі види збудників), стан ґрунту на момент посіву (температура, вологість, рослинні рештки тощо).

Вигоди, які отримує агровиробник при використанні протруйника АвідоОтже, використовуючи Авідо для захисту насіння сої, агровиробники отримують безперечну вигоду, оскільки в такому разі гарантується збереження насіння та максимальна продуктивність сортів. Цей новітній протруйник не лише контролює комплекс грибних хвороб, а й забезпечує швидкий початковий ріст рослин сої.

Олег Дерменко, канд. с.-г. наук, керівник департаменту продуктового маркетингу ALFA Smart Agro

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2021

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Волога для сої

Потенціал сучасних сортів сої дуже високий. За...

Оптимізація густоти стояння рослин сої залежно від групи стиглості сорту

Найпродуктивніші посіви сої формуються за оптимальної кількості...

Погода

Kyiv
чисте небо
30.4 ° C
30.4 °
30.4 °
51 %
0.5kmh
0 %
Пт
30 °
Сб
27 °
Нд
29 °
Пн
31 °
Вт
33 °