06 Грудня 2021

Один за двох. Чому варто обрати інсекто-фунгіцидний протруйник Кантаріс

Сучасні сорти пшениці розкривають свій генетичний потенціал врожайності за рахунок кількості продуктивних стебел. Власне, це єдиний шлях, що залишився. Потенціал збільшення кількості зерен у колосі на сьогодні практично вичерпано, маси – також. Тому висновок логічний: щоб отримати кращий врожай, потрібно насамперед подбати про якісне кущіння і, відповідно, стеблостій.

Для озимих зернових значну роль у розкритті потенціалу врожайності відіграє осінній період. Саме в цей час визначається густота рослин на полі, розвивається первинна і формується вторинна коренева система, озимина (за оптимальних умов) досягає фази кущіння. За даними вчених, генетика і властивості сорту здатні забезпечити 30% його продуктивності. А тепер увага: до 20% майбутнього врожаю – це роль правильного підібраного протруйника насіння. Адже протруйник не лише визначає вчасність і рівномірність сходів, а й впливає на проростання насіння.

Проростання – складний фізіологічний процес. Першим «прокидається» щиток, синтезуючи гіберелін. Згодом цей фітогормон проникає до алейронового шару, де білкові гранули дисимілюють до амінокислот. Починається синтез ферменту (амілаза), що повертається до крохмальних зерен і розщеплює крохмаль до моносахаридів (мальтоза, глюкоза). Надалі щиток проводить ці вуглеводи до клітин зародку і таким чином утворюються і розтягуються клітини майбутнього стебла. Тобто стартом для таких фізіологічних змін є активність фітогормону гібереліну. Зверніть увагу: гіберелін не стимулює розвиток коренів, а високі його концентрації можуть навіть гальмувати цей процес. Але саме підвищена концентрація гібереліну, порівняно з абсцизовою кислотою, виводить насіння зі стану спокою.

Тобто коли ми говоримо, що протруйник стимулює або ж затримує проростання – це характеристика того, як впливає препарат на гормональний баланс насінини. Наприклад, більшість діючих речовин з класу триазолів здатні блокувати синтез гіберелінів у щитку насінини – це і є ретардантний ефект. Тому застосування протруйників на основі таких діючих речовин не рекомендоване, особливо за пізніх строків сівби або посушливих умов.

Читати по темі: Як забезпечити тривалий захист насіння за будь-яких умов

Однак головною функцією протруйника залишається захист насіння від хвороб/шкідників. І від того, як препарат виконує свою основну роботу, залежить готовність рослини віддячити врожаєм.

ІНСЕКТО-ФУНГІЦИДНІ ПРОТРУЙНИКИ ПІДКОРЮЮТЬ РИНОК

Сьогодні переважна більшість агровиробників України віддає перевагу поєднанню фунгіцидного та інсектицидного захисту насіння. При цьому стрімко зростає популярність готових інсекто-фунгіцидних протруйників. Головна причина – зручність: агрономи гарантовано уникають помилок у розрахунках норми фунгіцидних та інсектицидних складових. До того ж не виникає проблем при змішуванні різних препаратів (особливо різних виробників). Частка інсекто-фунгіцидних протруйників уже становить 15-17%. І за прогнозами, в найближчі роки збільшиться майже вдвічі.

Чого навчив українських агровиробників сезон 2020–2021? Урок перший – загроза інфікування посівів сажкою більше ніж реальна. Про масові прояви цього року летючої сажки на ячмені навіть нагадувати не варто. Урок другий – кореневі гнилі вже давно є «симбіонтами» зернових колосових. До речі, захисту насіння від фузаріозних кореневих гнилей у поточному сезоні доведеться приділити додаткову увагу, оскільки на колосі масово діагностується фузаріоз. А фузаріоз колоса і зерна – це джерело інфекції для фузаріозних кореневих гнилей. Те саме стосується летючої сажки – поширення спор збудника на полі збігається з цвітінням ячменю, а отже, інфекція легко проникає у зав’язь майбутнього насіння. І третій урок – тривалість ефективності протруйника визначає, якою, зрештою, буде вартість захисту.

КАНТАРІС – ДЛЯ СИЛЬНИХ І ВЧАСНИХ СХОДІВ

Одним із ключових препаратів у портфоліо компанії ALFA Smart Agro є інсекто-фунгіцидний протруйник Кантаріс (флутриафол, 50 г/л + прохлораз, 150 г/л + тіаметоксам, 250 г/л). Маючи успішний досвід створення фунгіцидних та інсектицидних протруйників, науковці ALFA Smart Agro об’єднали їхні сильні сторони в одному препараті. Аграрії одразу гідно оцінили цей унікальний трикомпонентний продукт.

«Для 100% насіння озимої пшениці у нашому господарстві ми застосували протруйник Кантаріс, – розповідає Євген Соколов, головний агроном ПП «Астраханське» (Мелітопольський р-н Запорізької області). – Погодні умови суттєво вплинули на структуру сіво­зміни у нашому регіоні, й часто попередником пшениці є соняшник, у т. ч. стійкий до імідазолінонів. Також є посіви, де попередник пшениці – пшениця. Тому інсекто-фунгіцидний захист насіння для нас обов’язковий. Застосовуючи Кантаріс, ми також бачимо, що там, де попередником є імі-стійкий соняшник, ознаки затримки у проростанні насіння пшениці відсутні, навіть у місцях старту роботи обприскувача».

Інтенсивність розвитку пшениці за різних варіантів обробки насіння на 7-й день пророщування (К – контроль (без протруйника), 9 – тебуконазол + флудиоксоніл + імідаклоприд (1,0 л/т); 10 – тебуконазол + флудиоксоніл + тіаметоксам (2,0 л/т); 11 – КАНТАРІС (1,0 л/т)
Інтенсивність розвитку пшениці за різних варіантів обробки насіння на 7-й день пророщування (К – контроль (без протруйника), 9 – тебуконазол + флудиоксоніл + імідаклоприд (1,0 л/т); 10 – тебуконазол + флудиоксоніл + тіаметоксам (2,0 л/т); 11 – КАНТАРІС (1,0 л/т)

Вище ми вже з’ясували, як відбувається вплив протруйника на кінетику проростання насіння. Це справді важлива характеристика препаратів. Вона, зокрема, дає змогу спрогнозувати інтенсивність наростання кореневої системи і зеленої маси, а відтак – норму висіву насіння (вартість якого значна).

Стан посівів озимої пшениці на час відновлення весняної вегетації за різних варіантів передпосівної обробки насіння (Миколаївська область, березень 2021 р.)
Стан посівів озимої пшениці на час відновлення весняної вегетації за різних варіантів передпосівної обробки насіння (Миколаївська область, березень 2021 р.)

За результатами досліджень, проведених агрономічною лабораторією ALFA Smart Agro, Кантаріс позитивно впливає на енергію проростання і схожість пшениці – порівняно з іншими інсекто-фунгіцидними протруйниками, ці показники вищі на 2–5%.

Ще одне дослідження, під час якого Кантаріс порівнювався з іншими інсекто-фунгіцидними препаратами, підтвердило: вже на 7-й день пророщування насіння при застосуванні Кантарісу сходи мають більшу вегетативну масу (у 1,5–2,0 рази), а об’єм кореневої системи більший на 20-35%.

Фунгіцидна складова Кантарісу не має ретардантної дії, на відміну від інсекто-фунгіцидних протруйників із тебуконазолом. А посилює рістстимулювальну дію інсектицидна складова – тіаметоксам. Відомо, що тіаметоксам стимулює розвиток кореневої системи та підвищує активність специфічних функціональних білків (PR-білки). При застосуванні Кантарісу коренева система і зелені проростки розвиваються інтенсивніше, рослини краще поглинають вологу та елементи живлення.

Вартість обробки

Мало хто звертає увагу, але частка протруйника у собівартості вирощування пшениці на 1 га – найменша серед решти витрачених ресурсів. На прикладі Кантарісу – це лише близько 4%, або 35 кг зерна за нинішніми цінами. Це майже вдвічі менше, ніж витрати на посів.

Основні статті витрат на вирощування озимої пшениці в осінній період на 1 га

ПОСИЛЕНИЙ ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ

У поточному, 2021 році в Україні на полях озимих зернових масово діагностували рожеву снігову плісняву. Її шкідливість досягала 40%! Рожева снігова пліснява – домінуючий різновид для наших кліматичних умов. Розвитку хвороби сприяють багато чинників: тривалі низькі позитивні температури (0–10°С) після припинення осінньої вегетації, ослаблення рослин, наявність на поверхні поля рослинних решток, переростання рослин з осені. Сніговий покрив теж провокує розвиток снігової плісняви (але це не обов’язкова умова!).

Збудники снігової плісняви зберігаються на насінні, у ґрунті й на поверхні ґрунту, а зараження рослин відбувається восени, взимку й навесні. Тому стандартом у контролі снігової плісняви є прохлораз – контактно-системна діюча речовина із тривалим періодом напіврозпаду в ґрунті. Однак не в усіх протруйниках прохлораз однаково активний.

Для підвищення ефективності прохлоразу науковці ALFA Smart Agro створили інноваційну технологію Smart CompleX, що дала змогу збільшити розчинність прохлоразу з 34 мг/л до майже 5000! Саме тому в протруйнику Кантаріс прохлораз потрапляє у насінину і росток у більшій концентрації, що забезпечує сильніший вплив на збудників снігової плісняви і кореневих гнилей. Цю розробку визнано на міжнародному рівні.

Завдяки технології Smart CompleX Кантаріс забезпечує відмінний конт­роль снігової плісняви навіть на перерослих посівах. Окрім того, «високоактивний» прохлораз у складі Кантарісу також контролює плямистості та кореневі гнилі.

І снігова пліснява, і кореневі гнилі, й сажкові хвороби контролюються лише якісним протруюванням. Причому на етапі захисту насіння сажкові хвороби – завжди пріоритет. Адже боротися із ними під час вегетації вже немає сенсу.

У Кантарісі за контроль цієї групи патогенів відповідає флутриафол. Його стабільність і висока розчинність (95 мг/л) важлива у захисті як від поверхневої інфекції (наприклад, тверда сажка), так і внутрішньої (летюча сажка). Досягти зародку насінини – місця локалізації збудників летючої сажки, і блокувати розростання міцелію – «задача із зірочкою» для багатьох протруйників. Але Кантаріс виконує її зразково.

Спектр інсекто-фунгіцидної дії Кантарісу
Спектр інсекто-фунгіцидної дії Кантарісу

ПРОТИ ҐРУНТОВИХ І НАЗЕМНИХ ШКІДНИКІВ

На вибір інсектицидної складової при протруюванні насіння озимих зернових впливає сівозміна – яка культура була попередником і передпопередником, а також які культури росли на сусідніх полях.

Практика свідчить, що практично завжди посівам озимих зернових загрожує хлібний турун (хлібна жужелиця). А це означає, що недостатньо захистити від шкідників лише насіння – потрібен також захист сходів.

В Кантарісі захист наземної частини від шкідників забезпечує найбільш розчинний з групи неонікотиноїдів – тіаметоксам, який має можливість проникати в рослину в більшій концентрації порівняно з іншими діючими речовинами.

Варто звернути увагу на різницю в роботі тіаметоксаму та імідаклоприду. Якщо спектр їх дії подібний, то різниця в розчинності визначає швидкість поширення в рослині та тривалість інсектицидної дії. Інсектицидна складова Кантарісу швидко перерозподіляється у сходах і накопичується у новому прирості. Кантаріс захищає посіви від дротяників, блішок, цикадок, злакових мух, п’явиць, попелиць, личинок хлібного туруна. Отже, господарство має можливість зекономити на обробці сходів інсектицидами.

Максимально ефективне співвідношення усіх діючих речовин у протруйнику Кантаріс, а також комплекс допоміжних компонентів були визначені науковцями ALFA Smart Agro в результаті тривалих лабораторних та польових досліджень. Кантаріс – комплексна моногенна формуляція. При застосуванні препарату всі діючі речовини потрапляють на кожну насінину в необхідній концентрації.

Закладайте основу для майбутніх високих врожаїв, застосовуючи якісний інсекто-фунгіцидний протруйник. І насіння обов’язково віддячить щедрими сходами.

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2021

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

СТАТТІ ПО ТЕМІ

СТОВ «АФ Маяк»: «Ми зацікавлені в найкращих продуктах»

Перше жовтня, на демоділянках СТОВ «АФ Маяк»,...

Якісні препарати — запорука стабільного росту

Осінь – важлива пора для аграріїв, коли...

Захист сходів зернових і стратегія вибору протруйника

Теплі зими та вегетаційні періоди останніх років...

Погода

Kyiv
туман
0.4 ° C
1 °
-0.2 °
98 %
0.5kmh
90 %
Пн
3 °
Вт
3 °
Ср
1 °
Чт
3 °
Пт
9 °