17 Травня 2022

Теорія і практика підживлення культур «повільним азотом»

Сучасна світова тенденція управління азотним живленням – збільшення ефективності застосування азотних добрив і водночас мінімізація екологічних проблем, пов’язаних з їх застосуванням.

Азот є важливим компонентом основних структурних, генетичних і метаболічних сполук у рослинних клітинах та елементарною складовою багатьох важливих органічних сполук, включаючи амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти, ферменти і молекули хлорофілу. З усіх необхідних поживних речовин саме азот найбільше впливає на врожайність сільгоспкультур: інтенсифікує синтез білкових речовин, сприяє активному вегетативному росту та проходженню фотосинтезу, а також формуванню репродуктивних органів.

Сучасна світова тенденція управління азотним живленням – збільшення ефективності застосування азотних добрив і водночас мінімізація екологічних проблем, пов’язаних з їх застосуванням. На основі досліджень фізіологічних процесів (в т. ч. інтенсивності процесів синтезу білка та інших азотовмісних речовин), накопичених знань і практичного досвіду розробляються та впроваджуються у виробництво рішення щодо контрольованого забезпечення культур азотом впродовж усієї вегетації. На сьогодні в Україні технології використання азотних добрив, що забезпечують пролонговане/контрольоване вивільнення цього елемента, активно наповнюють інформаційний простір. Наразі вже існує динаміка взаємодії між теоретичним обґрунтуванням очікуваного ефекту і реальними результати дії добрив.

З метою контрольованого забезпечення азотним живленням сільгоспкультур у визначальні фази розвитку R&D центр компанії BRANDT® створив продукт БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0.

БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 – рідке добриво з високою ефективністю і безпечністю, що містить азот пролонгованої дії. Формуляція добрива побудована на унікальних властивостях вивільнення азоту, який легко проникає через листкові пори і поступово вивільняється за допомогою ферментативного розщеплення впродовж чотирьох тижнів. За рахунок високого вмісту абсолютно розчинної метилен-сечовини (Triazone) добриво забезпечує повне надходження азоту в рослину через листок. Поєднання сечовини з триазолом стимулює поглинання інших елементів мінерального живлення і водночас збільшує проникність тканин листка. Добриво забезпечує рівномірний та збалансований ріст і розвиток сільгоспкультур під час вегетації, а також високу ефективність його засвоєння.

БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 має низку переваг при застосуванні:

 •  На відміну від карбаміду та інших азотних добрив, при збільшенні концентрації не викликає опіків листкової поверхні;
 •  Становить собою летюче, безпечне та стабільне джерело азоту з повільним вивільненням;
 •  Залишається на поверхні листка активним до чотирьох тижнів (для порівняння: карбамід повністю засвоюється за 2 доби);
 •  Стійкий до змивання;
 •  При застосуванні в пізні фази розвитку культур завдяки властивості повільного вивільнення азоту покращує метаболізм і розвиток генеративних органів без надмірної стимуляції вегетативного росту. При цьому культури отримують достатню кількість азоту, навіть за посушливих і прохолодних умов, що значною мірою впливає на якість врожаю, збільшення вмісту білка.

У більшості сільгоспкультур динаміка поглинання азоту кореневою системою зростає в період активного вегетативного росту. В цей період легко розпізнати ознаки азотного голодування та виправити становище підживленням. У пізніші фази, під час переходу культур до генеративного розвитку, потреба в азоті є високою, проте рівень поглинання елементу кореневою системою обмежений: вже використано резерв із внесених основних азотних добрив, внаслідок підвищення температури та дефіциту вологи погіршується вивільнення елемента ґрунтовою біотою. Через зміну фізіологічного стану культур під впливом погодних умов і ураження хворобами в цей період ускладнюється візуальна діагностика дефіциту N.

Читати по темі: Як підвищити ефективність азотного живлення рослин

Застосування добрива з ефектом пролонгованого вивільнення азоту БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 дає змогу забезпечити культури азотним живленням у період генеративного розвитку, адже добриво інтенсифікує синтез білкових речовин, сприяє росту «твірних» тканин і затримує старіння рослинного організму, посилює та подовжує життєдіяльність листків. Поліпшуються формування і розвиток генеративних органів, зростає продуктивність. Підвищення рівня азотного живлення в генеративні фази розвитку культур збільшує засвоєння рослинами інших елементів: P, K, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn, Zn, відповідно, посилюється стійкість до абіотичних чинників.

У 2021 році нами було проведено дослідження ефективності застосування добрива БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 на посівах озимої пшениці, кукурудзи та соняшнику на базі селекційно-дослідної станції компанії «ДСВ Україна» (с. Дубіївка, Черкаська обл.) з дотриманням усіх елементів технології вирощування сільгоспкультур і методичних рекомендацій щодо проведення польових дослідів.

Найбільша потреба озимої пшениці в азотному живленні настає на початку фази виходу в трубку (рис. 1): на головному пагоні з’являється перший стебловий вузол на відстані 2–5 см від поверхні ґрунту (ВВСН 31). А вже через кілька днів, на стадії двох вузлів (ВВСН 32) розпочинається закладання колосу. За сприятливих умов тривалість фази виходу в трубку в озимої пшениці триває 25–30 днів. Дефіцит азоту в цей період призводить до того, що частина сформованих пагонів зовсім не продуктивна, диференціація колосу закінчується передчасно, і, як наслідок, він формується дрібний із невеликою кількістю колосків.

Рис. 1. Динаміка поглинання поживних речовин зерновими культурами (пшениця, ячмінь, жито) впродовж вегетації
Рис. 1. Динаміка поглинання поживних речовин зерновими культурами (пшениця, ячмінь, жито) впродовж вегетації

Листкове підживлення озимої пшениці у фазу виходу в трубку азотним добривом БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 – 0,5–1, 0 л/га сприяло:

 •  формуванню продуктивного стеблостою, забезпечило позитивний вплив на розмір і тривалість функціонування двох верхніх листків, особливо прапорцевого, який до 70% забезпечує рослину асимілянтами та відповідає за масу зернівки (фото 1);

Фото 1. Вплив добрива БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 на розвиток листкової поверхні та колоса
Фото 1. Вплив добрива БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 на розвиток листкової поверхні та колоса

 •  поліпшенню фотосинтетичної ак­тивності озимої пшениці за рахунок збільшення вмісту хлорофілу, а відповідно – збільшенню рівня забезпечення рослин азотом (рис. 2);

Рис. 2. Результати експрес-діагностики азотного живлення
Рис. 2. Результати експрес-діагностики азотного живлення

 •  формуванню більшої врожайності: при застосуванні добрива БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 – 0,5 л/га додатковий приріст урожайності порівняно з контролем становив 2,02 ц/га, а при збільшенні дозування добрива до 1,0 л/га – до 3,9 ц/га.

Рис. 3. Урожайність озимої пшениці, ц_га
Рис. 3. Урожайність озимої пшениці, ц/га

Як свідчить динаміка поглинання азоту кукурудзою, 85% (рис. 4) культура споживає в період від розгортання 8-го листка до засихання квіткових стовпчиків (волосся на качанах). Найінтенсивніше кукурудза споживає азот в період максимально інтенсивного росту за 10–20 днів до викидання волотей (5–7, а інколи 12–15 см за 10 діб). Нестача азоту або ж його дисбаланс у живленні в цей період призводить до зменшення врожайності через гальмування розвитку качанів.

Рис. 4. Динаміка поглинання елементів мінерального живлення кукурудзою впродовж вегетації
Рис. 4. Динаміка поглинання елементів мінерального живлення кукурудзою впродовж вегетації

Позакореневе підживлення кукурудзи добривом БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 у фазу 6–8 листків сприяло:

 •  активізації вегетативного росту рослин: підживлені рослини формували потужне стебло, кореневу систему і генеративні органи (фото 2);

Фото 2. Результати урожайності при тестуванні БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 на кукурудзі
Фото 2. Результати урожайності при тестуванні БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 на кукурудзі

 •  збільшенню фотосинтетичної активності рослин, вмісту хлорофілу та забезпеченню рослин азотом (рис. 5);

Рис. 5. Показники N-tester при тестуванні БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 на кукурудзі
Рис. 5. Показники N-tester при тестуванні БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 на кукурудзі

 •  отриманню додаткового врожаю: за підживлення добривом БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 – 0,5 л/га приріст врожаю становив 6,82 ц/га, а збільшення дози до 3,0 л/га значно збільшувало урожайність – аж до 30,02 ц/га;

У фізіології мінерального живлення соняшнику азот відповідає за інтенсивність росту, формування кошиків та олійність. Максимальна потреба – до 80% (рис. 6) припадає на період формування кошика-цвітіння. В середньому, залежно від групи стиглості гібридів, цей період триває 27–30 днів. Достатнє забезпечення соняшнику азотом під час формування кошика – цвітіння активізує утворення тканин, які накопичують олію. Застосування високих доз азотних добрив на початку вегетації соняшнику може призвести до патологій розвитку (подовження стебла) і вилягання рослин; за умов достатньої вологості – до  збільшення схильності до хвороб (фомозу і білої гнилі).

Рис. 6. Динаміка поглинання поживних речовин соняшником впродовж вегетації
Рис. 6. Динаміка поглинання поживних речовин соняшником впродовж вегетації

Позакореневі підживлення соняшнику добривом БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 – 0,5 і 1,0 л/га проводили у фазу 6–8 пар листків. Варто відмітити, що перед підживленням добривом рослини соняшнику були пригніченими, розвиток – загальмованим, а листкова поверхня – пошкодженою внаслідок довготривалих дощів і температурних коливань у перший місяць після сходів (аномальний травень 2021 року).

Рис. 7. Урожайність соняшнику, ц_га
Рис. 7. Урожайність соняшнику, ц/га

Дія добрива та поліпшення фізіологічного стану рослин спостерігалась уже через 10 днів після підживлення (фото 3): що позначалось на збільшенні надземної фітомаси, розмірі кореневої системи та її розвитку. Найбільшу врожайність соняшнику було отримано при застосуванні БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 – 1,0 л/га, а її приріст порівняно з контролем становив 11 ц/га. Менша доза добрива БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 – 0,5 л/га була менш ефективною, а приріст становив 5,37 ц/га. Основними причинами загальної низької врожайності соняшнику на досліджуваній площі стали зменшення густоти рослин через промивання «ґрунтового гербіциду» та тривалий холодовий стрес на початку вегетації.

Фото. 3. Результати тестування БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 на соняшнику
Фото. 3. Результати тестування БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 на соняшнику

За результатами проведеної роботи можна зробити висновок: при позакореневому підживленні головних сільгоспкультур – озимої пшениці, кукурудзи та соняшнику добриво БРЕНДТТМ Кoнвердж CРН 28-0-0 забезпечує:

 •  кращий ріст і розвиток рослин у визначальні фази розвитку культур;
 •  залежно від дози добрива, обраного для підживлення, збільшується врожайність сільгоспкультур у середньому до 15%, а в окремих випадках – до 30%;
 •  продовження часу активного функціонування листкової поверхні;
 •  безпечне підживлення пролонгованим азотом навіть при застосуванні у період низької вологості та високої температури повітря;
 •  не викликає опіків листкової поверхні навіть при збільшенні дози добрива до 3 л/га.

VITERA_logo

«ВІТЕРА УКРАЇНА» – офіційний представник
і постачальник в Україні БРЕНДТ™ Кoнвердж CРН 28-0-0.
(050) 380 06 82 viteraukraine.com

В. В. Ямкова, канд. с.-г. наук, керівник відділу науки та агрохімічного сервісу ТОВ «ВІТЕРА УКРАЇНА»

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2022

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Ефективне внесення добрив як основа сучасного сільського господарства

Агротехніка сільськогосподарських рослин трохи нагадує пазл. У...

Як забезпечити отримання сталих високих врожаїв у реаліях сьогодення

Основне питання, яке традиційно цікавить кожного сільгоспвиробника,...

Погода

Kyiv
рвані хмари
15.7 ° C
16.5 °
14.2 °
45 %
0.9kmh
62 %
Вт
18 °
Ср
11 °
Чт
19 °
Пт
22 °
Сб
18 °