10 Серпня 2022

Вносимо страхові гербіциди на кукурудзі

Один у полі не воїн, один у полі – агроном. І він, на відміну від одинокого воїна, здатен самотужки здолати цілі армії хвороб, шкідників і бур’янів, які атакують посіви впродовж сезону.

Та навіть найдосвідченішим іноді не завадить дружня порада чи рекомендація. Тож вам на допомогу ми пропонуємо календар агронома. І сьогодні мова піде про страхові гербіциди в посівах кукурудзи.

ВАЖЛИВІСТЬ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ 

Як відомо, кукурудза має досить тривалий гербокритичний період, впродовж якого вона не здатна повноцінно конкурувати з бур’яновою рослинністю за елементи живлення, вологу, світло та простір. А з огляду на те, що міжряддя культури змикаються досить пізно, створюються оптимальні умови для росту та розвитку бур’янів, що за відсутності заходів їх контролю може призвести до втрат врожайності на рівні 53–76%. І хоч більшість аграріїв використовує у посівах кукурудзи ґрунтові гербіциди, ефективність їх дії кореляційно залежить від низки чинників: рівня зволоження та якості обробітку ґрунту, кількості рослинних решток тощо. Крім того, не варто забувати й про те, що постійно з’являються нові хвилі сходів бур’янів, а ґрунтові гербіциди не завжди здатні тривало стримувати їх появу. Тож застосування страхових гербіцидів – обов’язковий елемент технології вирощування цієї культури.

Однак необхідно розуміти, що універсального рішення не існує, оскільки кожне поле індивідуальне і має свої особливості, які варто брати до уваги при виборі схеми гербіцидного захисту.

Від чого залежить вибір страхового захисту кукурудзи

ДВОДОЛЬНІ БУР’ЯНИ

Тактика контролю забур’яненості має бути продуманою і базуватись на видовому складі бур’янів та ступені засміченості конкретного поля. Так, у разі високого рівня засмічення кукурудзи дводольними бур’янами та падалицею соняшнику (який досить часто є попередником кукурудзи), варто застосувати гербіцид Агент у фазі від 3-го до 7-го листків культури. 2,4-Д у його складі блокує дію гормона росту рослин і впливає на ростові процеси клітин у бур’янів, а флорасулам є інгібітором ацетолактатсинтази, основного ензиму в біосинтезі таких амінокислот, як ізолейцин, лейцин і валін. Комбінація двох діючих речовин із різними механізмами дії контролює широкий спектр сегетальної рослинності та запобігає появі резистентності у бур’янів.

макет із перевагами АгентОдним із найкращих рішень для контролю комплексу однорічних і багаторічних дводольних бур’янів, у тому числі хвоща польового, в посівах кукурудзи (до 6 листка культури) є селективний гербіцид Агростар. В його основі – діюча речовина ауксинового типу, яка сприяє інтенсивному поділу клітин і посилює дихальні процеси, в яких АТФ не утворюється. Головна дія на бур’яни полягає в регуляції ростових процесів у меристемних тканинах, що позначається на обміні нуклеїнових кислот, синтезі білків та інших фізіологічних процесах, що в підсумку призводить до загибелі бур’янів.

макет із перевагами АгростарДієвим рішенням для знищення найбільш поширених однорічних і деяких багаторічних дводольних бур’янів, що проростають із насіння, є системний гербіцид Формула на основі тифенсульфурон-метилу, який рекомендовано використовувати у фазі від 3 до 6 листків культури. Всередині рослин він швидко переміщується до місць найбільшої меристематичної активності – точок росту, внаслідок чого припиняється поділ клітин, ріст пагонів і кореневої системи бур’янів.

макет із перевагами ФормулаБільше про контроль дводольниних бур’янів можна дізнатися тут:

КОРЕНЕПАРОСТКОВІ БУР’ЯНИ

Надзвичайно шкодочинними та важкоконтрольованими в посівах кукурудзи є коренепаросткові бур’яни – осоти, березка польова, гірчаки, молокан татарський: за високого рівня забур’яненості цими видами втрати майбутньої врожайності можуть сягати від 20 до 50%. Небезпека коренепаросткових видів полягає у їх здатності формувати потужну кореневу систему, що проникає глибоко у ґрунтові горизонти, а також велику кількість підземних бруньок, з яких з’являються наступні покоління бур’янів. Вони не лише створюють конкуренцію кукурудзі й висушують ґрунт, а й поглинають із нього велику кількість елементів живлення, призначених культурі.

макет із перевагами Формула

Для знищення однорічних дводольних, в т. ч. стійких до МЦПА, та багаторічних коренепаросткових бур’янів, зокрема, березки польової, доцільно застосувати гербіцид Макстар. Після застосування гербіцид гідролізується до вільної кислоти, яка проявляє гербіцидну активність, швидко переміщуючись до інших частин рослини, де відбуваються реакції, що повністю призупиняють ростові процеси.

макет із перевагами МакстарДля знищення однорічних і багаторічних дводольних видів бур’янів, у т. ч коренепаросткових, і падалиці соняшнику також оптимальним рішенням є гербіцид Голіаф. 2,4-Д та дикамба в його складі імітують природний рослинний ауксин. Збільшення в бур’янах кількості гормона призводить до неконтрольованого поділу клітин, аномального росту, деформацій та припинення фотосинтезу, внаслідок чого вони гинуть.

макет із перевагами МакстарЯкщо ж у посівах переважають осоти, березка та бур’яни, стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, справжнім порятунком стане гербіцид Диво Н.

макет із перевагами Диво НДетальніше дізнайтесь за посиланням:

ОДНОЧАСНИЙ КОНТРОЛЬ ЗЛАКОВИХ І ДВОДОЛЬНИХ БУР’ЯНІВ 

Варто зважати і на той факт, що, окрім дводольних бур’янів, величезної шкоди посівам кукурудзи, зокрема, у першій половині вегетації, завдають ще і злакові види. Саме тому для одночасного знищення дводольних і злакових видів бур’янів доцільно застосувати бакові суміші: Агент + Міладар або Агент + Тівітус у регіонах із достатнім рівнем зволоження. Якщо ж посіви сильно забур’янені однорічними та багаторічними злаковими видами, то краще скомбінувати препарати Міладар + Тівітус: така суміш гарантує надійний контроль бур’янової рослинності зі знищенням кореневої системи в посівах кукурудзи. Високу ефективність демонструють також бакові суміші Формула + Диво Н + Тівітус або Диво Н + Тівітус + Міладар. Остання комбінація гербіцидів забезпечує розширений спектр контрольованих видів бур’янів, що включає просо волосовидне, мишій (види), березку польову, осот рожевий, куряче просо, осот, гірчак, амброзію, а також види падалиці соняшнику.

Бакові суміші проти злакових і дводольних бур’янів

Для знищення амброзії полинолистої, а також цілого комплексу однорічних злакових і дводольних видів бур’янів кукурудзу в період вегетації можна обробити ранньопіслясходовим гербіцидом Варяг. Однак слід пам’ятати, що препарат діятиме максимально ефективно, якщо фаза бур’янів не перевищуватиме 2 справжні листки.

макет із перевагами Варяг За надзвичайно високого рівня забур’яненості поля і в разі загрози появи наступних хвиль бур’янів, особливо в умовах затяжних дощів, варто застосовувати гербіцид Варяг Тріо. Він допоможе ефективно проконтролювати не лише амброзію, паслін чорний, гірчак березковидний, падалицю соняшнику й інші дводольні та злакові бур’яни, а й за рахунок ґрунтової дії та здатності до реактивації мезотріону стримає наступні хвилі сходів дводольних бур’янів після опадів.

макет із перевагами Варяг Тріо за післясходового застосуванняПрепарати для одночасного контролю злакових і дводольних бур’янів можна обрати тут:

ПОСИЛЕНИЙ КОНТРОЛЬ 

При виборі страхового гербіциду варто також зважати на реальну можливість господарства вчасно провести обробки. Адже більшість гербіцидів мають чіткий регламент застосування – від 3 до 5–7 листків. Проте досить часто через низку непередбачуваних чинників (несприятливі погодні умови, нестача техніки тощо) рекомендовані фази протерміновуються, і уникнути наслідків фітотоксичності для кукурудзи при застосуванні окремих гербіцидів неможливо. Саме для таких випадків стане у пригоді гербіцид Міладар Дуо. Його технологічне вікно застосування є чи не найширшим серед наявних на ринку препаратів – від 3 до 10 листків кукурудзи. Гербіцид ефективно контролює щирицю, лободу, дурман звичайний, амброзію, бур’яни родини хрестоцвітих, падалицю соняшнику і ріпаку, осоти, пирій, мишій, плоскуху, нетребу звичайну і багато інших.

Крім того, завдяки синергічній дії нікосульфурону та мезотріону Міладар Дуо здатний контролювати такий важковикорінюваний небезпечний дводольний бур’ян, як, наприклад, ваточник сирійський. Ще однією його важливою перевагою є пролонгована ґрунтова активність та здатність до реактивації, що забезпечує контроль наступних хвиль сходів дводольних бур’янів.

макет із перевагами Міладар ДуоЯкщо ж ступінь забур’яненості однорічними та багаторічними злаковими бур’янами критичний, посилити дію можна додаванням гербіциду Тівітус.

Детальніше – за посиланням:

ВОДА МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Ефективність дії страхових гербіцидів значною мірою залежить і від якості води. Кожен препарат потребує оптимального рівня рН води для приготування суміші. Так, наприклад, усі похідні 2,4-Д швидко піддаються гідролізу в лужному середовищі при рН вище 7. Тому задля досягнення високої ефективності до робочого розчину варто додавати підкислювач або рН-буферизатор. А от деякі сульфонілсечовини, навпаки, розпадаються в кислому середовищі – рН менше 7, і підкислення може взагалі призвести до втрати їх властивостей. Ці особливості також необхідно враховувати.

Ще одним важливим показником є жорсткість, оскільки окремі діючі речовини гербіцидів здатні зв’язуватись з іонами кальцію та магнію, що містяться в такій воді, внаслідок чого ефективність препаратів може знизитись у рази. Щоб не допустити невиправданих втрат, слід обов’язково попередньо тестувати воду для обприскування на основні показники (рН і жорсткість) і за необхідності використовувати спеціальні кондиціонери води.

макет із картою рН води по УкраїніДля корекції показників води, що використовується для приготування робочих розчинів, необхідно використовувати препарати Айворі або Айворі Плюс.

АйворіАйворі ПлюсБільше про коригування показників якості води читайте тут:

А тим часом ми продовжуємо працювати над новими сторінками нашого календаря.

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ